close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Робота

код для вставкиСкачать
В історії Росії та Сполучених Штатів Америки, хоча ці
країни переживали різні етапи суспільного розвитку, в
середині минулого століття висувалися подібні соціальнополітичні завдання. Як і в Росії, де всі суспільні питання
зводились до боротьби з кріпосним правом та його
залишками, рабство негрів в США було тієї центральною
проблемою, навколо якої розгорілася гостра боротьба
ворожих сил.
Аналогії ряду процесів в житті обох країн були тоді широко
поширені. Російських селян порівнювали з неграми-рабами,
поміщиків уподібнювали плантаторам, кріпосне право
зіставляли з рабством. 6 Наприкінці 1861 року робітники і
фермери Півночі, незадоволені нерішучими методами
ведення війни, посилили натиск на правлячу кліку,
виступаючи за знищення невільництва.
Мета проекту. Створити презентацію великі реформи 60-70-х років ХІХ ст.”
Завдання проекту: розкрити зміст Маніфесту про відміну кріпацтва в Росії
та закону про відміну рабства в США, проаналізувати наслідки цих
подій та вплив їх на розвиток США і Росії.
Характеристика проекту
За змістом: монопредметний
За кількістю учасників: індивідуальний
За тривалістю: короткотривалий
За ступенем самостійності: пошуковий
За характером контактів: внутрішній
База реалізації проекту: Малоборовицька ЗОШ І – ІІІ ступенів
Керівник проекту: Соколюк Наталія Іванівна - вчитель історії
Учасник проекту: Ладичук Ірина Володимирівна – учениця 11 класу
Співучасники проекту: вчитель інформатики, бібліотекар
Термін реалізації проекту:
Початок: листопад 2011 року
Закінчення: квітень 2012 року
Прогнозований результат:
Створення презентації “Великі реформи 60-70-х років ХІХст”
Завдання
1. Розробити план вивчення матеріалу по темі
2. Створити алгоритм роботи під час проекту
Діяльність
1. Складання плану вивчення матеріалу по темі
Завдання
1. Збирання необхідної інформації
2. Матеріально-технічне забезпечення
Діяльність
1. Перегляд літератури у бібліотеці
2. Робота з Інтернетом
3. Аналіз отриманої інформації
Завдання
1. Створити презентацію “Великі реформи 60-70-х років ХІХст”
Діяльність
1. Консультування із вчителем інформатики
Завдання
1. Експертиза та захист матеріалів
Діяльність
Захист презентації
Висновки та рекомендації
Ра́бство — насильницьке підпорядкування однієї людини іншою або
однієї групи людей іншою групою людей. Пізніше з появою у світі
рабовласництва, це слово стало вживатись у значенні — людина, яка
виконує свої обов'язки примусово, яка знаходиться у власності інших
людей або організацій і яку можна розглядати як таку ж складову
господарства як і худобу чи знаряддя праці, можна продати, обміняти,
убити без її згоди.
Кріпацтво (від “кріпостей” — купчих документів на землю, відомих у Росії
з кінця XV ст.) — за феодалізму система правових норм, що встановлювала
залежність селянина від феодала й неповну власність другого на селянина.
Знаходило юридичний вираз у прикріпленні селянина до землі, праві
феодала на працю та майно селянина, відчужуванні його як із землею, так і
без неї, надзвичайному обмеженні дієздатності (відсутність у селянина
права порядкувати нерухомим майном, спадщиною, виступати в суді, права
державної присяги тощо).
Олександр II, розуміючи
необхідність перетворень, у промові
перед московськими дворянами
заявив: «Краще скасувати кріпосне
право зверху, ніж очікувати того часу,
коли воно само собою почне
скасовуватися знизу».
19 лютого 1861 р. було підписано
Маніфест про ліквідацію
кріпацтва.
З першого січня 1863 року всі
особи, які вважаються рабами в
якому-небудь штаті або певній
частині штату, населення яких
буде в стані повстання проти
Сполучених Штатів (в
Прокламації наводився перелік
таких штатів та графств), стають
вільними і влада «визнаватиме і
охоронятиме свободу згаданих
осіб». Такі особи віднині можуть
бути прийняті на військову
службу Сполучених Штатів у
гарнізони, на пости, кораблі і
т.д.
Лінкольн вважав рабство злом, неминучо
існуючого на Півдні країни в економічних
умовах. Питання про рабство він відносив
до компетенції самих штатів і вважав, що
уряд не має конституційного права
втручатися в цю проблему. Лінкольн
виступав за поступове звільнення рабів
на компенсаційній основі, але настав час,
коли він зрозумів, що "рабство має
померти, щоб нація могла жити". 22
вересня 1862 він оголосив про те, що з 1
січня майбутнього року всі раби "відтепер
і назавжди будуть вільними", і 30 грудня
підписав "Прокламацію про
звільнення".
Селяни стали особисто вільними,
здобули право розпоряджатися
своїм майном, займатися торгівлею,
підприємництвом і переходити в
інші стани. Положення про
звільнення зобов'язувало поміщиків
надати селянам землю, а селян прийняти цю землю. Причому
колишні кріпаки наділялись землею
не за ринковою ціною, а мали
сплатити за неї вартість суми
капіталізованого щорічного оброку.
Держава позичала селянам на
викуп землі 80 % її вартості, яку
згодом селяни виплачували з
відсотками.
Після скасування рабства
значно розширився внутрішній
ринок та ринок робочої сили в
країні.
Остаточно утвердився так
званий американський шлях
розвитку капіталізму в сільському
господарстві, коли основною
фігурою стає капіталістичний
фермер. У цьому відношенні війна
Півночі з Півднем може вважатися
продовженням і завершенням
буржуазної революції, що була
розпочата війною за незалежність.
Селянська реформа стала найважливішим
історичним актом прогресивного значення, стала
межею між двома епохами: феодалізмом та
капіталізмом, Росією кріпак і Росією вільного
підприємництва.
З'явився новий прошарок людей інтелектуальної
праці.
Це дало початок формуванню ринку вільної
робочої сили.
Реформа призвела до зміни форми експлуатації,
принципом суспільно-економічної формації.
Перехід селян на викуп сприяв проникненню
товарно-грошових відносин у селянське господарство
і остаточно відокремив його від поміщицького
господарства. Вона принесла особисту свободу
багатьом мільйонам селян-кріпаків і внесла моральне
спокій в їхнє життя
В результаті скасування
кріпацтва селянство
залишилися пов'язаним
рамками громади, а виділеної
йому землі виявилося явно
недостатньо для того, щоб
задовольнити потреби постійно
зростаючого населення.
Селянин залишився в повній
залежності від сільської
громади (колишнього "світу"),
яка, у свою чергу, повністю
контролювалася владою;
особисті наділи передавалися
у власність селянським
товариствам, які періодично
"зрівняльно" їх
перерозподілили.
Знадобилося майже століття, щоб боротьба чорних
американців за свої цивільні права увінчалася фактичним
успіхом. Це відбувалося не тільки під впливом їхньої особистої
боротьби, але й також внаслідок еволюції всього американського
суспільства по шляху до визнання загальнолюдських цінностей і
поваги прав людини. Першим кроком у цьому став великий
документ про скасування рабства підписаний Авраамом
Лінкольном. А Реформа була найбільшим прогресивним подією в
російській історії. Вона поклала початок прискореної модернізації
країни - переходу, притому високими темпами, від аграрного до
індустріального суспільства, підірвала основні підвалини як
кріпосницького, так і натурального укладів.
«Велика реформа» дала свободу мільйонам людей. При цьому її
проведення довело можливість і плідність мирних перетворень в
Росії, що відбуваються з ініціативи влади. Показово, що в
Сполучених Штатах Америки ліквідація рабства, що відбулася на
наскільки років пізніше, стала можливою лише в результаті
Громадянської війни.
Список використаних джерел.
1. Головатенко А. Історія Росії: спірні проблеми: посібник для
вступників на гуманітарні факультети .- М: Школа-Пресс, 1994 .- 347
с.
2. Левітас І. Скасування рабства в США і відгуки в Росії / / Вісник .- № 19
(200) .- 15 вересня 1998, С.8-9.
3. Михайлов А. Невідома реформа / / Навстіж .- 2009 .- 31 березня / /
http://www.nastej.ru
4.
С. Ф. Платонов «Лекції з російської історії», Москва, видавництво
«Вища школа», 1993 рік.
5. В. В. Каргалов, Ю. С. Савельєв, В. А. Федоров «Історія Росії з
найдавніших часів до 1917 року», Москва, видавництво «Русское
слово», 1998 рік.
6. «Історія Росії із давнини до наших днів» під редакцією М. Н. Зуєва,
Москва, «Вища школа», 1998 рік.
7. «Посібник з історії Вітчизни для вступників до ВНЗ» під редакцією А.
С. Орлова, А. Ю. Полунова і Ю.А. Щетінова, Москва, видавництво
«Простір», 1994 рік.
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
21
Размер файла
5 180 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа