close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Підготовка до контрольної роботи 2

код для вставкиСкачать
Розв'язування задач
Підготовка до контрольної роботи
З теми: «Електромагнітне поле»
LOGO
Тестове завдання 1
Силовою характеристикою магнітного поля є
А. вектор магнітної індукції.
Б. магнітна проникність.
В. магнітний потік.
Г. сила Лоренца.
Д. сила Ампера.
www.themegallery.com
LOGO
Тестове завдання 2
Який із наведених нижче виразів характеризує
поняття індуктивності?
А. Фізична величина, що характеризує дію
магнітного поля на заряд.
Б. Фізична величина, що характеризує здатність
провідника перешко¬джати проходженню струму.
В. Фізична величина, що характеризує здатність
провідника перешкоджати зміні струму.
Г. Явище, що характеризує дію магнітного поля
на заряд, який рухається.
Д. Явище, що характеризує дію магнітного поля
на нерухомий заряд.
www.themegallery.com
LOGO
Тестове завдання 3
Генератор постійного струму складається з
А. індуктора, якоря, колектора із щітками.
Б. індуктора, якоря.
В. індуктора, колектора.
Г. якоря, колектора із щітками.
Д. індуктора, колектора із щітками, постійного
магніту.
www.themegallery.com
LOGO
Тестове завдання 4
Вторинна обмотка трансформатора
використовується для…
А. під'єднання до джерела змінного струму та
створення магнітного поля.
Б. під'єднання до джерела постійного струму.
В. створення постійного струму.
Г. індукування струму за рахунок змінного
магнітного поля.
\
Д. нагрівання.
www.themegallery.com
LOGO
Установіть відповідність між
співвідношеннями і тим, що вони
виражають:
www.themegallery.com
LOGO
Установіть відповідність між
одиницями фізичних величин і
їх назвами:
А. Індуктивність.
Б. Магнітна індукція.
В. Магнітний потік.
Г. ЕРС індукції.
1. Вебер.
2. Генрі.
3. Вольт.
4. Тесла.
www.themegallery.com
LOGO
Задача 1
Провідник, по якому тече струм силою 5 А,
розміщений у магнітному полі з індукцією 10
мТл. Кут між напрямом сили струму і
вектором магнітної індукції поля становить
60°. Визначте довжину провідника, якщо поле
діє на нього з силою 20 мН.
www.themegallery.com
LOGO
Задача 2
Рамку площею 40 см2 розмістили в
однорідному магнітному полі з індукцією 0,1
Тл так, що нормаль до рамки
перпендикулярна до ліній індукції. При якій
силі струму на рамку діятиме обертальний
момент 20 мН • м?
www.themegallery.com
LOGO
Задача 3
На відрізок провідника довжиною 10 см, по
якому тече струм силою 10 А, з боку
однорідного магнітного поля діє сила 5 • 10~3
Н. Яка індукція магнітного поля, якщо
провідник розташовано перпендикулярно до
силових ліній поля?
www.themegallery.com
LOGO
Задача 4
Первинна обмотка ненавантаженого
трансформатора перебуває під напругою 220
В. Напруга на вторинній обмотці, що має 450
витків, становить 660 В. Який коефіці¬єнт
трансформації в цьому випадку? Яка
кількість витків у первинній обмотці?
www.themegallery.com
LOGO
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
169
Размер файла
1 022 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа