close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ на

код для вставкиСкачать
Електронен подпис
С какво Ви е полезен и как да го
ползвате?
Лилия Керелска
“Информационно обслужване” АД
www.is-bg.net
Ползи
Какво може да правите с универсалния/квалифицирания електронен
подпис?
• да подписвате електронни документи и е-mail-и;
• да ползвате електронни услуги, например тези на НАП, банки и други –
вижте Портал за електронни услуги на www.stampit.org
• да криптирате файлове и е-mail-и, така че никой освен адресата да не
може да ги отвори.
Колко големи файлове можете да подписвате?
Обикновено файловете, които е възможно да се подписват, не трябва да
надвишават размера на свободната оперативна памет (RAM).
Сега вече подписвате неограничено големи файлове....
Как? – Чрез новата версия на безплатния софтуер за подписване на
файлове DSTool v2.0– изтегля се от www.stampit.org
Понятия
Закон за електронния документ и електронния подпис:
“Електронен подпис е всяка информация в електронна форма, добавена
или логически свързана с електронното изявление, за установяване на
неговото авторство.”
Реализира се чрез двойка математически свързани ключове – частен и
публичен.
• Частният ключ служи за създаване на електронния подпис. Достъпен само
за подписващия
• Публичният ключ служи за проверка на електронния подпис. Достъпен за
всички. Публикува се в публичен регистър – за да може страните, които
получават електронно подписани изявления/документи, да проверят дали
подписът е валиден.
Понятия
Автор на електронното изявление е физическото лице, което в изявлението
се сочи като негов извършител.
Титуляр на електронното изявление е лицето, от името на което е
извършено електронното изявление.
StampIT Doc: Титуляр = Автор = физическо лице
StampIT DocPro: Титуляр = организация
Автор = официалният представител на организацията
или упълномощено от организацията лице
Понятия:
Типове УЕП
Има два типа електронен подпис: усъвършенстван и квалифициран
Усъвършенстван електронен подпис - характеристики:
• свързан по уникален начин с автора, т.е. дава възможност за
идентифициране на автора;
• създаден със средства, които са под контрола единствено на автора; и
• свързан с електронното изявление по начин, който осигурява установяването
на всякакви последващи промени.
Квалифициран е усъвършенстван електронен подпис, който отговаря на две
допълнителни изисквания:
•придружен е от издадено от доставчик на удостоверителни услуги
удостоверение за квалифициран електронен подпис, удостоверяващо връзката
между автора и публичния ключ за проверка на подписа;
•създаден е посредством устройство за сигурно създаване на подписа.
Квалифицираният електронен подпис има силата на саморъчен подпис според
законодателството в България и Европейския съюз.
Типове смарт карти и софтуер за тяхното
управление
•
Utimaco
–
–
•
софтуер за управление <SafeGuard SmartCard Provider>
индексен номер върху картата – пример: 00007609 (число с
пореден индексен номер) – Инсталация на софтуер на
производителя (достъпен на диск)
Setec:
–
–
•
софтуер за управление <SetWeb>
индексен номер – пример: 00011201s или p00011201s – (число с
пореден индексен номер + “s” накрая) Инсталация на софтуер на
производителя (достъпен е на www.stampit.org)
Siemens/Charismathics/
–
–
софтуер за управление <Charismathics>
индексен номер – пример: CHSI43BP15-00011111 – Инсталация от
софтуер на производителя (достъпен е на www.stampit.org срещу
парола за достъп)
Видове четци за смарт карти и софтуер за
управление на четци за смарт карти
•
CardMan 1010
–
•
Драйвери за управление от производителя
ACR38U – ACR38T
–
•
Драйвери за управление от производителя
ACR38C-CCID - ACR38T-CCID
–
Драйвери за управление – операционна система
Отговорности
• Доставчикът на удостоверителни услуги е отговорен
пред проверяващия за осигуряване на съответствие
между публичния ключ и идентичността на абоната,
чието име е вписано в удостоверението за
квалифициран електронен подпис
• Абонатът е отговорен пред проверяващия за своето
използване на частния ключ
(т.е. авторът на ел. подпис носи отговорност за подписания
документ)
Приложение
• Защита на E-Mail – за да изпратите конфиденциални файлове или
документи
• Цялостност, автентичност – сигурни сте, че съобщението не е било
променяно след неговото подписване
• Неотменяемост – лицето, което го е подписало не може да отрече
авторството върху подписания документ
• Контрол на достъпа – идентификация и автентификация на
потребителите при достъп до информация
• Защита на документи – съхраняване на конфиденциални лични данни
• Подписване на Web форми – On-Line попълване и подписване на
документи
Предимства на StampIT спрямо останалите
ДУУ в България
Авторитет на първи Доставчик на удостоверителни услуги в България,
собственост на Министерство на финансите
Най-ползваните в държавата електронни услуги, включително еПорталите на НАП, АМ, еврофинансиране онлайн, са разработени от “ИО”
АД – гаранция за постоянна съвместимост с електронните подписи
StampIT
Най-нови технологични решения:
Безплатен софтуер DSTool v2.0 – подписва неограничено големи
файлове;
Инсталатор (предстоящо) – не четете ръководства, натискате
един бутон и всичко се случва автоматично без Ваша намеса;
Инсталира не само софтуерите за управление на смарт карта и
карточетец, а прави и настройки за работа с избрани от Вас
електронни услуги, например тези на НАП и други.
Help desk
Телефони: 55/24 60
“Информационно обслужване” АД
Лилия Керелска
www.is-bg.net
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
22
Размер файла
436 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа