close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Геометрия

код для вставкиСкачать
Geometriya
7 sinf
Mavzu: В«TrapetsiyaВ»
Mazmuni:
Ta’rifi
Asosiy elementlari
Trapetsiya turlari
Xossalari
Xususiyatlari
O’zingni tekshirib ko’r
Ta’rifi
Trapetsiya deb ikki tomoni parallel qolgan
ikki tomoni ixtiyoriy bo’lgan tortburchakga
aytiladi.
Asosiy elementlari
Asoslari (а, в) –bu ikki parallel tomonlari
Yon tomonlari(с,d) – bu ikki parallel
bo’lmagan tomonlari
Balandligi (h) – bu bir asosidan ikkinchi
asosiga tushirilgan perpendikulyar
Р°
СЃ
d
h
РІ
Trapetsiya turlari
Tog’ri burchakli- bitta burchagi to’g’ri
Р’
РЎ
Рђ
D
Teng yonli – yon tomonlari teng
Р’
РЎ
Рђ
D
Ixtiyoriy
B
A
C
D
Trapetsiyaning xossalari
Trapetsiyaning o’rta chizig’ uning asoslariga
parallel bo’lib ular yig’indisining yarmiga teng.
Agar trapetsiya teng yonli bo’lsa, uning
diagonallari teng va asosidagi burchaklari ham
teng.
Agar trapetsiya teng yonli bo’lsa unga tashqi
aylana chizish mumkin.
Agar asoslari yig’indisi yon tomonlari
yig’indisiga teng bo’lsa unga ichki aylana
chizish mumkin.
Trapetsiya xususiyati
To’rtburchak trapetsiya bo’ladi, agar uning
parallel tomonlari teng bo’lmasa.
Trapetsiyaning yuzi
S пЂЅ
O’zingni tekshirib ko’r
Trapetsiya deb nimaga aytiladi?
Asos degani nima?
Balandligi nima?
Trapetsiya turlarini ayting.
O’rta chizig’I deb nimaga aytiladi?
Trapetsiya yuzi qanday aniqlanadi?
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
164
Размер файла
228 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа