close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація досвіду роботи музичного керівника навчально

код для вставкиСкачать
Презентація
досвіду роботи вихователя
навчально-виховного комплексу
“Загальноосвітня середня школа І ступеня –
дитячий садок “Дивосвіт” м. Львова
Войтек Ірини
Миколаївни
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПАСПОРТ
П.І.П. Войтек Ірина Миколаївна
Дата народження: 25.08.1970р.
Освіта: вища
Посада: вихователь
Стаж роботи: 23 роки
Проблема, над якою працюю:
«Формування
логіко-математичних
уявлень в дітей
дошкільного віку»
«Якщо твої наміри розраховані
на рік – сій жито, якщо твої
задуми розраховані на
десятиліття – саджай дерева.
Коли ж вони сягають віків –
виховуй дітей»
народна мудрість
Актуальність проблеми
Сьогодні з-поміж важливих завдань, що постають перед системою дошкільної освіти,
особливої актуальності набуває проблема розумового виховання дітей дошкільного віку. Одним
із центральних питань розумового виховання є розвиток логіки та мислення дітей.
Сучасні діти вимагають впровадження в роботу з ними нових підходів до освітнього
процесу, що сприяли б розвитку операційних структур логічного мислення, розвитку активного
словника, пам’яті, уваги, уяви, спостережливості, математичних вмінь, зокрема,
конструктивних. Усе це сприятиме підвищенню загального рівня розвиненості дитини.
Розумовий розвиток дитини характеризується обсягом, характером і змістом засвоєних
знань, характером провідної діяльності, рівнем розвитку пізнавальних здібностей, психічних
процесів дитини (сприйняття, запам’ятовування, мислення, увага, уява). Мислення у вищій
своїй формі відбувається у поняттях (абстрактно-логічне мислення), але воно може
продукуватися і в образах (наочно-образне мислення) і навіть у діях, що виявляють себе в русі
(наочно-дійове мислення).
До складу основних інтелектуальних умінь входять логічні вміння, що формуються в
процесі навчання й розвитку дітей, зокрема на заняттях з математики. Самі об’єкти
математичних умовиводів і прийняті в математиці правила їх конструювання сприяють
формуванню в дітей уміння обґрунтовувати судження, давати чіткі визначення, розвивають
логічну інтуїцію, сприяють загальному інтелектуальному розвитку.
До кінця дошкільного віку формуються елементи логічного мислення з опорою на поняття.
Поняття формується в тому випадку, коли організовано перехід дитини від зовнішніх
орієнтовних дій до дій внутрішнього плану. При цьому зовнішнє середовище заміщується
словесним позначенням, що дає можливість переносити дії на різні ситуації.
Кількість та
лічба
Величина
Геометричні
фігури
Логікоматематичний
розвиток
Орієнтування
в просторі
Орієнтування
в часі
Ранній вік
3-й рік життя
Освітні завдання:
Забезпечувати оволодіння дітьми стійкими
загальноприйнятими еталонами як засобами для
обстеження реальних предметів.
Ознайомлювати дітей із властивостями, якостями,
ознаками предметів, відношеннями (просторовими,
часовими, місцезнаходження) між ними.
Формувати вміння розрізняти предмети за зовнішнім
виглядом (формою, кольором, розміром), їх діями.
Залучати дітей до позначення словом властивостей і
якостей предметів, формувати на цій основі вміння
узагальнювати, розв'язувати наочно-практичні
завдання.
Збагачувати дітей різноманітними сенсорними
враженнями.
Молодший дошкільний вік
4-й рік життя
Освітні завдання:
Розширювати і збагачувати первинне
орієнтування дитини у навколишній
дійсності.
Формувати уявлення про число, множину.
Ознайомлювати з формою, величиною
предметів.
Вчити орієнтуватися в просторі та часі.
Середній дошкільний вік
5-й рік життя
Освітні завдання:
Продовжувати формувати уявлення дітей
про кількість, множини, величину,
геометричні фігури.
Вчити орієнтуватися в часі та формувати
просторові уявлення.
Забезпечувати тісний зв'язок між
оволодінням математичними уявленнями,
кількісними відношеннями і діяльністю
людей.
Старший дошкільний вік
6-й рік життя
Освітні завдання:
Сприяти закріпленню навичок нескладних
усних обчислень, розв'язування
арифметичних задач.
Допомагати у формуванні вмінь із
вимірювання об'єму, маси, довжини, ширини,
висоти.
Закріплювати знання геометричних фігур і
просторових геометричних форм; уміння
визначати просторові та часові відношення.
Вчити обґрунтовувати відповідь та
обстоювати правильність свого міркування.
Форми роботи з формування логікоматематичних уявлень дітей дошкільного віку
Основною формою роботи з формування логіко-математичних уявлень
дітей є заняття.
У своїй роботі я також використовую такі форми роботи, як:
ранкова зустріч;
фізкультхвилинки та фізкультпаузи;
дидактичні ігри математичного змісту;
сюжетно-рольові ігри;
казки;
колискові пісні;
примовки та приказки;
задачі-жарти, задачі-загадки;
кулінарна математика та ін.
Міркуєм, рахуєм - світом математики
мандруєм
Вивчення геометричних
фігур
Порівняння множин
Розв'язування задач
КУЛІНАРНА МАТЕМАТИКА
Дитина краще пізнає
навколишній світ в активній
діяльності: порівнюючи,
впорядковуючи, вимірюючи,
систематизуючи, маніпулюючи з
простими предметами навколишнього
середовища.
Залучення дитини до приготування
їжі може бути ще одним цікавим
засобом математичного розвитку.
Математика, захована у кулінарії,
забезпечує математичний розвиток
дитини ефективніше, ніж розв'язання
прикладів та арифметичних задач на
заняттях.
Описуючи той чи інший продукт,
доцільно використовувати
математичні терміни:
· огірок - зелений, довгий, хрумтливий;
· яблуко - кругле, солодке, запашне;
· картоплина - велика, кругла;
· картоплі - багато, а моркви - мало.
Величина та форма
Кількість і вага
Поділ цілого на
частини
Порядкова лічба,
розуміння потреби послідовного
виконання дій
Кількісна лічба,
порівняння множин
Класифікація предметів,
орієнтування у просторі
У кулінарній діяльності дитина
непомітно засвоює відношення
числа і цифри, збереження
кількості і величини, найпростіші
алгоритми.
Активна участь у житті закладу
Майстер-класи
“Орігаммі”
“Декупаж”
ВИСНОВОК
Логічний і математичний компоненти взаємозалежні оскільки
математичні знання засвоюються за допомогою логічних прийомів.
Тільки правильно організована діяльність дітей і вихователя в процесі
навчання забезпечує достатній рівень логіко – математичного розвитку
дітей дошкільного віку. В роботі з логіко – математичного розвитку
дошкільників , необхідно
додержуватись дидактичних принципів:
поетапності, послідовності, системності, доступності.
У ситуаціях повсякденного життя діти виконують безліч різних
математичних та логічних операцій: лічать предмети та об’єкти,
порівнюють їх за величиною та формою, згруповують та класифікують,
оперують із множинами, будують умовиводи, в процесі спілкування
доводять одні факти або спростовують інші.
Для успішного формування логіко-математичних понять та
ефективного розвитку розумових здібностей дітей дошкільного віку я
розробила
комплекс завдань, дидактичних ігор і вправ, які
використовую, враховуючи вікові особливості, у процесі пізнавальної
діяльності та протягом дня.
“Хто з дитячих років займається
математикою, той розвиває
увагу, тренує свій мозок, свою
волю, виховує наполегливість і
завзятість у досягненні мети”.
О. Маркушевич
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
539
Размер файла
2 580 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа