close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПОЧВИ, РАСТИТЕЛНОСТ И

код для вставкиСкачать
ПОЧВИ, РАСТИТЕЛНОСТ И
ЖИВОТИНСКИ СВЯТ
1. ПОЧВИ И РАСТИТЕЛНОСТ
• изменят се зонално по географска ширина
и надморска височина.
1.1. Широчинно зониране
А) в Средиземноморието – червеноземни
почви с твърдолистни вечнозелени гори.
Б) в южните части на Източноевропейската
низина, в Долнодунавската и Среднодунавската низина – черноземни почви с
тревна растителност (степи).
В) в северните части на Източноевропейската
низина и на Скандинавския полуостров –
глинести и песъчливи почви с иглолистна
растителност (тайга).
Г) в най-северните части на Европа –
лесотундра и тундра.
1.2. Височинно зониране
• в планините във височина се редуват:
2. ЖИВОТИНСКИ СВЯТ
• Ограничено разпространение на дивите
животни, поради ранното стопанско
развитие на Европа.
2.1. в субтропичния и умерения пояс – елени,
сърни, мечка, вълк, лисица, рис,влечуги и др.
2.2. в субполярния и полярния пояс – бяла
мечка, сребърна лисица, северен елен,
тюлени, моржове и т.н.
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
15
Размер файла
4 188 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа