close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Завантажити / переглянути

код для вставкиСкачать
НАЙРОЗУМНІШИЙ
І ТУР
1 питання
Відомості, дані, повідомлення
про властивості об’єктів,
процесів та явищ
навколишнього світу - це ..
А. факти
В. результати
Б. інформація Г. новини
2 питання
Упорядкована
послідовність команд це..
А. Модель
В. Алгоритм
Б. Каталог
Г. Програма
3 питання
Програмні засоби, що
відповідають за взаємодію з
конкретними пристроями
А. електронні таблиці В. утиліти
Б. браузери
Г. драйвери
4 питання
Вкажіть файл, що містить
стиснені копії всіх включених в
нього файлів і папок
А. програма
В. вірус
Б. папка
Г. архів
5 питання
ПЗ, які забезпечуєть редагування
та форматування простих і
комплексних текстових
документів
А. табличні процесори В. текстові редактори
Б. графічні редактори Г. мультимедійні редактори
6 питання
Скільки Біт містить один Байт?
А. 10
В. 8
Б. 16
Г. 256
7 питання
Що з перерахованого НЕ є
операційною системою?
А. MS-DOS
В.Intel
Б. Windows
Г. Linux
8 питання
Яке із запропонованих
розширень відноситься до
відео файлів?
А. php
В. mp4
Б. mp3
Г. jpg
9 питання
Якої структури
зображення на
екрані?
А. Фрактальної В. Векторної
Б. Растрової
Г. Змішаної
10 питання
Яка з перерахованих програм
служить для відтворення
звуку?
А. WordPad
Б. Winamp
В. CCleaner
Г.MicroCap
11 питання
Вузька горизонтальна смуга
внизу екрана, яка містить
кнопку «ПУСК»
А. Смуга прокручування В. Панель завдань
Б. Панель керування Г. Панель інструментів
12 питання
Яке розширення має файл
призначений для
встановлення програми?
А. .xls
Б. .zip
В. .txt
Г. .exe
13 питання
В чому вимірюється
роздільна здатність екрану?
А. дюйм/см
В. піксель/мм
Б. піксель/дюйм Г. см/ мм
14 питання
За допомогою якої команди
викликати диспетчер завдань
А. Ctrl+Alt+Del
В. Ctrl+Shift+Del
Б. Alt+Shif+Del Г. Ctrl+Alt+Enter
15 питання
Якого виду вікон немає в ОС
Windows?
А. Системного
В. Діалогового
Б. Контекстного Г. Програмного
16 питання
За допомогою якої програми
можна обробляти графічні
файли?
А. Paint
В. WinRar
Б. PowerPoint Г. Explorer
17 питання
Який браузер зображений на
картинці?
А. Opera
Б. Chrome
В. Mosaic
Г. Mozilla
18 питання
Яка з цих програм не являється
антивірусною?
А. Dr.Drop
Б. Kasperskiy
В. Nod32
Г. Avast
Додаткові питання
Найдрібніша одиниця
цифрового зображення?
А. піксель
В. растр
Б. дюйм
Г. біт
Кнопка F1 викликає:
А. Контекстне меню В. системне меню
Б. Довідка ОС
Г. випадне меню
Якого розряду існують операційні
системи Windows?
А. 64 та 86
Б. 32 та 24
В. 32 та 64
Г. 24 та 48
Скільки байт міститься в одному
Мбайті?
А. 8
Б. 1024
В. 128
Г. 256
ІІ тур
Дешифратор
1
АБВ
6
РСТ
2
ГДЄ
7
УФХ
3
5
4
ЖЗИ
КЛМ
8
9
Ц ЙШ
ЩІЬ
5 Л
4 О
5 Т
6 Е
0
П
НОП
0
6
Р
ЧЕ Ю Я
Текстовий
редакторWord
Периферійні
пристрої
комп’ютера
Клавіші та їх
комбінації
Програма для
створення електронної
презентації Power Point
Обробка графічної
інформації
Склад
комп’ютера
Табличний
процесор Excel
Мережа
Internet
Бази даних
Access
Програмне
Забезпечення ПК
Секрет
Операційна
система Windows
Операційна
система
Windows
1. Яка ознака ярлика?
2. Куди потрапляєть
знищені
документів ?
3. Яка із стандартних
програм відноситься до
текстового редактора ?
4. Пунк меню
“Документи” дає
можливість ?
5. Як називається кнопка
на панелі завдань для
входу в Головне меню
Windows?
6. За допомогою
натискання правої
клавіші мишки
викликається ?
7. Яка стандартна
програма призначена для
обчислення даних ?
8. Як називається головне
вікно Windows ?
9. Місце для тимчасового
зберігання скопійованої
або вирізаної інформації ?
10. Малюнок, який
наглядно характеризує
об’єкт ?
11. Команда «Виконати»
Головного меню
забезпечує швидкий
доступ до …
12. Впорядкована
сукупність даних, яка
зберігається на диску та
має і’мя – це…
13. Де знаходяться
мінімізовані вікна?
14. Яка піктограма
призначена для відображення
всіх дисків комп’ютера
(C,D,E)?
15. Яке розширення мають
файли для інсталювання
програм?
16. У програмі
провідник позначка
«+» перед папкою
означає?
17. Універсальний і
швидкий спосіб
отримати довідку в
Windows – функціональна
клавіша?
18. Що в перекладі на
українську означає
WINDOWS
Клавіші та їх
комбінації
1. Клавіша Page Up
призначена для…
2. З якого боку від курсору
видаляється літера при
натисканні клавіші
BackSpace?
3. Клавіші від F1 до
F12 називають ?
4. Клавіша End
призначена для ?
5. Комбінація клавіш
для зберігання
документу ?
6. Для виходу із
програм натискають
клавішу?
7. Комбінація
клавіш для
копіювання тексту,
файлів, папок?
8. Комбінація
клавіш, щоб
повернути одну дію
назад?
9. Справа від курсору
видаляємо літери
клавішею ?
10. Виділити все –
це комбінація
клавіш…
11. Що означає
комбінація клавіш
«Ctrl+Х»?
12. Найдовша клавіша
клавіатури.
13. Для переходу на
новий абзац у
текстовому документі
використовується …
14. Для ввімкнення
верхнього регістру
введення тексту
треба натиснути…
15. Для чого
використовується
комбінація клавіш
«Ctrl+P» ?
16. Що викликає ця
кнопка
?
17. Для чого
призначені ці
клавіші
?
18. Яка клавіша
вмикає/вимикає
цифрову клавіатуру?
Склад
комп’ютера
1. Пристрій візуального
представлення даних з
комп’ютера?
2. Основний пристрій,
що виконує більшість
математичних і
логічних операцій ?
3. Кнопка Reset
системного блоку
призначена для …
4. Пристрій, для
зчитування
інформації з компактдисків ?
5. Надшвидка
пам’ять комп’ютера
– це…
6. Гнучкий диск
розміром 3,5 дюйма –
це…
7. Основний пристрій
для введення
інформації в
комп'ютер?
8. За обробку та
відтворення звуку
відповідає…
9. Плата на якій
розміщені основні
компоненти ПК?
10. Пристрій, що
забезпечує вузли
комп'ютера
електричною енергією
постійного струму?
11. Як по-іншому
називається
жорсткий диск ?
12. Вказівний
пристрій введення –
це…
13. Як називаються
роз’єми до яких
приєднуються всі
зовнішні пристрої?
14. Що
використовують для
охолодження
мікропроцесора?
15. Головний
пристрій ПК, в якому
розміщені внутрішні
його складові?
16. Пам’ять RAM –
це…
17. Пам’ять, яка
занесена в комп’ютер
при його виготовленні
називається…
18. Плата, яка
відповідає за
відображення
інформації на екрані
Текстовий
редактор
Word
1. Процес видалення
помилок та внесення змін у
текстовий документ
називається ?
2. Зазвичай у
текстовому редакторі
Word використовують 2
основних панелі
інструментів – це…
3. Встановити розмір
паперу, орієнтацію
сторінки, розмір полів
документа можна в меню
програми ?
4. Що у ТР Word
означає
піктограма
5. Процес надання
тексту бажаного
вигляду називається?
6. Для змінення
міжрядкового інтервалу,
установки абзацних
відступів у MS Word
використовують
команду меню :
7. За допомогою якої
команди
створюються
колонтитули ?
8. Панель, яка
містить кнопки з
піктограмами різних
інструментів ?
9. За допомогою якої
команди можна
перетворити текст на
таблицю ?
10. Як дослідити
властивості
документа ?
11. Що означає
піктограма на
панелі
інструментів ?
12. Під керуванням якої
операційної системи працює
текстовий редактор Word ?
13. Документи
текстового
редактора Word
мають розширення ?
14. Для розбиття тексту на
колонки, необхідно його
виділити та виконати
команду …
15. Що означає
піктограма на
панелі
інструментів ?
16. За якою
командою можна
задати фон
сторінки ?
17. Який пункт
Головного меню
дозволяє вивести
потрібну панель
інструментів?
18. Що таке кегль?
Програмне
забезпечення
ПК
1.Що означає ця
піктограма?
2. Програми для
стискання
інформації?
3. Які існують
програми-архіватори ?
4. Для чого
призначена програма
Dr. Web ?
5. Невелика програма,
яка негативно впливає
на роботу
комп’ютера?
6. За допомогою якої
команди можна
додати файл в архів ?
7. Прикладна
програма для запишу
інформації на CD та
DVD диски.
8. Програма для
обміну миттєвими
повідомленнями?
9. Прогрмами, які
потребують
додаткового
встановлення на ПК для
виконання конкрентих
завдань користувача
назив…
10. Формат
електронних
документів для
перегляду яких
використовується
програма Adobe
Reader?
11. Процес
встановлення
прикладних програм
на комп’ютер
називається?
12. Як називається
платне програмне
забезпечення, яке
потребує спеціальний
«ключ»?
13.Paskal, Basic,
Delphi, JAVA – це
мови …...?
14. До якого типи
ПЗ відноситься
пакет МS Office ?
15. Корисна
обслуговуюча
програма, що
покращує роботу
комп’ютера?
16. Які є файли з
наступними
форматами avi, wob,
flw?
17. Назвіть
ігровий пристрій,
який є одночасно і
маніпулятором?
18. Процес стискання
інформації
називається?
Обробка
графічної
інформації
1. Файли, що містять
графічну інформації
називаються ?
2. На які два типи
поділяються графічні
редактори ?
3. Растрові зображення
утворюються із дрібних
квадратиків, які
називають ?
4. Для обробки яких
зображень призначена
стандартна програма
Paint?
5. З яких кольорів
складається кольорова
палітра RGB ?
6. Програма Adobe
Photoshop призначена для
обробки … зображень
7. Векторне зображення
формується із …
8. З яких кольорів
складається палітра
CMYK?
9. Формат ОС який
підтримують усі
графічні редактори?
10. Який колір
утвориться при
змішуванні всіх кольорів
палітри RGB?
11. Який колір
утвориться при
змішуванні усіх
кольорів палітри
CMYK ?
12. Програма Adobe
Illustrator призначена
для обробки …
зображень?
13. Графіка, що вивчає
прийоми і методи
створення об’ємних
моделей об’єктів ?
14. Для обробки яких
зображень,
використовують
програму Corel Draw ?
15. Який колір
утвориться при
змішуванні червоного та
зеленого кольору
палітри RGB ?
16. Що означає цей
інструмент у редакторі
Paint?
17. До якої
програми
належить
фрагмент
даного вікна ?
18. Які файли
векторного чи
растрового
зображення займають
більший об’єм
інформації ?
Табличний
процесор
MS Excel
1. Документи створені
в середовищі Excel
називають ?
2. Прямокутник на
активні клітинці
виділений кольором
це…
3. Перед введенням
формули в комірку,
необхідно ввести знак ?
4. У полі “Ім’я”
відображається …
5. Як називається рядок,
в якому відображається
вміст активної
клітинки?
6. Декілька клітинок у
табличному процесорі
Excel утворюють ?
7. Робоча книга
Excel
складається
із…
8. За допомогою яких
дій вставляється
функція для виконання
обчислень ?
9. Яка дія
відноситься до
категорії логічних
функцій ?
10. Для позначення
абсолютної адреси
клітинки
використовують
символ ?
11. Що означає
піктограма
на
панелі інструменті ?
12. Які способи
адресації допустимі в
електронних
таблицях ?
13. Що означає
результат “#####”
14. Для захисту робочої
книги від несанкціонованих
змін необхідно виконати
наступну послідовність
команд →
15. Скільки листів
містить робоча книга
по замовчуванні ?
16. Яке розширення має
файл електронної
таблиці Excel ?
17. Вкажіть приклад
статистичної
функції?
18. Команда для
застосування
автофільтру
Бази даних
Access
1. Структура бази даних, де
реалізується зв’язок між
даними
“Один-до-одного”
2. Рядки в таблиці бази
даних називають ?
3. Об’єкт бази даних,
що призначений для
формування вихідного
документа та для
виведення його на друк ?
4.Назвіть три типи бази
даних.
5. Об’єкт БД, який
служить для пошуку
необхідних записів у
таблиці
6. Один з
найпопулярніших
способів створення
таблиць в БД
7. Скільки є способів
створення Запиту?
8. Стовпці в таблиці Бази
даних називають …
9. Поле, значення якого не
повторюється в різних
записах і його
використовують для
зв'язку між таблицями ?
10. Яка БД містить
інформацію подану у
прямокутних таблицях?
11. За допомогою якої
команди можна зв’язати
таблиці між собою?
12. Який формат даних
дозволяє автоматично
нумерувати поля?
13. Об’єкт, який
автоматизує процеси
заповнення БД?
14. Спосіб відображення БД
для візуального огляду.
15. Що означає абревіатура
СУБД?
16. До якого пакету програм
входить БД Access?
17. Скільки є способів
створення звіту в БД?
18. Яке розширення БД
Access?
Програма для створення
електронної презентації
Power Point
1. Основний об’єкт
програми Microsoft
Power Point ?
2. Яку функціональну
клавішу потрібно
натиснути, щоб
почати показ слайдів ?
3. Які ви знаєте
режими роботи
зі слайдами ?
4. Яка комбінація клавіш
для створення нового
слайду ?
5. За якою командою
можна приховати деякі
слайди ?
6. Для виходу з режиму
показу слайдів
натискують клавішу ?
7. За допомогою яких
команд можна змінити
ефекти переходу між
слайдами ?
8. Яке розширення має
програма Power Point ?
9. За якою командою у
слайд можна вставити
звук ?
10. Як змінити фон
слайда ?
11. Яку комбінацію клавіш
потрібно натиснути, щоб
перейти до необхідного
слайду ?
12. За допомогою якої
команди вставляється
звук у слайд?
13. Як встановити
тривалість показу
слайда?
14. За допомогою якої
команди можна
вставити в слайд
діаграму?
15. Якою командою
задають анімацію до
картинки?
16. Зразки оформлень
для слайду називається
….?
17. Еффекти появи,
панорами, вильоту та
вискакування для слайду
– це …
18. Як видрукувати
презентацію?
Мережа
Internet
1. Пристрій, призначений
для обміну інформацією
між віддаленими
комп’ютерами по лініям
зв’язку ?
2. Комп’ютерні мережі
поділяються на :
3. Поштова адреса
складається з 2-х
частин, розділених
знаком?
4. Окремі документи,
які складають
простір WWW,
називають ?
5. Як називається
найперший Webпереглядач ?
6. Які ви знаєте
протоколи передачі
даних в Інтернет ?
7. Що в перекладі на
українську мову
означає World Wide
Web ?
8. Яка мова розмітки
використовується
для створення Webсторінок ?
9. Програма для
перегляду веб-сторінок –
це…
10. Сукупність вебсторінок утворюють …
11. Назвіть одну з
найпопулярніших
пошукових систем.
12. В якій із
стандартних програм
можна створити веб
сторінку?
13. Інтернет програма
для обміну
повідомленнями та для
відеозвязку?
14. Мережа
безпровідного
Інтернет зв’язку.
15. Сполучення слів яке
містить посилання на
іншу веб-сторінку – це..
16. Що означає
абревіатура e-mail?
17. Сайт для обміну
миттєвими текстовими
повідомленнями – це…
18. Малюнок або відео які
містить активні
посилання ?
Периферійні
пристрої
комп’ютера
1. Програмні засоби,
що відповідають за
взаємодію з
конкретними
пристроями ?
2. Пристрій, призначений
для введення текстової та
графічної інформації з
паперового носія в
комп’ютер
3. Пристрій для виведення
інформації на папір – це..
4. Пристрій для
стабілізації напруги
живлення ПК?
5. Пристрій для друку
креслень високої якості та
великих розмірів.
6. Пристрій для виведення
звукової інформації з ПК
7. Які пристрої
дозволяють приймати та
переглядати телепрограми
на комп’ютері ?
8. Тип принтерів, які
забезпечують високоякісний
друк ?
9. Що означає термін
«ПЕРИФЕРІЙНИЙ» ?
10. Який пристрій
призначений для передачі
даних між оперативною
пам’яттю та іншими
пристроями?
11. Яка основна
характеристика
сканера ?
12. Як називаються
роз’єми до яких
приєднуються всі
зовнішні пристрої?
13. Вказівний
пристрій
введення, що
застосовують,
частіше за все, в
ноутбуках.
14. Які дві основні
характеристики
принтерів ?
15. Зовнішній носій
інформації, що
підключається до
комп’ютера через USBпорт?
16. Який цифровий пристрій
призначений для передачі
відеозображення в реальному
часі ?
17. Пристрій для передачі
даних по каналах зв'язку.
18. Друкування якого виду
принтерів здійснюється за
допомогою молоточка з
літерами ?
Інформатика
1. Який інтерфейс в ОС
Windows ?
2. Яка найменша
одиниця інформації ?
3. Місце на диску, де
зберігаються файли ?
4. Наука про інформацію,
способи її отримання,
збереження та передачі
називається ?
5. Відомості про явища і
події представлені у
різному вигляді ?
6. За допомогою якої
команди можна
створити папку ?
7. Що таке «Times New
Roman» або «Arial» у ТР
Word ?
8. Процес розподілу диску
на сектори та доріжки
називається ?
9. Яка комбінація клавіш на
клавіатурі служить для
перемикання мови?
10. Стандартна програма
Windows для швидкого
пошуку будь-якого об’єкту
файлової системи ?
11. Які текстові редактори
входять до стандартних
програм Windows ?
12. Яке меню Windows
відповідає за
налаштування ОС ?
13. Що таке терабайт ?
14. Які числа
використовуються в
двійковій системі
числення ?
15. Вікно якого
файлового
менеджера
зображено на
малюнку ?
16. Як перейменувати
папку ?
17. Системна папка для
збереження даних
називається «Мої…»
18. Спеціаліст зі
створення
комп’ютерних програм ?
Фінал
Дешифратор
1
АБВ
6
РСТ
2
ГДЄ
7
УФХ
3
ЖЗИ
8
Ц ЙШ
4
КЛМ
9
ЩІЬ
6с к
4 а1 5н 0е 6р
5
НОП
0
ЧЕ Ю Я
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Який логотип в
компанії,
заснованої Стівом
Джобсом?
2
В якому році
народився Марк
Цукерберг?
3
Який
університет так
і не закінчив Білл
Гейтс?
4
Хто із наших
співвітчизників був
партнером Стіва
Джобса ?
5
Чому Марк
Цукерберг обрав
синій колір
основним фоном
Facebook?
6
Кого наслідував
Цукерберг, коли
прийняв рішення
кинути Гарвард?
7
Хто був
співзасновником
компанії Microsoft?
8
Які бувають
орієнтації сторінки
в MS Word?
9
В якому віці Білл
Гейтс написав свою
першу програму?
10
Види програмного
забезпечення?
11
Як називається художній
фільм про життя та
діяльність Стіва Джобса
12
Яку спеціальність
Марк Цукерберг
обрав фаховою
вступаючи в
Гарвард?
13
Як називається ця
стандартна
піктограма
Windows?
14
Хто став основним
інвестором проекту
Цукенберга?
15
Рік заснування
компанії Apple?
16
Яка книга Біла Гейтса
в 1995 році сколихнула
світ бізнесу?
17
В якому році пішов з
життя Стів Джобс?
18
Ким працював
батько Біла Гейтса?
19
Продовжіть вислів
Стіва Джобса: «Я не
хочу бути найбагатшою
людиною на …….»?
20
В якому році
Facebook
офіційно став
компанією?
21
Яку суму Цукерберг витратив
на благодійність державним
школам Нью-Йорка?
22
Місто в якому
народився
майбутній
комп’ютерний
геній?
23
Що таке Keyboard?
24
На замовлення якої
компанії було
створено перше
програмне
забезпечення
Microsoft?
25
Що означає кнопка
PrintScreen?
26
Яка назва
компютера який
компанія Apple
випустила в 1983
році?
27
Диск, флеш накопичувач,
дискета це - ……
28
Через кого Стів Джобс
змушений був
звільнитися з
компанії, яку він сам
заснував?
29
Яке місце по статках
займає Цукерберг в
ТОП-400?
30
В якому віці Білл
Гейтс став
мільярдером?
Вітаю з
перемогою!
Дякую всім за
цікаву гру!
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
106
Размер файла
9 210 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа