close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Завантажити

код для вставкиСкачать
1. Які органели цитоплазми мають
двомембранні структури?
а) ендоплазматична сітка;
б) пластиди;
в) комплекс Гольджі.
2. Яку будову мають рибосоми?
а) одномембранні;
б) двомембранні;
в) немембранні.
3. Як називаються внутрішні
структури мітохондрій?
а) грани;
б) кристи;
в) матрикс.
4. Які органели є спільними для
рослин і тварин?
а) мітохондрії;
б) глікокалікс;
в) пластиди.
5. В якій частині ядра знаходиться
молекула ДНК?
а) ядерний сік;
б) хромосоми;
в) ядерна оболонка.
6. Для лізосом характерним є:
а) утворюються в ядрі;
б) можуть брати участь в синтетичних
процесах;
в) утворюють травні вакуолі або можуть
самостійно перетравлювати окремі
клітини, їхні частини чи групи.
7. Для зернистої ендоплазматичної
сітки характерним є:
а) виконує енергетичну функцію;
б) містить рибосоми, що синтезують
білки;
в) бере участь у синтезі нуклеїнових
кислот.
8. Ядерця у клітині формуються:
а) у ядрі;
б) у цитоплазмі;
в) у пластидах.
9. На мембранах незернистої
ендоплазматичної сітки синтезуються:
а) білки;
б) ліпіди і вуглеводи;
в) усі ферменти.
10. Фагоцитоз, що відбувається за
участю клітинних мембран,
притаманний:
а) амебі, фораменіферам, гідрі;
б) усім одноклітинним організмам;
в) рослинам, грибам, водоростям.
11. Жири в клітині синтезуються в:
а) мітохондріях;
б) рибосомах;
в) незернистій ендоплазматичній сітці.
12. Клітини рослин відрізняються від
клітин тварин наявністю в більшості
видів:
а) автотрофного живлення;
б) ядерця;
в) мітохондрій.
1. Б
2. В
3. Б
4. А
5. Б
6. В
7. Б
8. А
9. Б
10. А
11. В
12. А
Науковець-біолог оголосив, що він
створив у лабораторії живий
організм з неживих речовин.
Якими критеріями буде
характеризуватися цей “організм”,
щоб ви його визнали дійсно
живим?
Рух
Гомеостат
Ріст
Дихання
Ознаки живого
Обмін речовин
Живлення
Поділ клітин
Завдання уроку
Сформувати уявлення про
життєвий цикл клітини, мітоз,
його біологічне значення.
Навчитися розпізнавати різні
форми мітозу
Очікувані результати:
учень повинен розпізнавати різні фази
клітинного циклу, мітозу;
встановлювати причинно-наслідкові
зв'язки;
досліджувати поведінку хромосом під
час мітозу;
визначати біологічне значення мітозу
Мітоз (непрямий
поділ) - основний
спосіб поділу клітин,
коли спадковий
матеріал рівномірно
розподіляється між
дочірними клітинами
Це поділ ядра, який призводить до
утворення двох дочірніх ядер, у
кожному з яких є саме такий набір
хромосом, що і в батьківському ядрі.
Услід за поділом ядра звичайно
випливає поділ самої клітини, тому
терміном «мітоз» часто позначають
поділ клітини цілком.
у більшості
одноклітинних тварин
(амеба, евглена)
Усі процеси ендомітозу відбуваються
усередині ядерної оболонки, яка на
цей час не зникає. Забезпечує
передачу ідентичної спадкової
інформації між дочірніми клітинами.
Амітоз - утворення
Рівномірний розподіл хромосом між
Ендомітоз -
багатоядерних клітин
або збільшення
кількості клітин
дочірніми клітинами не відбувається.
Мітоз (непрямий поділ) - основний
спосіб поділу еукаріотичних
клітин.
Ендомітоз - у більшості одноклітинних
тварин (амеба, евглена).
Амітоз - утворення багатоядерних клітин
або збільшення кількості клітин.
Клітинний цикл – період існування
клітини від кінця одного поділу до
кінця наступного.
Інтерфаза – період між двома поділами
клітин, стан її спокою.
Мітоз – непрямий спосіб поділу клітин,
коли спадковий матеріал рівномірно
розподіляється між дочірними
клітинами.
Апоптоз – це запрограмована загибель
клітин.
Деякі етапи формування кисті у зародка людини. Його
необхідний етап – апоптоз клітин, які знаходяться між
зачатками пальців
Рання анафаза мітозу в клітині нирки тритона
(світловий мікроскоп імунофлюоресенція).
Мікротрубочки зелені, хромосоми голубі
Профаза – найдовша стадія.
ІІ. Метафаза – стадія підготовки до
І.
поділу.
ІІІ. Анафаза – найкоротша стадія.
ІV. Телофаза – остання стадія мітозу.
Інтерфаза(G2) Профаза
Анафаза
Телофаза
Метафаза
Інтерфаза(G2)
Забезпечує стабільність каріотипу
певного виду;
шляхом мітозу розмножуються
еукаріотичні одноклітинні організми;
мітоз лежить в основі багатоклітинних
організмів;
завдяки поділу відбувається заростання
ушкоджених ран;
з мітозом пов'язані і механізми старіння;
відбувається розподіл спадкового
матеріалу.
Опишіть послідовність зміни в клітині
впродовж певної фази мітотичного
поділу. Визначте, що відбувається з
хромосомами.
1 група. Профаза.
2 група. Метафаза.
3 група. Анафаза.
4 група. Телофаза.
Мета: навчитися досліджувати
різні фази мітозу, робити
аргументовані висновки
Зона поділу корінця
Різні фази мітозу
під великим збільшенням
Профаза
Метафаза
Анафаза
Телофаза
Інтерфаза
Гра “Знайди помилку”.
У вірші про мітоз знайти помилку. Прочитати
твір у виправленому варіанті.
У мітозі все в порядку:
Фази вистроїлись в ряд.
Телофаза попереду,
Метафаза йде за нею,
А профаза й анафаза – перед нею.
У мітозі все в порядку:
Фази вистроїлись в ряд.
Профаза попереду,
Метафаза йде за нею,
Анафаза й телофаза – після неї.
Інтерактивна гра “Продовжити
фразу” ( метод “мікрофон”).
- Я зрозумів, що мітоз – це...
- Під час лабораторної роботи я
дослідив...
- Мені найбільше сподобалось на
уроці...
Очікувані результати:
учень уміє розпізнавати різні фази
клітинного циклу, мітозу;
встановлювати причинно-наслідкові
зв'язки;
досліджувати поведінку хромосом під
час мітозу;
визначати біологічне значення мітозу
Вивчити п. 17 (стор. 79 - 81),
повторити п. 15.
Проблемне запитання “Як ви
гадаєте, чи можна застосувати
поняття “клітинний цикл” для
клітин прокаріот?”
Презентацію підготувала
учитель біології
Драбівського навчальновиховного комплексу
“загальноосвітня школа
І – ІІІ ступенів імені
С. В. Васильченка-гімназія”
Козик Раїса Миколаївна
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
25
Размер файла
1 648 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа