close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

organi na dishaneto

код для вставкиСкачать
Човекът и природата
План:
1. Органи на дишането – нос, дихателна тръба
(трахея), бял дроб.
2. Хигиенни правила за опазване здравето на
органите за дишане.
3. Влияние на околната среда върху органите за
дишане.
Човек непрекъснато диша
Вдишва и издишва въздух, и когато е буден, и
когато спи.
Опит 1:
Вдишайте дълбоко, затворете си устата и стиснете
носа си с два пръста.
Бройте наум колко време можете да издържите
така.
Какво установихте?
Без въздух човек може да издържи една – две
минути. Без въздух той би умрял.
Проследете по картината пътя на
въздуха в човешкото тяло?
Главни органи на дишането
Белите дробове
Намират се в гръдния кош, който ги предпазва от
външни удари.
Правилно е да се диша през
носа, а не през устата!
Носът е естественият вход за
въздуха!
Вътрешната повърхност на носа е
покрита с лигава ципа, снабдена с
много реснички.
Те задържат прашинките и
микроорганизмите от въздуха,
който вдишваме.
Освен че се пречиства, като минава
през носа, въздухът се затопля.
Опит 2:
Застанете по двама един срещу друг. Вдишвайте и
издишвайте дълбоко. Наблюдавайте се взаимно.
Какви промени настъпват в гръдния кош при
вдишване и издишване.
Опит 3.
Измерете с шивашки метър обиколката на гръдния
си кош при вдишване и при издишване.
Резултатите запишете в зад.3 в учебната тетрадка и
ги сравнете с резултатите на вашите съученици.
Извод:
Колкото по-голяма е разликата в обиколката на
гръдния кош при вдишване и издишване, толкова
по-развити са белите дробове.
От какво зависи развитието на
белите дробове при децата?
Доброто развитие на белите
Беседа за правилната стойка на тялото
-Колко бързо израсна моят Васко. Вижте го какво
стройно момче стана – говореше майка му на
своите съседки.
Тя стоеше пред къщната врата, гледаше го, като
се връща от училище, и му се радваше. А Васко
вървеше спокойно и уверено, с вдигната глава, с
изправени рамене и с поглед напред.
Преди две години заедно с майка си Васко слуша
беседата на една лекарка. Много интересни неща
научи той от нея.
дробове при децата зависи от
правилната сойка при седнало и
при изправено положение.
Децата, които стоят и седят
неправилно, имат слабо развити
гръден кош и бели дробове.
Това затруднява правилното
дишане.
Такива деца са предразположени
по-често към заболявания.
Запомни:
При деца, които стоят или седят неправилно,
гръдният кош се вдава навътре. Това пречи на
белите дробове да се развиват нормално.
Съвети за правилна стойка на
тялото:
1. Седете на чина винаги с
изправени гърди и с леко
наведена глава.
2. Седете така, че гърбът ви
да е опрян на облегалото на
чина, по-голяма част от
бедрата да се намират на
седалото, краката да са
сгънати в коленете, стъпили
с цели ходила на пода.
3. При писане лактите и на
двете ръце да са облегнати
свободно на писалищната
дъска, гръбнакът да е леко
наведен, а двете рамена да
бъдат на еднаква височина.
4. Тетрадката, на която
пишете, или книгата, която
четете, да се намира на 30 –
35 см от очите.
5. Ходете с изправен гръден
кош и с вдигнати рамене.
Никога не ходете
изгърбени.
6. Правете всеки ден
утринна гимнастика.
Играйте на открито. Ходете
на екскурзии в планината и
в полето.
Повечето спортове помагат за
развитието на гръдния кош.
Туризъм;
Плуване;
Гребане;
Гимнастика.
Въздухът, който вдишваме,
трябва да е чист. Чистият въздух
е богат на кислород.
Чистият въздух е:
В планините;
В полето;
В парковете;
Край морския бряг.
Опасен за здравето е въздухът, в
който има прах или отровни
вещества.
Вредно за хората, особено за
децата е ТЮТЮНОПУШЕНЕТО.
ТО ПРИЧИНЯВА МНОГО БОЛЕСТИ НА
ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ.
Проветрявайте често
помещенията, в които живеете и
учите!
Играйте и спортувайте на
открито!
Запомних ли?
1 зад./стр.27
Поемането на въздух се
вдишване
нарича ...........................
Изхвърлянето на въздух от
организма се
издишване
нарича.........................
.
.
Запомних ли?
2 зад./стр.27
Как е правилно да се
диша?
А през носа
А)
Б) през устата
Запомних ли?
За нормалното развитие на дихателните органите
голямо значение има хигиената на дишането –
дишане
стойка
правилно ......................,
правилна .......................на
гимнастика
тялото при седене и ходене, утринна .....................,
чист
проветряване
игра на ...............въздух,
.................................на
помещенията, в които човек работи, учи, спи.
Домашното:
Учебна тетрадка
стр. 27/ зад. 4 и 5
Изготвил презентацията:
С. Маринова
ОУ “Ив. С. Тургенев”
гр. Разград
Документ
Категория
Инструкции
Просмотров
13
Размер файла
1 430 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа