close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

BgCPA - АЗПБ - Асоциация на

код для вставкиСкачать
АРИБ ЗА УСТОЙЧИВО И МОДЕРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
6 – 8 януари 2014
Х-л Адмирал, к.к. Златни пясъци
Мария Иванова
Асоциация Растителнозащитна Индустрия
България(АРИБ)
АСОЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА
ИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ
АРИБ е основана през април 2006 г. и представлява
растителнозащитната индустрия в България
Член на ECPA от януари 2007 г.
Членове: 10 компании, които представляват около
80% от пазара на ПРЗ в България
Управителен съвет - пет пълноправни членове,
председател: BASF
Нели Йорданова, генерален директор
Растителнозащитната индустрия и дейностите
на асоциацията в подкрепа на развитието
на устойчиво земеделие
Проект „Инициатива за безопасна употреба на
пестициди“
Проект „Не на фалшивите и нелегални пестициди“
Проект „Управление на опаковките от ПРЗ“
Проект „Инициатива за
безопасна употреба на пестициди“
Стартира през 2011 г.
Приет е план действие по „Инициативата - безопасна
употреба на пестициди“
Приети са ключови послания
Изготвени са обучителни и информационни
материали, включени в обученията по НПД
Проведени обучения за обучители
Проект „Инициатива за
безопасна употреба на пестициди“
Основни мерки
Намаляване на риска за
оператори / работници / случайни минувачи /
околната среда
Технически мерки
(оборудване за
пръскане)
Комуникационна
кампания
(медии/преса)
Безопасна
употреба
в
стопанст
вото
Подходящи лични
предпазни средства
(препоръки)
Обучения (принос за
сертифицираните
органи)
Тройно изплакване и надлежно обезвреждане на опаковките,
и приготвяне на достатъчно количество работен разтвор
Безопасна употреба на продукти за растителна защита,
боравене с техните празни опаковки и
остатъчни количества резервоарни смеси
Препоръчителнии лични предпазни средства (ЛПС
При подготвяне на разтвора за пръскане
гащеризон;
здрави нитрилни гумени ръкавици;
гумени ботуши;
щит на лицето;
маска за прах, ако се смесват праховидни ПРЗ;
При прилагане на пестициди
гащеризон;
нитрилни гумени ръкавици;
гумени ботуши;
шапка/шапка с козирка;
маска за течни аерозоли и твърди частици;
При почистване на оборудването за прилагане на ПРЗ
гащеризон;
нитрилни гумени ръкавици;
гумени ботуши и шапка с козирка.
*Крачолите на защитния гащеризон трябва да покриват ботушите;
* Изброените ЛПС са МИНИМАЛНИ препоръчителни ЛПС!
Проект „Управление на опаковките от ПРЗ“
Система за събиране на опаковки от ПРЗ
Системата - част от по-голяма програма на индустрията за
безопасна употреба и намаляване на рисковете;
Предоставя на фермерите безопасен начин за освобождаване
от празните опаковки от пестициди (пластмасови опаковки)
Стъпка 1: правилно изплакване на опаковки от пестициди
когато се приготвя разтвора за пръскане; хубаво изцеждане,
проверка на контейнера (отвън – отвътре) и оставяне да
изсъхне!
Стъпка 2: безопасно складиране на сухите опаковки в
найлонови прозрачни чували (капачките в отделен чувал!)
Стъпка 3: предаване на опаковките на пунктове за приемане,
където се проверяват от инспектор
Проект „Управление на опаковките от ПРЗ“
Правилно изплакване на празни
опаковки от пестициди
Три метода:
Тройно изплакване
Изплакване под
налягане
Интегрирано изплакване
под налягане
Проект „Управление на опаковките от ПРЗ“
Проект „Управление на опаковките от ПРЗ“
Промяната започва от нас!
За да не се повтаря и да остане в миналото това:
Проект „Управление на опаковките от ПРЗ“
АРИБ съвместно с консултанти от ECPA осъществи
пилотен проект в Добрич - ноември 2013
По време на кампанията бяха събрани 5 125 тона
опаковки от ПРЗ
През 2014 предстои да се разшири проекта в
Североизточна България
Всички земеделски производители
Кампания по събиране на опаковките: пролет и есен
Проект „Не на фалшивите и нелегални пестициди“
Какво представляват фалшивите или нелегални пестициди?
•
Фалшивите или нелегални продукти:
Опаковката и етикетът изглеждат както при законните продукти
(следователно нарушават търговската марка на притежателя на
правото и / или патента)
•
Нелегалните продукти: :
Нямат нищо общо с оригиналния продукт
•
Фалшивите или нелегални продукти:
Не са регистрирани и не са тествани,
за да се докаже тяхната безопасност
Проект „Не на фалшивите и нелегални пестициди“
Възможни щети и рискове,
нелегални пестициди
причинени
от
фалшиви
и
•
Опасност от повреждане или унищожаване на третираните
култури, което може да разори фермера
•
Неизвестни остатъчни вещества в хранителната продукция
•
Рискове за здравето на земеделските производители и
операторите, които ги прилагат
•
Рискове за околната среда върху флората и фауната, водата
и почвата
Проект „Не на фалшивите и нелегални пестициди“
Фалшивите и нелегални пестициди
могат да са:
Вредни за Вашето здраве
Опасни за Нашата околна среда
Токсични за Вашите култури
Проект „Не на фалшивите и нелегални пестициди“
6 мерки да защитите (І):
Вашето здраве, Вашите посеви, Вашите доходи
Купувайте пестициди с етикет на български език
който е трайно закрепен към опаковката
с име на вносителя и притежателя на разрешението
с пълни инструкции на български език
Купувайте пестициди от доставчици с разрешително
със сертификат за добри търговски практики
изисквайте разрешително от виртуалните доставчици
Винаги изисквайте фактура и/или касова бележка
Ако на фактурата е означен продукт различен от този, който е доставен,
настоявайте за нова фактура или върнете продукта на доставчика
Проект „Не на фалшивите и нелегални пестициди“
6 мерки да защитите (ІІ)
Вашето здраве, Вашите посеви, Вашите доходи
Питайте Вашия доставчик за информация относно средствата
за Сигурност & Защита, използвани от производителите
Бъдете внимателни за извънредни специални оферти
и / или прекалено големи отстъпки
Ако сделката изглежда твърде добра, за да е истина, вероятно има добра
причина!
Ако се съмнявате:
Свържете се и се консултирайте с инспекторите от
съответната Областна Дирекция по Безопасност на Храните
информация от интернет страницата на БАБХ: www.babh.government.bg
Направете снимки на продукта и мястото на предлагане
Позвънете на безплатния тел: 0800
18 112
Проект „Не на фалшивите и нелегални пестициди“
АРИБ ЗА
УСТОЙЧИВО И МОДЕРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
◊ BASF EOOD
◊ BAYER CROPSCIENCE AG
◊ SYNGENTA AG
◊ DUPONT BULGARIA EOOD
◊ DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A
◊ CHEMTURA NETHERLANDS B.V
◊ MAKHTESHIM AGAN CENTRAL &
EAST EUR
◊ K+N EFTHYMIADIS BULGARIA” EOOD
◊ SUMMIT AGRO ROMANIA SRL –
BRANCH OFFICE BULGARIA
◊ MONSANTO
Благодаря за вниманието!
АРИБ ЗА
УСТОЙЧИВО И МОДЕРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Благодаря
за вниманието!
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
8
Размер файла
2 908 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа