close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

изтегли

код для вставкиСкачать
България железопътната
Translate Title
Световната Банка
София
29 април 2009 г.
World
Bank
1
Не оцеляват нито най-силните, нито най-умните, а по-скоро онези, които са
най- приспособими към промените
– Приписва се на Чарлз Дарвин
World
Bank
2
Изменящият се пазар в България поражда спешна нужда
железниците да станат жизнеспособен отрасъл, способен да се
приспособява към промените
14,000
12,000
Rail Ton-km
Road Ton-km
Rail modal share
Road modal share
80%
70%
60%
Freight (Million Ton-km)
10,000
50%
8,000
40%
6,000
30%
4,000
20%
2,000
10%
0
0%
2000
2001
2002
2003
2004
Натискът да се развие жизнеспособен ж.п.
отрасъл произтича от:
Правителствена промяна в политическия климат с призив
към железниците да постигнат нови транспортни обеми
Ограничения на публичните финанси, които пречат на
правителството да прехвърля обществени средства на
железниците
World
Bank
3
Развитието на жизнеспособен ж.п. отрасъл е дълъг и
труден процес
Успешните в момента железници имат дълга история:
Вече повече от 30 години на реформи в Западна Европа, и все
още “текуща работа” в много страни, която се затруднява
допълнително от изискванията за взаимна свързаност
Няколко десетилетия са нужни за да завърши реформата в САЩ
през 1980 г., довела до намаляване на ж.п. разходите и цените,
до обрат в историческата загуба на трафик и дала живот на
железниците
Десетилетия неуспешни опити за реформа в Канада преди
последната смела реформа през 1996 г. да даде възможност на
“Канейдиън Нешънал” и “Канейдиън Пасифик” да се развият
като много жизнеспособни средства на транспорт
Реформата успява единствено когато железниците
станат способни да се приспособяват към пазара
World
Bank
4
Инициативите на правителството и железниците са
основни за превръщане на железниците в жизнен отрасъл
Различните роли на правителството могат да означават
успех или неуспех за бизнес развитието на
железниците:
Как да се балансира между избраните публични политики и
разходите за тях (създател на политиката)?
Как да гарантира честна конкуренция, свободно влизане и
излизане от пазара и безопасност (регулатор)?
Как да гарантира добро корпоративно управление, определяне
на предизвикателни бизнес цели за ръководителите и търсене
на отчетност от тях, без да се намесва в управленските решения
(собственик)?
Как да популяризира договорните отношения с операторите,
особено когато са собственост на държавата (клиент)?
Ж.п. организацията не винаги способства за пазарна
реакция:
Как да се осигурят на Ръководството правилните стимули, те са
единствените които дават резултат при всяка реформа?
Как да се преодолеят множеството организационни
закостенелости и ограничения?
World
Bank
5
Сега България е в добра позиция да затвърди направените до момента
завоевания и усилия и да продължи реформата в ж.п. сектора… Ако се
търси нова “бизнес клутура”
Добри постижения в миналото при изпълнението на първата
вълна на ж.п. реформи:
Вече въведено законодателството на ЕС
Финансово преструктуриране
Оптимизация на държавната финансова помощ
Преоразмеряване на персонала и мрежата в миналото
Желание да се популяризират железници
Транспортна и инфраструктурна стратегии
Инвестиционни планове с осигурено финансиране (напр. СОПТ)
Добър човешки капитал
Високо ниво на технически умения
Регулаторен опит (в периода преди присъединяването към ЕС и
след това)
Финансови и икономически умения
World
Bank
6
Но предизвикателствата свързани с дейността на
железниците в България не бива да се подценяват
Network Density (km/sq km)
100 = EU-27 Average
Utilization of passenger fleet
Utilization of locomotives
Utilization of freight fleet
Traffic Density (Traffic Unit per route-km)
Staff productivity
GDP per capita PPS
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
България/ЕС-27 средно
Как да се поддържа железопътна мрежа с почти същата гъстота
колкото средната за EU-27, с половината от натовареността на
трафика, една трета от производителността на труда и четири
десети от БВП на човек
World
Bank
7
Целта на България по отношение на железниците трябва
да е амбициозна: Разработване на гъвкав, пъргав и
жизнеспособен ж.п. сектор
Отлагането на следващата фаза на реформата би означавало
да се пропилеят бъдещите икономически възможности: понататъшно влошаване на активите, загуба на пазарен дял,
загуба на минали инвестиции
Да се следва “традиционният” път на реформа, би отнело
много време, което не съвпада със стремежите на България
за сближаване с ЕС
Гъвкав и пъргав ж.п. сектор:
Приспособяващ се сам към променящата се бизнес среда, без
непрекъснати политически вмешателства
Изискващ железниците да се управляват по стопански начин
За управлението на железниците по стопански начин се
изисква:
Коренна културна промяна в ръководството на железниците и в
ролята на държавата в ж.п. сектора
Непрекъснати усилия за разработване на капацитет —за
разбиране, прогнозиране, реагиране и дори тласкане на пазара
World
Bank
8
България трябва да въведе нова бизнес култура и да
инвестира стратегически в железниците
Цялостно въвеждане на нова бизнес култура
Да се инвестира стратегически
Подобряване на структурата на управление на НКЖИ и БДЖ ЕАД
Засилване на управлението
Изясняване на ролята на правителството в новия бизнес модел
Увеличаване на пазарната ориентация, вътрешната организация
и производителността
Насърчаване на участието на частния сектор в железниците
Модернизация на сърцевината на инфраструктурната мрежа
според стандартите на ЕС
Инвестиране и използване на съвременни бизнес процеси,
системи за ИТ, оборудване за поддръжка на инфраструктурата,
нов подвижен състав
Укрепване на капацитета за изпълнение на инвестиционни
проекти
Държавната финансова помощ в този период по принцип
може да е по-висока отколкото в други страни-членки на ЕС с
World
по-зряла
ж.п. индустрия
9
Bank
Summary
Culture of
Change
Governance
Structure
Viable
Railway
Industry
People
World
Bank
10
Management
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
8
Размер файла
498 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа