close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Дарвин- теория за еволуцията

код для вставкиСкачать
Дарвин- теория за
еволюцията
Синтезираната теория за
еволюцията или още позната като
неодарвинизъм, или съвременна
теория за еволюцията представлява
съвкупност от идеи на различни биолози,
които заедно образуват
обединената теория за еволюцията
в нейния съвременен вид.
Съгласно съвременната теория за
еволюцията от началото на 20-ти век,
генетичната изменчивост в популациите се
дължи на случайни фактори,пораждащи
мутации.
(знае се, че понякога мутациите
се дължат на
грешки в репликацията на ДНК)
В резултат на направените
многобройни наблюдения, Чарлз
Дарвин формулирал теория за
еволюцията на видовете.
Той знаел, че много организми създават
по-голямо поколение, отколкото в
действителност може да оцелее.
Например, стридата може да
снесе 100 милиона яйца
наведнъж! Ако всички те
оцелеят, океана
ще се
напълни със
стриди!!!
Това е невъзможно, защото
съществува съревнование сред
индивидите от даден вид за храна,
вода, топлина и пространство.
В борбата за съществуване само тези,
които са най-способни да се адаптират, ще победят.
Дарвин нарича своята теория
"естествен подбор"
или
"оцеляване на най-приспособените”.
Онези видове, които са най-годни или
най-добри, ще оцелеят.
Процесът на
естествен подбор сe
е случвал безброй
пъти.
Животните с найтоплата козина оцеляват
в студените области.
Растенията, които се нуждаят от
малко вода
оцеляват в
пустинята.
Обитател,
който се e приспособил и към
живот на
сушата е сухоземно
животно.
През 1859 г. Дарвин публикува
своите открития в книгата
"Произход на видовете". Той твърди, че
човека произхожда от
по-нисша форма на живот и че всъщност
живота на Земята се е
развил от една първоначална клетка.
Според него всички различни
видове живи същества,
които ние днес
познаваме, са се
развивали милиони
години посредством
промяна,
Постепенна
наследственост,
усъвършенстване и
естествен подбор.
Идеите на Дарвин предизвикали
много спорове, отчасти защото били в
противоречие с много религиозни
възгледи за произхода на човечеството.
В допълнение, много хора били шокирани от
идеята, че хората са животни и по
някакъв начин свързани с други
форми на живот.
Особено обезпокоителна била
концепцията, че преди милиони
години прародителите на човешките
същества са били родствено свързани с
човекоподобни маймуни.
Но всички данни, с
които разполагаме
днес, потвърждават
Дарвиновата
хипотеза.
Различия в клюновете на чинките от
островите Галапагос в зависимост от
вида храна и начина на намирането й.
Карта на околосветското
пътешествие на Чарлз Дарвин
с кораба “Бигъл”
КРАЙ
Използвани материали:
ИНТЕРНЕТ
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
158
Размер файла
1 288 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа