close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Проект
„Модел за управление с участие на заинтересованите
страни
на Централен Балкан
- елемент от Националната екологична мрежа”
Фондация ТАЙМ-Екопроекти
Създадена 1994 г.
This Is My Environment – Това е моята околна среда
Да се подпомага устойчивото развитие,
ефективното управление и използване на
природните ресурси и опазването на околната
среда, чрез координиране усилията на всички
обществени сектори и демократично вземане на
решения
Фондация ТАЙМ-Екопроекти
ЗАЩО?
риск от влошаване състоянието на околната среда вследствие
развитие на индустрията;
необходимост от повишена загриженост за околната среда от
всички;
необходимост от участие на обществеността в процесите на
вземане на решения;
необходимост от интегриране на образование по околна среда
и устойчиво развитие в образователната система в България;
развитие на силен трети сектор (НПО), по-специално в
областта на ООС;
необходимост от координация на дейностите между различните
сектори и между самите НПО;
необходимост от популяризирането на политиките в областта
на околната среда и устойчивото развитие.
Фондация ТАЙМ-Екопроекти
Сфери на действие (над 50 проекта за 15 години)
Разпространение на информация и ноу-хау
Образование
Проучване, анализ и разработване на политики
Разработване, организиране и предоставяне на
обучение.
Установяване на механизми и системи за партньорство и
работа в мрежи.
Подпомагане на обществени инициативи
Подпомагане на местните власти, НПО и бизнеса в
набиране на средства и извършване на дейността си по
еко-съобразен начин.
Фондация ТАЙМ-Екопроекти
Управление по
околна среда - МСП
Целите на ООН за
развитие (MDG)
Социални
проекти
Централен
Балкан
Изменение на
климата
“Земно кълбо”
Корпоративна
социална
отговорност
Проект:
Модел за управление с участие на
заинтересованите страни на Централен Балкан елемент от Националната екологична мрежа
Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
(Договор № ПО1-04-00)
Продължителност: 18 месеца
Модел за управление с участие на
заинтересованите страни на Централен Балкан елемент от Националната екологична мрежа
Основна цел:
да предложи на национално ниво модел на
управление с участие на заинтересованите
страни на елемент от Националната
екологична мрежа
„Подход на съвместното управление”
Модел за управление с участие на
заинтересованите страни на Централен Балкан елемент от Националната екологична мрежа
Специфични цели:
Да въведе модел на управление с участие на
заинтересованите страни в Централен Балкан,
осигуряващ редовна комуникация, ефективно
сътрудничество и участие на заинтересованите
страни в процесите на вземане на решения;
Да тества модела чрез открит публичен процес на
разработване на дългосрочна визия за управлението
на Централен Балкан - политическа основа за
следващите Планове за управление и развитието на
региона
Модел за управление с участие на
заинтересованите страни на Централен Балкан елемент от Националната екологична мрежа
Целеви групи
Органи на изпълнителната власт
Местната власт в деветте общини, части от територията на
които се включват в Централен Балкан
Научни институции
Образователна общност
НПО в сферата на природозащитата
Ползватели на биологични ресурси
Туристически бизнес, работещ в Централен Балкан или в
прилежащите му територии
Обществени организации
Дирекция „Национален парк Централен Балкан”
Mедии
Модел за управление с участие на
заинтересованите страни на Централен Балкан елемент от Националната екологична мрежа
Дейности
Информационни срещи с ключови представители на заинтересованите
страни.
Информиране на ключови заинтересовани страни на национално ниво
за хода и резултатите от проекта.
Сформиране на работни групи от заинтересованите страни
Провеждане на работни срещи по работни групи. Излъчване на
представители Обществен Консултативен Съвет (ОКС) към Д „НП ЦБ”
Разработване на Правилник за организацията, структурата и
функциите на ОКС.
Разработване на дългосрочна визия (50 годишна) за управлението на
Централен Балкан.
Провеждане на 3 работни срещи на Обществения консултативен съвет.
Провеждане на Учредително събрание на ОКС. Церемония за приемане
на дългосрочната визия за управлението на Централен Балкан.
Модел за управление с участие на
заинтересованите страни на Централен Балкан елемент от Националната екологична мрежа
Очаквани резултати
Работещ и обществено приет ОКС към Д „НП
Централен Балкан”
Дългосрочна визия за Централен Балкан, разработена
и приета от ОКС към Д „НП Централен Балкан”.
Ключови национални институции обсъждат
мултиплицирането на добрата практика
За контакт:
Камен Чипев
Директор програми и проекти
Фондация “ТАЙМ”
+359-2-9541080
+359-888-533936
kamen@time-foundation.org
www.time-foundation.org
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
12
Размер файла
949 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа