close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Агресия
Христоматия Социална Психология
А. Баум,Д. Фишър,Д. Сингър
Теоретични формулировки на агресията
Психоаналитичната теория
Основател на тази теория е З.Фройд.
Според него човешката психика е разделена на три части:
“ТО”,което управлява основните биологични нагони и
потребности,”СВРЪХАЗЪТ”,който е съвестта и хранилището
на социалните правила, и “АЗЪТ”, служещ като посредник
на изискванията на “ТО” и на “СВРЪХАЗЪТ”.Според Фройд
два основни инстинкта ръководят човешкото поведение:
Ерос-творческа и обединяваща сила, Танатос- смъртта, или
деструктивния инстинкт. И двете присъстват във всяко
човешко начинание, като Ерос поражда конструктивната,
сексуална енергия, а Танатос-една по-враждебна форма на
енергия, която може да се нарече “агресия”.
Всички физически дейности пораждат енергия, включително
агресивна,която трябва да се освобождава от време на
време. Ако тази агресивна енергия е добре контролирана и
никога не се освобождава, може да се превърне в проблем
за психичното здраве на човека. Ако не е достатъчно добре
контролирана, човекът може да преживее проблеми с
живота в цивилизовано общество.
Етологична теория
Етологията е изследването на животинското поведение в
неговата естествена среда. Тя също постулира вродена
функция на агресията,но не я разглежда като отрицателна в
смисъла, в който го прави психоанализата. По-скоро
агесията се възприема като инстинкт за самосъхранение.
Агресията е необходима и конструктивна сила, която има
огромно значение за оцеляването(при животните, докато
при хората е по-различно)
Животните са развили сигнали за капитулация, които
предотвратяват вътревидовите убийства(хората не
откликват на този вид сигнали, тъй като не притежават
естествени оръжия с които да се избиват взеимно,и нямат
нужда от задържащи сигнали)
Основен защитник на това становище е Конрад Лоренц.
Физиологична теория
Деструктивната агресия може да се дължи на:
-Биохимичен дисбаланс в мозъка
-мозъчни увреждания
-засилени физиологични реакции/причинени от силен
шум,съревнование и физически упражнения води до
учестен пулс, изпотяване и др./
Социална теория
Социалнопсихологическа перспектива от която
произлизат две различни обяснения на агресията:
1)хипотеза за фрустрацията-агресията
Първоначална хипотеза: агресията винаги е предизвикана
от фрустрация. (Долард ).Хипотезата е преформулирана от
Бърковиц, според когото са важни насоките от средата.
Според него фрустрацията не е директна причина за
агресия, а подготвя индивида за агресивно действие. За да
се стигне до агресия трябва да има пусков механизъм –
насока от средата, която задейства агресията или показва,
че тя е допустима, т.е. насоките от средата освобождават
агресията. (Гледане на филми и прилагане на
електрошокове върху доверено лице; присъствие на
предмети, асоциирани с насилие (оръжия)).
2)теория за социалното учене
Бандура разработва теория за агресията от позициите на
социалното учене и издига идеята ,че агресивността се
моделира и заучава чрез имитация.
Разбиране на изпълненото с насилие
общество
Насилието и медиите:
Ефектите вследствие на медиите са драматични и
очевидни, но понякога са фини и неуловими.Картини
свързани с бунтове,описания на престъпления,
репортажи за убийства и т.н въздействат върху
човешкото поведение.
Агресията по телевизията и поведението:
Отрицателни ефекти на гледането на телевизионно
насилие
Еротиката и Агресията:
Телевизията не е единствената масмедия ,която е
заподозряна,че допринася за агресията.За еротичните
филми и порнографията също се смята,че увеличават
агресията, когато изобразяват изпълнени с насилие
сексуални дейности насочени срещу жени.
Институционално насилие
Агресия извършвана от хората, като част от
тяхната работа или професионални
задължения: полицай, охранители, войници.
Деиндивидуализация и анонимност
Търси се от групи в нашето общество, които
искат да подбъждат насилие.
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
21
Размер файла
46 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа