close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Софизъм
Деница Димитрова
7- клас
51 СОУ София
Какво означава думата
“Софизъм”
• Софизъм е дума, мисъл, изказване, която
представлява лъжлив аргумент. Също
модел и тенденция на такова говорене.
Историята на софизма
• Софизмът по своя произход е техника,
преподавана от високо престижна и
уважавана група от учители философи и
реторици.
Историята на софизма
• Софистите са били преподаватели по
риторика.
Историята на софизма
Софистите са познати главно и
основно чрез писанията на
техните опоненти - и ние нямаме
нищо, цитирано или упоменато в
позитивен аспект, което да е
запазено.
Историята на софизма
• От малкото останали текстове и
откъснати изречения, ние много
трудно можем да преценим и съдим
за това учение, и да съставим
пълен изглед и виждане върху
Софистиката.
Историята на софизма
Модерното днешно знание за
софистиката, посочва и доказва
разликата между платоновото
говорене за софистите, и това
което софистиката в
действителност е била.
История на понятието
• Значението на думата софист (гр.
"умен човек" или някой, който
'прави' мъдрост, който прави
бизнес от мъдростта; също
магьосник) коренно се променя с
времето.
Историята на софизма
• Пръвоначално, софист бил някой
който давал мъдрост чрез знание
на своите ученици.
Историята на софизма
Софистиката е много специфичен
термин, приписван и на Седемте мъдри
мъже на Гърция.
Историята на софизма
• Тоест софистът е бил философ,
който в центъра на вниманието си
е поставял изучаването на човека.
Историята на софизма
• През 5ти век Пр.Х. в Атина, се
разпространява понятието за
софист, като реторик, предлагащ
да учи младежи в убедителното
говорене и водене на спор.
Аристотеловата гледна
точка и други критики
• Според Аристотел, и негативната
критика на софизма това е
неправилен аргумент, мнимо
доказателство.
Историята на софизма
• Твърдението на Протагор,
например е, че задачата на софиста
е да се представи най-лошият
аргумент като най-добър по пътя
на хитроумните уловки в речта.
Историята на софизма
• За софизми се считат
изказвания от сорта на: Ако ти
никога не си губил рогата си,
значи имаш такива.
Софизми в математиката
• Софизъм се нарича умишлено,
преднамерено, невярно умозаключение,
което на пръв поглед ни изглежда
правилно.
Софизми в математиката
• До него се стига като се
извършват мат. действия, без да
са налице условията, при които те
могат да се извършат, като се
правят неправилни аналогии, като
се смесват някои понятия, като се
предлагат неточни чертежи.
Примери:
3=5
Дадено уравнението 6х+25=10х+15.
Съгласно с правилата нека
разместим местата на 25 и 15 и ще
получим 6х-15=10х-25. Разлагаме на
множители : 3(2х-5)=5(2х-5) и
разделяме на общия множител 2х-5.
Получаваме 3=5.
Къде е грешката?
Примери:
• Има и доста интересни задачи,
като например как окръжността
има 2 центъра:
Примери:
• Или пък като не се отчита
периодичността на ф-ията sin се
доказва, че всеки триъгълник е
правоъгълен.
Край
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
76
Размер файла
1 368 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа