close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Physiology_11

код для вставкиСкачать
Система
дихання
Система
зовнішнього
дихання
Функції
1. Забезпечення організму О2.
2. Виділення з організму:
а) СО2;
б) Н2О (500 мл на добу);
в) пар алкоголю (етанолу), ацетону.
В основі виконання функцій
лежать процеси:
а) вентиляція (провітрювання);
б) газообмін.
Функції повітряносних шляхів:
Очищення повітря
Зволоження повітря
Зігрівання повітря, що вдихаємо
Рецепція (сприйняття) нюхових,
температурних, механічних
подразників
Розташування бронхолегеневих систем
Кровоносні судини
і
повітряносні шляхи
Альвеоли
Етапи дихання
I. Обмін між атмосферним і альвеолярним повітрямм.
II. Обмін між альвеолярним повітрям і кров’ю
капілярів малого кола кровообігу.
III. Транспорт газів кров’ю (О2 і СО2).
IV. Обмін газів в тканинах між кров’ю капілярів
великого кола кровообігу і клітинами тканин.
V. Тканьове, або внутрішнє, дихання (окислювальноввідновлювальні реакції в мітохондріях з утворенням
АТФ).
Хімічний склад
сухого повітря (в %)
Вміст
О2
СО2
N2 та
інертні
гази
Що
видихуємо
20,93
0,03
79,04
Альвеолярн
е
14,0
5,5
80,5
Що
вдихуємо
16,0
4,5
79,5
Повітря
Механізм вдиху і видиху:
основні м’язи
Механізм вдиху і видиху:
легенева вентиляція
Фактори, що впливають на величину
дифузії газів між альвеолярним
повітрям і венозною кров’ю
1. Густина газів.
2. Розчинність газів в рідкому середовищі.
3. Температура.
4. Градієнт тиску.
Фактори, що визначають швидкість
переносу газу через
альвеоло-капілярну мембрану
Різниця тиску газу міжду
просвітом альвеол і кров’ю.
Площа альвеол, що беруть участь у
газообміні.
Товща мембрани.
Розчинність газу.
Коефіцієнт дифузії.
Схема легені
Об’єми
Дихальний
Об’єм
500 мл
Анатомічний
мертвий
простір
150 мл
Альвеолярне
повітря
3000 мл
Об’єм крові
в легочных
капиллярах
70 мл
Витрати
Загальна
вентиляція
легень
7500 мл/хв
Частота дихання
15 хв-1
Альвеолярна
вентиляція
5250 мл/хв
Легеневий
кровоток
5000 мл/хв
Схематичне зображення
Об’ємів і ємкостів легtym
ЕВД
ЖЄЛ
ЗЄЛ
РОВД
200 мл
ДО
500 мл
РОВИД
1200 мл
ЗО
1000 мл
ФЗЄ
ЗО
РОвд - резервний об’єм вдиху (1200-2000 мл);
ДО - дихальний об’єм (400-800 мл);
РОвид - резервний об’єм видиху (800-1200 мл);
ЗО - залишковий об’єм (1000-1500 мл);
Євд - ємність вдиху (ДО + РОвд) (1200-2000 мл);
ЖЄЛ - життєва ємність легень (чоловіки - 3500-5000 мл, жінки - 3000-3500 мл);
ЗЄЛ - загальна ємність легень (ЖЄЛ + ЗО) (4500-7000 мл);
ФЗЄ - функціональна залишкова ємність (ЗО + РОвид) (2000-2500 мл).
Схема організації апарату
регуляції дихання
Розгалудження
повітряносних шляхів легень
Генерація
Провідна
зона
Респіраторна
зона
0
1
2
3
4
5
16
17
18
19
20
21
22
23
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
11
Размер файла
13 823 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа