close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Урок № 18

код для вставкиСкачать
Підготував
вчитель математики
Шаринського навчально-виховного
комплексу “Дошкільний
навчальний закладзагальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів” Уманської районної
ради Черкаської області
Ромашин Сергій Анатолійович
Мета уроку: сформувати в учнів
поняття про правильні
многогранники; ознайомити з
видами правильних
многогранників: тетраедром,
кубом, октаедром,
додекаедром, ікосаедром;
розвивати просторову уяву,
логічне мислення, увагу, пам’ять,
культуру математичного
мовлення й записів; виховувати
інтерес до математики,
наполегливість, активність,
працьовитість.
Очікувані результати: учні
повинні розпізнавати п’ять видів
правильних многогранників;
розв’язувати найпростіші задачі
на знаходження елементів
правильних многогранників.
Основні поняття: правильний
многогранник, правильний
тетраедр, правильний гексаедр,
правильний октаедр, правильний
додекаедр, правильний ікосаедр.
Обладнання: підручник, моделі
правильних многогранників
Тип уроку: засвоєння нових знань
Який многокутник називається
правильним?
Що називається тетраедром?
Який многокутник має всі грані у
вигляді правильних
чотирикутників?
Чому дорівнює сума плоских
кутів при вершині куба?
Яким має бути натуральне число
n, щоб існував правильний nкутник
Властивості деяких
многогранників, про
які ви сьогодні дізнаєтеся,
здавна
привертали увагу філософів,
священників, архітекторів,
ювелірів. Платон пов’язував із
многогранниками чотири
природні стихії: Вогонь, Землю,
Повітря й Воду – і передбачив, що
існує ще один особливий
многогранник, який пов’язаний із
п’ятою стихією Божественним
етером.
Ідеї Платона – це перші способи
математичного моделювання у
природознавстві, тому
многогранники, які описував
Платон, іноді називаються
Платоновими тілами. Сьогодні
на уроці ви ознайомитеся з
цими дивними геометричними
фігурами.
Правильним многогранником
називається опуклий
многогранник, у якого всі грані –
рівні правильні многогранники і
в кожній вершині сходиться
однакове число ребер.
Оскільки існує п’ять видів
правильних многогранників, то
кожна за п’яти груп отримує
модель якогось із них і визначає:
Вид грані
Число граней
Число вершин
Число ребер
Правильний
многогранник
Вид грані
Правильний
тетраедр
Правильний
трикутник
Правильний
гексаедр
Правильний
чотирикутник
Правильний
октаедр
Правильний
трикутник
Правильний
додекаедр
Правильний
п’ятикутник
Правильний
ікосаедр
Правильний
трикутник
число
Вершин
Граней
Ребер
4 4
8 6
6 8
20 12
12 20
6
12
12
30
30
Знайдіть В+Г-2 у кожному з цих
випадків і порівняйте отримані
результати із числами ребер.
В – вершини
Г – грані
Р – ребра
В+Г-2=Р
Знайдіть кут нахилу діагоналі куба
до площини грані
Відповідь
Доведіть, що кінці двох
непаралельних
діагоналей протилежних
граней є вершинами
тетраедра
Знайдіть двогранні кути
правильного тетраедра.
Перелічіть види правильних
многогранників
правильний тетраедр, правильний
гексаедр, правильний октаедр,
правильний додекаедр, правильний
ікосаедр
Чому правильні многогранники
називаються також
Платоновими тілами?
Перелічіть властивості
правильних многогранників
Скільки чотиригранних кутів має
октаедр?
Знайдіть суму плоских кутів при
всіх вершинах ікосаедра
С
Д
В
§30
№ 976
№ 990
№ 995
§ 14
№ 300
№ 259
№ 264
Геометрія 11 клас. Апостолова Г. В.
Підручник для загальноосвітніх навчальних
закладів
Погорєлов О. В. Геометрія: Стереометрія:
Підручник 10-11 клас
http://www.oktyabrskiyruo.edu.kh.ua/nasha_biblioteka/mediateka/pi
druchniki/
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/mate
m_fizuka_tex_osv/www/Naukova_robota/data
/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/m
atematuka/matematuka.html
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
43
Размер файла
1 098 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа