close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація школи

код для вставкиСкачать
Ізмаїльська ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів
Впровадження моделі
превентивної освіти
Навчальновиховний
процес
Позаурочна
та позакласна
діяльність
Позашкільна
освіта
Учнівське
самоврядування
МЕТА превентивної освіти
Впровадження нових технологій навчання,
реалізація особистого підходу.
Створення соціально-психологічного клімату в
педагогічному та учнівському колективах
Збереження і зміцнення морального, фізичного і
психічного здоров‘я учнів.
Сприяти розвитку, збереженню й формуванню
здорової особистості учнів та працівників
навчального закладу.
Виховувати у дітей пріоритет життя, здоров'я, а
також загальнолюдських цінностей, реальне
використання в житті яких позитивно впливає на
здоров'я, характер і долю людини.
Анкетуванн
я
Превентивна
робота
Спортивні
змагання
Батьківськи
збори
Рольові ігри
ЗАВДАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ОСВІТИ:
створення умов для формування позитивних
якостей особистості в процесі різноманітних видів
навчальної, позанавчальної, трудової й іншої
діяльності, що сприяють інтелектуальному,
морально-етичному, естетичному розвитку,
виробленню стійкості до негативних впливів
середовища;
стимулювання дітей і молоді до здорового способу
життя і позитивної соціальної орієнтації;
забезпечення соціально-психологічної, педагогічної
діяльності, зорієнтованої на запобігання залучення
дітей і молоді до негативних ситуацій;
навчання з раннього віку навичкам відповідальності
за власне життя і здоров’я;
сприяння створенню здоров’язбережувального
навчально-виховного процесу;
надання комплексної психолого-педагогічної та
організація медико-соціальної допомоги молодим
особистостям, які її потребують;
забезпечення адекватної соціальної реабілітації дітей
і молоді, які вчинили протиправні дії або зловживають
психоактивними речовинами;
об’єднання зусиль різних суб’єктів превентивного
виховання.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРЕВЕНТИВНОГО
ВИХОВАННЯ УЧНІВ ШКОЛИ:
Профілактика правопорушень серед
неповнолітніх.
Утвердження здорового способу життя.
Профілактика куріння, вживання алкоголю,
наркотичних речовин, інших негативних
виявів в учнівському середовищі.
Підвищення соціальної компетентності
молоді, формування відповідальної
поведінки.
ФУНКЦІЇ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ:
Діагностично-прогностична
Корекційно-реабілітаційна
Освітньо-консультативна
Організаційно-методична
Інтегративно-просвітницька
забезпечення наступності;
психологізація виховного процесу;
вчасне виявлення та корекція негативних
психологічних відхилень учнів;
попередження виникнення та поширення в
навчальних закладах осередків негативних
соціальних явищ;
розвиток життєвих компетентностей.
ПРИНЦИПИ ПРЕВЕНТИВНОЇ ОСВІТИ:
Принцип комплексності
Принцип системності
Принцип науковості
Принцип інтеграції
Принцип мобільності
Принцип наступності
Принцип конкретності
Принцип реалістичності
Принцип етичності
Створення умов для формування позитивних якостей
особистості учня в процесі різноманітних видів трудової,
навчальної, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють
інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку,
виробленню стійкості до негативних впливів середовища
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРЕВЕНТИВНОЇ ОСВІТИ ДАЄ
МОЖЛИВІСТЬ ВИРІШИТИ НАСТУПНІ
ЗАВДАННЯ:
створення
соціально-психологічних
умов,
спрямованих на позитивні зміни у знаннях, у
ставленні до здорового способу життя,
соціальних явищ;
створення організаційних умов для активної
просвітницької
роботи
з
попередження
негативних явищ у молодіжному середовищі
через надання повноважень самим підліткам;
виявлення серед учнів позитивних лідерів,
а також переорієнтація лідерських якостей
з негативних на позитивні
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА
ТРЕНІНГОВОЮ ФОРМОЮ:
предмет «Основи здоров'я»
у початковій
школі - 201
предмет «Основи здоров'я»
в основній школі
- 222
курс «Школа проти СНІДу»
у 9–11 класах
- 15
РЕКОМЕНДОВАНІ ПРОГРАМИ МОН,
ЗА ЯКИМИ ПРАЦЮЄ ШКОЛА
Рівний-рівному
Школа проти СНІДу
Молодь на роздоріжжі. Твій вибір
Корисні звички
Запобігання торгівлі людьми та експлуатації
дітей
Особиста
гідність.
Безпека
життя.
Громадянська позиція
Сімейна розмова (протиалкогольна програма)
Сімейні цінності
Ми – різні, ми – рівні
Дорослішай на здоров’я
РІВНИЙ-РІВНОМУ
Метою Програми «Рівний-рівному»
є підвищення рівня
поінформованості й розширення знань підлітків і молоді про
здоров’я, здоровий
спосіб життя, формування
у них
відповідних цінностей і життєво важливих переконань,
напрацювання необхідних практичних навичок відповідальної
безпечної поведінки щодо свого життя і здоров’я, а також
здоров’я і життя інших.
ПРЕВЕНТИВНЕ НАВЧАННЯ ДЛЯ 1-4-Х КЛАСІВ
формує в учнів позитивний образ - Я;
навчає
раціональному
прийняттю
рішень,
ефективному спілкуванню;
надає інформацію про шкідливість вживання
тютюну й алкоголю.
ШКОЛА ПРОТИ СНІДУ
Використання інтерактивних методів у 9-11 кл.
(аналіз ситуацій, мозкові штурми, рольові ігри,
інсценування), які стимулюють взаємодію учнів
між собою та тренером.
Очікувані результати
Створення соціально-педагогічних умов, сприятливих
для позитивних змін у знаннях, уміннях і навичках та
ставленні учнів до здорового способу життя ; надання
повноважень самим неповнолітнім.
Надання
науково-обґрунтованих
знань
щодо
збереження і зміцнення здоров'я, захисту життя в
різноманітних ситуаціях.
Підвищення соціальної компетентності молоді з питань
здорового способу життя.
Здійснення організаційно-методичного забезпечення та
підвищення батьківської майстерності з питань
запобігання негативній соціалізації у родині.
Досягнення
сталої
відповідальної
поведінки,
сформованості імунітету до негативних впливів
соціального оточення.
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
300
Размер файла
2 404 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа