close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Раціональний розподіл годин варітивної складової

код для вставкиСкачать
“Є два мистецтва, що можуть
поставити людину на
найвищий щабель пошани:
одне – мистецтво полководця,
друге – мистецтво вправного
оратора”
Цицерон
Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до н. э.)—
знаменитый римский оратор,
юрист, государственный деятель и мыслитель. В
его обширном творчестве
значительное внимание уделено проблемам
государства и права.
Работы «О государстве» и «О законах». Целый ряд
политико-правовых проблем рассматривается и в
других его произведениях
(например, в работе «Об обязанностях»), а также в
его многочисленных
политических и судебных речах.
Людина
Мислити
Переконувати
Спонукати
ФІЛОЛОГІЯ
Українська
мова
Українська
література
РИТОРИКА
СУЧАСНА
10 А клас
Основи
ораторського
мистецтва
РИТОРИКА
11 А клас
Прикладна
риторика
Ділове
мовлення
Основи
журналістики
Розвиток риторичної особистості, удосконалення комунікативних умінь,
формувань основ майстерності публічного мовлення
Мета
та
завдання
Засвоєння державної мови
відповідно до норм офіційного
спілкування, формування вмінь і
навичок спілкування в офіційній
сфері громадського життя,
навичок комунікативно
виправданого використання
засобів мови з добиранням
етикетних норм ділового
спілкування.
Формування вмінь вимогливо
сприймати масовий вплив засобів
інформації.
Формування суспільної
свідомості
Учні (аудиторія)
Вчитель (оратор)
Склад учнів з різними пізнавальними
мотивами
Фаховий рівень підготовки викладача з
предмету (доцільно у ВНЗ готувати спеціалістів з
даного предмету)
Здатність до самостійності, глибини,
оперативності, ерудиції, відкритості
мислення;
Культура
мислення
Виразність, доцільність, точність
мовлення;
Культура
мовлення
Сором'язливість, страх виступати перед
аудиторією;
Психологічний
аспект
Відсутність поваги до співрозмовника,
невміння управляти аудиторією
Культура
спілкування
Невизначеність у професійному виборі
Матеріальним цінностям над духовними.
“Лектор без підготовки подібний
до сліпого, який веде іншого сліпого”
Дейл Карнегі
Вибір ефективних форм роботи для
зацікавлення до вивчення предмета та
досягнень завдання;
Здатність до творчості;
Уміння зацікавити, заінтригувати, збудити
потяг до знань;
Зорієнтуватися у потоці інформаційного
простору й інтуїтивно відчути потреби сучасного
школяра;
Висока самоорганізованість, відповідальність;
Своєчасно виявити проблеми у навчальній
діяльності та вміло їх розв'язувати;
Створювати необхідні умови для учнів з метою
відчуття задоволення результатами своєї праці;
Виховувати учнів на основі власного прикладу.
“Труднощі схожі на собак:
вони кусають тих, хто їх
боїться”
Антисфен
Из Афин (Antisthénes) (родился около 435 — умер
370 до н. э.), древнегреческий философ,
основатель школы киников. Ученик софиста
Горгия и Сократа, после смерти которого открыл
собственную
школу.
Высший
критерий
истинности видел в добродетели, а целью
познания и философии считал совпадение
этического
и
природного
в
"автаркии"
(независимости) от социальных влияний и
человеческих установлений.
“Імпровізатори
намагаються видатися
розумними перед дурнями, а
виходять дурнями перед
розумними”
Марк Фабий Квинтилиан (лат. Marcus Fabius
Quintilianus, ок. 35, Каллагурис, совр. Калаорра,
Испания — ок. 96) — римский ритор (учитель
красноречия), автор «Наставлений оратору» —
самого
полного
учебника
ораторского
искусства, дошедшего до нас от античности. Эту
книгу изучали во всех риторических школах,
наряду с сочинениями Цицерона. Квинтилиан
стал не только выразителем вкусов высшего
римского общества, но и реформатором
литературного стиля, исследователем проблем
латинского языка.
Квінтіліан
Постановка
проблеми
Легенди
Притчі
“Асоціативний
кущ”
“Мозковий
штурм”
Організаційномотиваційний
етап
Звернення до
інтересів
аудиторії
Парадокс
Анекдот
Цікавий епізод із
життя представників
різних професій
Заповнення таблиці
Мої плани
Мої досягнення
•Наочність
•Самостійне опрацювання
за роздатковим матеріалом
•Метод “Проектів”
•Індивідуальні та
групові повідомлення
Етап
навчально-пізнавальної
діяльності
•Інтерактивні вправи (стратегія
“Акваріум”, “Ток-шоу”, “Коло-ідей”,
“Спільний проект”, імітація гри,
громадське спонукання)
•Практичні вправи
•Творчі завдання
•Виступи з мініпромовами
Рефлексія
Саморефлексія
Стратегія “ знаю,
хочу, вивчаю”
Тестування
Анкетування
Етап
узагальнення та
систематизації
Міні-ігри
Кросворди
Ребуси
Графічні завдання
(створення
класифікаційних
таблиць)
“Мікрофон”
Набувають навичок
самостійної і
групової роботи
Виховують
впевненість , повагу
до співрозмовника
Набувають
навичок
промовця
Учні
Відкривають в собі
нові здібності
Самовизначаються
Вчаться
відокремлювати
головне
Засвоюють етикет
ділової кореспонденції
Позбуваються
“страхів”, “комплексів”
Вчаться писати
твори різних жанрів
•На оволодіння мімікою, жестами
•Щодо техніки мовлення вголос
•На правильне дихання
•З дикції
•Створення іміджу промовця
•Громадські слухання
•Захисти проектів
“Дурно говорить для
интеллигентного человека
считается таким же
неприличным, как не уметь
читать и писать”
А.П.Чехов
проведення професійно-орієнтаційної роботи в середніх
та старших класах;
творчий підхід до організації занять як з боку учнів, так
і з боку вчителя;
створення матеріальної бази;
систематична робота з метою підвищення фахового
професійного росту;
прищеплювати потяг до знань, любов до мови, живого
слова;
цілеспрямовано прагнути успіху у виконанні будь - якої
справи
тісна співпраця з вчителями-словесниками, що
працюють в профільній школі.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
6
Размер файла
408 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа