close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Магистърска програма

код для вставкиСкачать
Радослав Павлов, Десислава Панева-Маринова
Институт по математика и информатика,
Българска академия на науките
{radko, dessi}@cc.bas.bg
Digital Agenda
for Europe (2010-2020)
и 7-ма рамкови програми на ЕС за научни
изследвания, технологично развитие и
демонстрационни дейности;
Програмата CIP за конкурентноспособност и
иновации;
Предстоящата за периода 2014-2020 европейска
програма “Хоризонт 2020”.
6-та
Следват
се приоритетите на ЕС за насърчаване на
културното разнообразие и на творческото
съдържание за повсеместен он-лайн достъп до
общото европейско културно и научно наследство
и премахване на пречките за достъп до
съдържание.
Цифровизацията
и цифровите библиотеки са нова
област с бурно развиващо се научно съдържание и
с динамично установяващи се традиции в
образователен аспект;
Програми
(вкл. магистърски) за обучение в
областите:
• Цифрови библиотеки (маг. програми на Университета в
Талин, Университета в Парма, Университетски колеж в Осло;
• Библиотечни информационни науки в Университета в Борас;
• Съвместна магистърска програма “Писмено наследство в
цифрова среда” на Университета в Осиек и Университета в
Парма.
Съвместна
програма на:
• ИМИ-БАН и Университета по библиотекознание и
информационни технологии
Степен
на обучение: Магистър;
Форми
на обучение: редовна, задочна;
Продължителност:
Начало:
2012/2013.
три семестъра;
Формиране на колектив, включващ специалисти по
библиотекознание, информационни науки и технологии;
Определяне на целева група обучаеми и нейната
структура;
Специфициране на необходимите знания и умения
за една по-дългосрочна реализация на кадрите;
Разработване на учебното съдържание на
дисциплините от учебния план;
Определяне на система за кредитно оценяване на
дисциплините от учебния план.
Програмата
има за цел да осигури
необходимите знания и умения в областта
на бързоразвиващата се сфера на средите за
управление на цифрово съдържание и
знания.
Програмата
обхваща пълния процес по
изграждане и управление на среди на
цифрови библиотеки и тяхното съдържание.
Програмата
е подходяща за:
студенти, желаещи да продължат образованието си
в областта;
сътрудници на библиотеки, музеи, галерии,
читалища и архиви, желаещи да използват
пълноценно съвременни информационни
технологии в професионалните си дейности за
създаване и управление на цифрово съдържание и
информационни услуги.
От
гледна точка на цифровото съдържание в
една библиотека, програмата включва
тематични модули, свързани със:
• създаването и обработка на цифрови документи и
•
•
•
•
•
изображения;
цифрова фотография;
модели и стандарти за описание на цифрово
съдържание;
средства и техники за защита на цифрово съдържание;
цифровизация и интелектуална собственост;
управление на информация и знания.
От
гледна точка на изграждането и
управлението на технологичната среда за една
цифрова библиотека, програмата включва
тематични модули, свързани с:
• технологии за цифрови библиотеки и хранилища;
• различните видове услуги за цифрови библиотеки;
• оперативна съвместимост и интеграция на цифрови
библиотеки;
• цифровите библиотеки в Web 2.0;
• Цифрови технологии за библиотечен мениджмънт.
От
гледна точка на приложенията на
цифровите библиотеки, програмата включва
тематични модули, свързани с:
• цифрови библиотеки за електронно обучение;
• цифрови библиотеки за културно наследство;
• Европейски цифрови библиотеки.
Задължителни дисциплини
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Създаването и обработка на цифрови документи;
Цифрови хранилища и библиотеки;
Модели и стандарти за описание на цифрово
съдържание;
Цифрова фотография;
Цифрова обработка на изображения;
Технологии за цифрови библиотеки;
Услуги за цифрови библиотеки;
Защита на цифровото съдържание;
Преддипломен проект.
Избираеми дисциплини
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Моделиране на данни и проектиране на бази от
данни;
Цифрови технологии за библиотечен мениджмънт;
Цифровизация и интелектуална собственост;
Управление на информация и знания;
Цифровизация и цифрови библиотеки за културно
наследство;
Цифрови библиотеки за електронно обучение;
Цифрови библиотеки и социални мрежи;
Оперативна съвместимост на цифрови библиотеки;
Европейски цифрови библиотеки.
Факултативни дисциплини
•
•
•
•
Интернет технологии и приложения;
Езици за хитертекст;
Уеб интерфейси за бази от данни;
Интернет и право.
Дипломна работа
Програмата позволява
реализация в
разнообразни сектори на музейната и
библиотечна сфера – от публични и
академични цифрови библиотеки до
глобални бизнес библиотеки, бизнес
сектори, свързани с предоставяне на
различни информационни услуги, достъп
и управление на цифрова информация и
документация в глобални и
корпоративни мрежи и др.
Институт по
математика и информатика,
БАН
• проф. д-р Радослав Павлов (radko@cc.bas.bg)
• гл. ас. д-р Десислава Панева-Маринова
(dessi@cc.bas.bg)
Университет
по библиотекознание и
информационни технологии
• Учебен отдел (katerina.mahmudieva@abv.bg)
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
8
Размер файла
2 047 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа