close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Завантажити у форматі ppt.

код для вставкиСкачать
Магнетизм
Ми постійно живемо у магнітному полі і
павутинні електромагнітних хвиль
Існує думка, що магнітне поле Землі пов’язано
зі струмами, що виникли всередині планети
ДЕЯКІ ПРИРОДНІ МАТЕРІАЛИ
ПРОЯВЛЯЮТЬ МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ
Поле магніту
Металеві ошурки
наочно показують
лінії індукції
магнітного поля
Магнітне поле утворює навколо себе провідник зі
струмом
Характеристикою
магнітного поля є
вектор індукції
В o I
2 r
Чим далі від
провідника,
тим магнітне
поле менше
Правило свердлика
Для наочного зображення магнітного поля
застосовують лінії індукції магнітного поля, напрям
яких визначають за правилом свердлика
В o I
2r
Магнітне поле котушки зі струмом
Магнітне
поле котушки
схоже на
магнітне поле
штабового
магніту
Якщо по котушці тече струм, то кожний її виток
створює магнітне поле. Всередині котушки магнітне
поле можна вважати однорідним і індукція знаходиться
за формулою
В o IN
L
Взаємодія паралельних струмів
Якщо по провідникам
течуть струми в
одному напрямі, то
провідники
притягуються
F o I 1 I 2 l
2 r
Якщо по провідникам течуть
струми в протилежних
напрямках, то провідники
відштовхуються
На основі магнітної взаємодії
струмів визначається одиниця
струму
ампер
1 ампер – сила струму, що
проходячи по двох паралельних
прямолінійних провідниках
нескінченої довжини з дуже малою
площею поперечного перерізу, які
розміщені у вакуумі на відстані 1
метр один від одного, спричиняє
силу взаємодії на кожній ділянці
провідника довжиною 1 метр
Сила Ампера
Якщо провідник зі
струмом знаходиться
у зовнішньому
магнітному полі, то
на нього діє сила
Ампера
F IBl sin Напрям сили
визначається за
правилом лівої руки
Сила Лоренца
F qVB sin mv
2
qvB
R
R mv
qB
T 2 m
qB
Великий адронний колайдер
Параметри колайдера
Довжина
Температура
Кількість магнітів
Енергія протонів
Кількість скупчень
Кількість протонів у скупченні
Електричний струм
Магнітне поле
Відстань між скупченнями
Кількість обертів за 1 с
26 659 м
1.9 K (-271.3ºC)
9593
7 TeV (3,5 TeV)
2808 (1300)
1,1. 1011
20 кА
8 Тл
Перші кроки біля труби
Реальні розміри детекторів
В житті завжди корисно час від
часу піддавати сумніву те, що з
давніх часів вважалося аксіомою
Бертран Рассел
Експеримент століття
Експеримент OPERA
Вимірювання швидкості нейтрино
експериментом ОРЕRA
Протони направляються на мішень, в результаті
зіткнення виникають нейтрино
Пучок нейтрино з Церна (Швейцарія)
відправляється в сторону Гран-Сассо (Італія)
Фіксується в установці ОPERA
Відстань між точками народження нейтрино і
детектуванням в ОPERA фіксується с точністю до
20 см за допомогою GPS (вся відстань 731,278 км)
Швидкість нейтрино V=C(1+2 . 10-5)
Електромагнітна хвиля
c 3 10 м / с
8
V v
Шкала електромагнітних хвиль
Оптичний діапазон, або що ми
можемо бачити
Інфрачервоне випромінювання
Молодь!
Йдіть
в
науку!
Наука
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
20
Размер файла
5 198 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа