close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація до уроку

код для вставкиСкачать
Тема уроку:
«Многогранник та його
елементи.
Опуклі многогранники.
Призма».
Мета уроку:
• формування понять многогранник;
ребра, грані, вершина
многогранників; опуклий
многогранник; призма; основи і
бічні грані, ребра призми; висота
призми; поверхня та бічна
поверхня призми;
вивчення властивостей граней та
бічних ребер призми.
Очікувані результати:
Ми повинні знати
і вміти:
- що таке многогранник;
- з чого він складається;
- які бувають многогранники;
- вміти використовувати набуті знання
для розв’язування задач.
Означення:
• Многогранник – це таке тіло, поверхня
якого складається із скінченої кількості
плоских многокутників.
• Многокутники, з яких складається
многогранник, називають його гранями, їх
сторони – ребрами, а вершини –
вершинами многогранника.
АВСDMEFNмногогранник
Многокутники:
ABCD; MEFN; AEFN;
ABEM; MADN; NDCF;
EBCF- грані
многогранника
Сторони:
AB,BC,CD,AD,ME,CF,FN,MN,AM,BE,
CF,DN-ребра многогранника
Точки:
A,B,C,D,M,E,F,N- вершини
многогранника
Означення:
Многогранники бувають опуклими і
неопуклими. Многогранник називається
опуклим, якщо він лежить по один бік
від площини кожного з плоских
многокутників на його поверхні.
Неопуклий
многогранник
Опуклі
многогранники
Які із фігур, зображених на
малюнку є многогранниками ?
На малюнку зображено розгортки
многогранників. Визначте, скільки у цих
многогранників вершин, ребер, граней.
Відповідь:
а) вершин – 8; граней – 6; ребер-12
б) вершин – 5; граней-5; ребер-8.
Призма
Означення:
Призмою називається многогранник, який
складається з двох плоских многокутників,
які лежать у різних площинах і суміщаються
паралельним перенесенням, та всіх відрізків,
що сполучають відповідні точки цих
многокутників.
Означення:
Многокутники називаються основами
призми, а відрізки, які сполучають
відповідні вершини, - бічними ребрами
призми.
З означення призми випливає:
• 1. Основи призми рівні.
• 2. Основи призми лежать у паралельних
площинах.
• 3. Бічні ребра призми паралельні і рівні.
Означення:
Поверхня призми складається з основ і бічної
поверхні: Бічна поверхня складається з
паралелограмів. Висотою призми називається
відстань між площинами її основ. Відрізок,
який сполучає дві вершини призми, що не
належать одній грані, називається діагоналлю
призми.
Очікувані результати:
Ми
повинні
знати і вміти:
- що таке многогранник;
- з чого він складається;
- які бувають многогранники;
- вміти використовувати набуті
знання для розв’язування задач.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
133
Размер файла
8 060 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа