close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Визия за изграждане на
стратегия за електронно
здравеопазване в България
Снежана Ковачева
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
www.mh.government.bg
1
9/23/2014
предизвикателства
разработване на общи стандарти и интероперабилити
на здравните продукти,системи и услуги;
разрешаване на проблемите с безопасността и
сигурността на ниво технологии и човешки ресурси;
законодателно уреждане на Електронното
здравеопазване и защита на личната информация;
осигуряване на мобилност на пациентите;
разпространение на добрите практики;
промяна в начина на мислене и действие на здравните
специалисти в отношението им към работата и
пациентите.
www.mh.government.bg
2
9/23/2014
необходимост
да се посрещат очакванията на населението и да се
подобряват условията за взаимодействие между пациентите
и здравните специалисти;
да се подобрява здравето на населението и прякото му
ангажиране с отговорност за собственото му здраве;
наличие на голям брой изпълнители на медицински услуги,
сложни схеми на взаимодействие
необходимост от постигане на качество на здравно
обслужване на населението, зависещо от наличната за всеки
гражданин здравно-медицинска и осигурителна информация
и достъпа до нея от страна на изпълнителите ма медицински
услуги.
www.mh.government.bg
3
9/23/2014
Междуведомствена работна група за изготвяне
на стратегия за Електронното здравеопазване в
България
www.mh.government.bg
4
9/23/2014
Основни приоритети на разработваната
стратегия
Включване на Европейската концепция за ЕЗдраве и Е-Европа;
Фокусиране върху потребителите на здравни
услуги;
Разработването и развитието на стратегията
следва да се осъществява паралелно с обучението,
както на персонала, работещ в системата на
здравеопазването, така и на населението като
основен потребител на здравни услуги.
www.mh.government.bg
5
9/23/2014
ПАРТНЬОРСТВО
МИНИСТЕРСТВО
НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МЕДИЦИНСКИ
УНИВЕРСИТЕТИ
НАЦИОНАЛНИ
ЦЕНТРОВЕ
НАУЧНИ ДРУЖЕСТВА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
И ОРГАНИЗАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
www.mh.government.bg
6
9/23/2014
Фокус групи
Дефиниране на бизнес модел
Дефиниране на правно-нормативна
уредба
Стандартизация и информационна
сигурност
Добри практики и интероперабилност
Информираност и обучение
www.mh.government.bg
7
9/23/2014
проекти
Хардуерно осигуряване
Специализиран софтуер за болници за отчитане
дейността на диагностично - свързаните групи и
паричните потоци към НЗОК и МЗ
Изграждане на склад за база данни за събиране,
систематизиране, обобщаване, анализ и подпомагане
за вземане на управленски решения и финансиране на
дейности, обхващаща всички изпълнители на здравни
услуги
Здравно – информационни стандарти, включващ:
Национален речник на здравни данни
Информационен стандарт за Медицинско досие
Защита на личните данни, сигурност и безопасност на
информацията в здравеопазването
www.mh.government.bg
8
9/23/2014
пътни карти
пилотно въвеждане на електронни здравни
карти;
изграждане на здравно-информационен
портал;
пилотни проекти в сферата на
телемедицината;
пилотен проект за електронно предписване
на лечението
www.mh.government.bg
9
9/23/2014
www.mh.government.bg
10
9/23/2014
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ
Възможности
Действие
желание
готовност
www.mh.government.bg
ресурси
партньори
11
консенсус
9/23/2014
БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО
Снежана Ковачева
Директор дирекция “Информационни системи”
Министерство на здравеопазването
E-mail: skovacheva@mh.government.bg
www.mh.government.bg
12
9/23/2014
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
25
Размер файла
372 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа