close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Доповідь

код для вставкиСкачать
Доповідь
1
Риторика виникла у Стародавній
Греції і вважалася мистецтвом,
творчістю, її називали “царицею
всі мистецтв”, вона була
складовою частиною
суспільного життя.
2
Зі стародавніх часів риторику
поділяли на три галузі :
політична
судова
урочиста
3
Першу теорію риторики створили у
V столітті до нашої ери сицилійські
греки в Сиракузах.
4
Серед них найвідомішим був Горій,
який зумів перетворити риторику на
мистецтво, що своєю красою та
силою впливу зрівнялося з
поезією.
5
Майстром академічних бесіддіалогів був афінський філософ
Сократ.
6
Але найдавнішим майстром
риторики у Стародавній Греції
вважався Демосфен.
7
Видатними ораторами Київської Русі
були митрополит Іларіон та Кирило
Туровський.
8
Києво-Могилянська
академія
9
Академія славна такими ораторами,
як Григорій Сковорода та Феофан
Прокопович.
10
ПОДУМАЙ
!
• Чому стородавні греки надавали такого великого
значення риториці?
• Як Демосфен досяг вершин майстерності
володіння словом?
• Хто започаткував ораторське мистецтво в Україні?
• Чи кожна людина, на вашу думку, може стати
оратором?
• Якого оратора, на вашу думку,
уважніше слухають? Чому?
11
Прочитайте прислів’я та крилаті
вирази. Як вони характеризують
того, хто виступає?
1)На словах, як на цимбалах грає.
2)Краще недоговорити, ніж переговорити.
3)Умій вчасно сказати і вчасно замовкнути.
4)Наговорив сім мішків гречаної вовни.
5)Так говорить, наче з писаного читає.
6)Не завжди говори, що знаєш, а завжди
знай, що говориш (Народна творчість).
7)Заговори, щоб я тебе побачив (Сократ).
12
Запам’ятай!
За жанром публічні виступи
поділяються на бесіди, доповіді,
промови.
13
Доповіді бувають
наукові
політичні
ділові
звітні
14
Наукова доповідь узагальнює наукові
дані, інформує про досягнення, відкриття
чи результати наукових досліджень.
Місце виголошення таких доповідей наукові конференції, симпозіуми вчених.
Доповідь, зроблена на основі вивчення
ряду публікації, результатів досліджень,
опублікованих у журналах, брошурах,
книжках, може бути учнівським
рефератом і виголошується на засіданнях
гуртка, наукового товариства.
15
Політична доповідь виголошується
здебільшого керівними діячами,
урядовцями, лідерами політичних
партій.
16
Ділова доповідь ставить і
накреслює шляхи розв’язання
практичних питань життя та
діяльності колективу.
17
Звітна доповідь є різновидом
ділової, у ній аналізується
діяльність роботи колективу,
організації, окремої людини за
певний період.
18
Послідовність підготовки
доповіді:
1. Визнач основні думки, положення доповіді.
2. Продумай і склади план свого виступу.
3. Збери і згрупуй інформаційні матеріали
відповідно до плану виступу.
4. Сформулюй тези доповіді.
5. Добери до кожної тези доведення - факти,
приклади, цитати.
19
6. Напиши повний текст доповіді, при цьому
не вживай надто довгих речень, не
перевантажуй свою мову абстрактними
поняттями і цифровим матеріалом, вживай
в тексті метафори, афоризми, прислів’я,
цитати.
7. Зверни особливу увагу на висновки,
узагальнення, що завершуватимуть доповідь.
8. Готову доповідь виразно прочитай собі,
уявляючи, що виступаєш перед загалом.
20
Напишіть доповідь на одну з
поданих тем, попередньо
склавши план.
• Без мови немає народу.
• Байдужість - крок до зради.
• Національна культура як чинник майбуття
України.
• Місце краси в нашій духовності.
• Збереження природи - наш обов’язок.
• В української нації є майбутнє!
• Конституція держави - доля народу.
• Роль духовних цінностей у житті людини.
21
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
374
Размер файла
607 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа