close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Взаимодействие между заредени частици и магнитно поле

код для вставкиСкачать
Взаимодействие между
заредени частици и
магнитно поле
Закон на Ампер. Сила на
Лоренц. Ефект на Хол.
Закон на Ампер
I
dF
B
I const ; B const
Приложение:
dl
1. Праволинеен проводник с дължина L
L
Магнитната сила dF,
действаща на токов елемент
Idl е равна на:
B
d F Id l B
dF IB sin dl
3
;
F max
2 2
0; F 0
Върху него действа магнитна сила:
L
F IB sin dl
0
IBL sin Взаимодействие между два успоредни
проводника с постоянен ток
а) еднопосочни токове
I1
F12
F21
I2
F12
B12
l
I 2 B12
F12
B 21
l
F21
R
l
F12 F21
Проводниците се привличат.
I 1 B 21
F21
l
B12 0 I1
2 R
0 I1 I 2
2 R
B 21 0 I1 I 2
2 R
0I2
2 R
Взаимодействие между два успоредни
проводника с постоянен ток
б) токове в противоположни посоки
I1
I2
B 21
F21
B12
F12
F12
l
0 I1 I 2
2 R
F21
l
R
F12 F21
Проводниците се отблъскват.
Работа за преместване на проводник с ток в
магнитно поле
B const
I
Работата за преместване на проводника
на разстояние dx е равна на:
l
ldx dS ; BdS dФ В
A Fdx IBldx
A Id Ф В
dФ B
F
Работата за преместване на
проводника на крайно разстояние
I const
x
dx
0
Ф2
A
I const
F2
B const
M
Ф1
F1
I Ф 2 Ф1 A2 I Ф 0 Ф1 A A1 A2 I Ф 2 Ф1 N'
A I Ф
Ф1
A1 I Ф 0 Ф 2 Ф2
Ф0
M'
N
Id Ф В
A I Ф
Действие на магнитното поле върху движещи
се заряди. Сила на Лоренц.
Fл
d F Id l B
Sdl
v
+-
B
dV ; ndV dN
действаща върху
силата
Fл
2
Fл ; F л F max
dF
dN
движещ се
Fл q v B
заряд
Fл q v B sin d F q v nS d l B
в магнитно поле
в направление
0 , ; Fл 0
Лоренцовата сила не действа на неподвижен заряд или
движещ се по силова линия!
Движение на заредена частица в хомогенно
магнитно поле.
а) перпендикулярно на силовите линии
F л Fц ma n
qvB mv
дуанти
2
R
радиусът
R mv
qB
q
m
специфичен
заряд
q
m
B
Ларморова
честота
T 2 R
v
2 m
периодът не зависи от
скоростта!
qB
Посоката на движение зависи от знака на q.
Движение на заредена частица в хомогенно
магнитно поле.
а) под ъгъл към силовите линии
v vsin ;
R
mv
qB
v ||
v
v || vcos m vsin qB
l v ||T
l v ||T v c os v
Винтова линия
радиус
2 m
qB
стъпка
Примери
Ефект на Хол
Fл q v B
b
+
a
-
Fл
Fл
+
+ + + +
Fk
-
c
F л Fk
U Ea
E vB
v
I
I jS qn v ab
v
U
-
-
Fk qE
Fл q v B
B
I
qnab
U 1 IB
qn b
Знакът на U зависи от знака на q.
R 1
qn
константа на Хол
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
12
Размер файла
1 292 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа