close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Природните зони на Земята

код для вставкиСкачать
• Те са разположени около двата полюса Северния и Южния. Северната полярна
зона се води Арктика, а южната - като
Антарктика .
• Релефът е планински и е покрито дебела
ледена шапка.
• Климатът е изключително студен. Зимните
температури са много ниски. Ветровете са
силни и студени. Валежите с предимно от
сняг.
• Зоната е разположена в субполярния
климатичен пояс, между полярната
зона и природната зона на тайгата.
• Релефът е равнинен, хълмист и на
места с ниски планини.
• Зимата е студена и продължителна, а
лятото прохладно и кратко. Валежите
са малко - около 150-200 мм.
• Зоната е с най-голям територен обхват
на сушата на Земята. Разполага се в
Северното полукълбо между зоната на
смесените и широколистни гори и
зоната на тундрата.
• Релефът е низинен и равнинен и на
места разнообразен с ниски или високи
планини.
• Климатът е студен. Зимата е люта, а
лятото кратко и прохладно.
• Обхваща райони по-близо разположени до
океаните. Във вътрвшността на
континентите постепенно преминава в
зоната на степите и лесостепите. На север
те образуват смесени
широколистни иглолистни гори, а на юг - смесени гори с
тези отсредиземноморския тип.
• Релефът е разнообразен: равнини, плата,
хълмове и планини. Климатът е с океански
черти, като зимата е по-мека, а лятото - попрохладно.
• Тази зона е разположена в
субтропичните климатични пояси на
Северното и Южното полукълбо: между
30 и 40 градуса с.ш. и 30 и 45 градуса
ю.ш.
• Релефът е разнообразен.
• Климатът е мек с влажна зима и сухо и
горещо лято.
• Степите са разположени в умерените
климатични пояси на Северното и Южното
полукълбо. За тях са характерни местата с
много растителност. Големите места в
Азия и С. Америка се наричат ,,прерии’’, а
в Ю. Америка се наричат ,,пампа’’. Между
степите и горските зони се разполагат
лесостепите.
• Климатът е умереноконтинентален, със
студена зима и горещо лято.
• Релефът е равнинен.
• Пустините около тропиците обхващат
големи пространства с минимална
влажност.
• Според степента на влажност се
поделят на пустини и полупустини.
• Според географското разположение на
тропични и вътрешноконтинентални.
• Те са разположени на Северната и
Южната окръжност.
• Причината за образуватено им за
сухите ветрове – пасатите.
• Релефът е разнообразен.
• Климатът е горещ и сух.
• Те се разполагат в умерения
климатичен пояс и заемат вътрешните
части на континентите.
• Релефът е представен от пясъчни
хълмове, каменисти райони, оголени
плата и планини.
• Климатът е сух с големи денонощни и
годишни температурни амплитуди.
• Саваните са разположени на юг и на
север от зоната на влажните
екваториални и тропични гори.
• Релефът е основно равнинен, на местаплатовиден и хълмист.
• Климатът е горещ с два добре изразени
сезона: сух и влажен.
• Тези гори обхващат обширни територии
от горещия климатичен пояс в Африка,
Южна Америка, Азия и Австралия.
• Те покриват райони предимно с
равнинен релеф и големи речни
низини.
• Климатът е горещ и влажен.
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
156
Размер файла
4 252 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа