close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

[Предприятие]

код для вставкиСкачать
Про впровадження
нового Державного
стандарту базової
і повної загальної
освіти
Літвінова В.В., головний спеціаліст УОА
Новий Державний
стандарт базової
і повної загальної освіти,
затверджений постановою
Кабінету Міністрів України
від 23.11.2011 № 1392
У 2013/2014 навчальному році
вступає в силу
новий Державний стандарт базової
і повної загальної освіти
впроваджується
з 1 вересня 2013 року
у 5-х класах загальноосвітніх
навчальних закладів
Освітні галузі
“Мови і літератури“ (“Українська мова”, “Іноземна мова”,
“Російська, інша мова національних меншин”, “Українська
література”, “Світова література” та інтегрований курс “Література”)
"Математика" (“Математика” (5-6 класи), “Алгебра” та
“Геометрія” (7-9 класи))
"Природознавство" (“Природознавство” (5 клас), “Біологія” та
“Геогафія” (6-9 класи), “Фізика” та “Хімія” (7-9 класи))
"Суспільствознавство" (“Історія України”, “Всесвітня історія”
(5-9 класи), “Основи правознавства” (9 клас))
"Мистецтво" (“Образотворче мистецтво”, “Музичне мистецтво”,
“Художня культура”; ЗНЗ може обирати окремі курси музичного та
образотворчого мистецтва або інтегрований курс “Мистецтво”)
"Технології" (“Трудове навчання”, “Інформатика”)
“Основи здоров’я і фізична культура" (“Основи
здоров’я”, “Фізична культура”)
З 5-го класу запроваджується
обов'язкове вивчення
другої іноземної мови
– будь-яка іноземна мова або російська
чи інша мова національних меншин
З 5-го класу запроваджується
вивчення
“Інформатики”
Фізична культура (5-9 класи)
Години (3 години на тиждень),
передбачені для фізичної культури,
не враховуються під час визначення
гранично допустимого навчального
навантаження учнів
але обов’язково фінансуються
Основи здоров’я
Формування навичок здорового способу
життя та безпечної поведінки здійснюється
в рамках предмета та інтегрується
частково у змісті всіх предметів
інваріантної та варіативної складових
Типових навчальних планів.
Освітня галузь “Мистецтво”
“Образотворче мистецтво” та “Музичне
мистецтво” (5-7 класи)
Або
Інтегрований курс “Мистецтво” (5-7 класи,
8-9 класи)
ЗНЗ може обирати окремі курси або
інтегрований курс
Варіативна частина Типових
планів використовується на:
Підсилення предметів інваріантної частини, які
вивчаються поглиблено чи вводяться
додатково;
Запровадження факультативів, курсів за
вибором, що розширюють обрану навчальним
закладом спеціалізацію чи загально
світоглядного спрямування (етика, історія
релігій та культур, риторика, логіка, рідний
край, хореографія, креслення, основи
споживчих знань, світ професій тощо);
Індивідуальні заняття та консультації.
При розподілі
варіативної частини слід враховувати:
- Індивідуальні освітні потреби
учнів,
- Особливості регіону,
- Рівень навчальнометодичного забезпечення,
- Рівень кадрового
забезпечення.
Поділ класів на групи при
вивченні окремих предметів
Наказ МОН України від 20.02.2002 №128
“Про затвердження Нормативів
наповнюваності груп дошкільних
навчальних закладів (ясел-садків)
компенсуючого типу, груп подовженого дня
і виховних груп загальноосвітніх
навчальних закладів усіх типів та Порядку
поділу класів на групи при вивченні
окремих предметів у загальноосвітніх
навчальних закладів ”
Типові навчальні плани
загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня
(наказ МОНМСУ від 03.04.2012 №409)
Вводяться їх в дію поетапно:
- у 5-х класах –
з 2013/2014 навчального року;
- у 6-х класах –
з 2014/2015 навчального року;
- у 7-х класах –
з 2015/2016 навчального року;
- у 8-х класах –
з 2016/2017 навчального року;
- у 9-х класах –
з 2017/2018 навчального року.
Відповідно до мови навчання та типу навчального
закладу передбачено
варіанти Типових навчальних планів ЗНЗ ІІ ступеня:
Додаток 1 – для навчальних закладів з
українською мовою навчання;
Додаток 2 – для навчальних закладів з навчанням
російською чи іншими мовами національних
меншин;
Додаток 3 – для спеціалізованих шкіл з
українською мовою навчання і поглибленим
вивченням іноземних мов;
Додаток 4 – для спеціалізованих шкіл з навчанням
російською чи іншими мовами національних
меншин і поглибленим вивченням іноземних мов;
Відповідно до мови навчання та типу навчального
закладу передбачено
варіанти Типових навчальних планів ЗНЗ ІІ ступеня:
Додаток 5 – для спеціалізованих шкіл з
українською мовою навчання і поглибленим
вивченням предметів технічного (інженерного)
циклу;
Додаток 6 – для спеціалізованих шкіл з
українською мовою навчання і поглибленим
вивченням предметів музичного циклу;
Додаток 7 – для спеціалізованих шкіл з
українською мовою навчання і поглибленим
вивченням предметів художнього циклу;
Додаток 8 – для спеціалізованих шкіл, гімназій,
ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим
вивченням окремих предметів.
Рекомендовано:
1. Організувати в педагогічних колективах
ознайомлення та вивчення нових
нормативних документів.
Жовтень, 2012
2. Організувати проведення батьківських
зборів, бесід з батьками учнів 4-х класів з
питань організації навчально-виховного
процесу в 2013/2014 навчального року.
Жовтень, 2012; квітень, 2013
Рекомендовано:
3. Провести засідання педагогічної ради
з порядком денним: “Про підготовку до
впровадження Державного стандарту
базової і повної загальної освіти у 5-х
класах з 2013/2014 навчального року”
Вересень - жовтень, 2012
4. Організувати проведення семінарів, курсів,
практикумів з питань організації навчальновиховного процесу для учнів 5-х класів у
2013/2014 навчального року.
Лютий – травень, 2013
ДЯКУЮ
З А У В А Г У!
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
15
Размер файла
146 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа