close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Проект учнів

код для вставкиСкачать
Проект учнів 11 класу
КЗ «СЗШ № 23
м. Дніпродзержинська»
Вчитель фізики Охотник Галина Григорівна
Ключове питання:
Тематичні питання:
Як
проявляється
явище
самоіндукції?
Від чого залежить ЕРС
самоіндукції?
Як впливає індуктивність на
перебіг самоіндукції?
На кожній стадії ми намагаємося знайти пояснення,
яке знаходиться у згоді з уже відкритими ідеями
А.Ейнштейн
Джозеф Генрі (1797 - 1878)
Американський фізик,
член Національної АН,
її президент (1866 – 1878)
Праці присвячені електромагнетизму.
В 1832 році виявив явище самоіндукції і
екстраструмів. Винайшов електромагнітне реле.
Був одним із організаторів Американської асоціації
розвитку науки (в 1849 р. ― президент) та
філософського товариства у Вашингтоні
(з 1871 р. ― президент)
Досліди Фарадея
Майкл Фарадей (1791 – 1867)
Англійський фізик,
член Лондонського
королівського
товариства.
«Будь – яка зміна
магнітного поля
супроводжується
Дослідження в галузі електрики,
виникненням магнетизму,
індукційного
електричного струму» (Максвел)
магнітооптики,
електрохімії.
В 1831 р. відкрив явище електромагнітної індукції
Електромагнітна індукція ― це явище
виникнення електрорушійної сили у провідному контурі,
що розміщений у змінному магнітному полі
або рухається в незмінному магнітному полі
і d
dt
Визначення ЕРС
індукції у провіднику,
який рухається
в магнітному полі
Вl sin Наука починається тоді, коли починають вимірювати
Д. І. Менделєєв
Магнітна
індукція
B M
maks
IS
Магнітний
потік
BS cos Електромагнітна
індукція
Сила Ампера,
сила Лоренца
F A BIl sin B , I
qB sin B , t
L
I
FЛ
t
Явище самоіндукції виникає
внаслідок взаємодії провідника зі струмом
із власним магнітним полем
Явище виникнення ЕРС в провіднику
при зміні сили струму в ньому самому
називається самоіндукцією.
Явище самоіндукції
подібне до явища інерції в механіці.
Магнітний потік Ф через контур та величина струму в
контурі І, що створює цей магнітний потік Ф, пов’язані
формулою:
LI
si
L
I
де L ― індуктивність провідника.
t
ЕРС самоіндукції в колі пропорційна швидкості
зміни сили струму в цьому колі
Індуктивність залежить від:
розмірів і форми контуру;
кількості витків N;
магнітної проникності середовища μ.
Індуктивність не залежить від значення сили струму
Визначення індуктивності котушки.
Обладнання:
котушка дросельна, джерело електроживлення для практикуму ИЄПП – 1,
ампервольтомметр АВО – 63, міліамперметр змінного струму на 50 мА,
вимикач, комплект з’єднувальних проводів.
L U
2 I
Котушка без осердя
U, В
7
8
9
I, мА
75
84
93
L, Гн
0,297
0,303
0,308
Середнє значення індуктивності котушки без осердя 0,303 Гн
Котушка з осердям
U, В
7
8
9
I, мА
50
57
65
L, Гн
0,446
0,447
0,441
Середнє значення індуктивності котушки з осердям 0,445 Гн
Висновки:
Індуктивність котушки з осердям більша
за індуктивність котушки без осердя ― це означає,
що у першому випадку ЕРС для випадку самоіндукції
більша, ніж у другому
Оскільки ЕРС самоіндукції протидіє ЕРС джерела струму, то за
результатами дослідів, які ілюструє діаграма, можна дійти висновку,
що ЕРС самоіндукції залежить від характеристик котушки
Процес встановлення струму в колах із різними котушками
котушка індуктивності з осердям
3
котушка індуктивності 400 витків
котушка індуктивності 100 витків
2
1
час
Магнітна енергія котушки.
При розмиканні ключа К лампа яскраво спалахує.
Визначення енергії магнітного поля
Енергія магнітного поля
провідника зі струмом
пропорційна його індуктивності і
квадрату сили стуму в ньому:
W max LI
2
2
Появу великої ЕРС самоіндукції можна
спостерігати у повсякденному житті при
розмиканні електричного кола (з'являється
велика іскра).
У потужних
роз’єднувачах, які працюють на великих
електророзподільних підстанціях, контакти занурюють у масляні
ванни, які гасять електричну дугу, що виникає в наслідок
самоіндукції при розмиканні кола.
Для
вимкнення
потужних
електродвигунів
використовують спеціальні реостати, які поступово
зменшують силу струму в колі і тим самим
запобігають шкідливим проявам явища самоіндукції,
які здатні вивести з ладу ізоляцію обмоток
Джерела інформації
Лапінський В. В., Терещук Б. М. Фізика. Основні поняття та закони. ―
Київ, „А.С.К.”, 1998.
Коршак Є. В., Ляшенко О. І., Савченко С. Ф. Фізика – 11. ― Київ. Перун.
2004
Ю. П. Соколович, Г. С. Богданов. Фізика. Довідник з прикладами
розв’язування задач. ― Харків. Ранок. 2002
Н. В. Татарчук. Фізика. 7 – 11 клас. Навчальний посібник. ― Харків.
Країна мрій. 2005
Бібліотека електронних наочностей 10 – 11. (Версія 1.0 ). Квазар – Мікро,
2005. www.kvazar-micro.com
Открытая физика. Часть 2. ФИЗИКОН, 2002 (за редакцией професора
МФТИ С. М. Козела)
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
41
Размер файла
1 650 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа