close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Информационна система за

код для вставкиСкачать
Информационна система за бизнес
обекти чрез мобилни устройства
24-29 септември 2007
гр.Пловдив
Съдържание
Резюме
Предназначение на информационната система
Възможности
Демонстрация работата на информационната система
10 причини, които ни карат да мислим, че сме полезни
Социална принадена стойност
Контактна информация
Резюме
Информационната система DanySto Info е създадена през месец януари 2007г.
Тя е проектирана да задоволи информационни нужди на обучаеми, относно предлагани
бизнес услуги от различни фирми и организации през периода на адаптацията им в
населения пункт на местоживеене. Може да се използва и в сферата на туризма и
ежедневните човешки взаимоотношения. DanySto Info предлага информация за обекти в
119 сфери на бизнеса, включително и контактна информация със звената за обществена
защита на институции от всичките 246 града на страната. Данните са достъпни чрез
персонален компютър свързан към Интернет, но информационната система преди всичко
е ориентирана към използване чрез Hand Held устройства: PDA, мобилни телефони и др.
Потребителският интерфейс е адаптивен към вида на терминалното устройство,
опростен, удобен и интуитивен, на български и английски език.
Не се изисква регистрация!
Предлаганите услуги са напълно безплатни!
Демонстрация на работата на информационната
система може да намерите на адрес:
http://info.danysto.info/demo.php
home съдържание
Предназначение
Информационната система е предназначена да съхранява и предоставя информация за
различни услуги предоставяни и(или) явяващи се предметна дейност на различни по тип
бизнес обекти.
Информацията се съхранява и предоставя във форма удобна за използване от мобилни
устройства: мобилни телефони (GSM), PDA, мобилни компютри и др. т.нар "Hand held"
устройства чрез адаптиран към възможностите на последните потребителски интерфейс.
Информационната система може да бъде използвана и чрез персонален компютър
свързан към Интернет, посредством стандартен браузер.
Сферата на приложение е изключително широк, като общият акцент е използване на
системата в туризма и ежедневните бизнес (човешки) отношения, както следва:
неотложна помощ, настаняване, хранене, образование и наука, трудова борса,
пазаруване, забавление и хоби, клубове и общности, услуги
Всяка от тях предлага свои съставящи, като общия им брой до момента е 119.
Практически ние смятаме, че няма предметна област, която да не може да се класифицира в някои от изброените категории.
Информационната система се явява източник на информация решаваща Вашите нужди и
потребности, особено там и тогава, където не сте били или относно това, което ни се е
случило за пръв път или съвсем ненадейно.
Влезте в системата или прегледайте демонстрация на нейната работа.
home съдържание
Възможности
1. Потребителски интерфейс - на български и английски език. Интерфейсът е специфичен, отговарящ на размерите на екраните на
мобилните устройства - дори и на най-старите модели мобилни телефони.
2. 24/7/365 модел на достъп до данните - демонстрация на прочитане и публикуване на данни, за телефони притежаващи WAP
(GPRS) - 95% от предлаганите на пазара мобилни телефони го притежават, като екстра. Опитвали ли сте тази възможност, която
най-вероятно имате? Доставчиците на мобилен достъп до Интернет намалиха за последната година около 5 пъти цената на
услугата.
3. Информация за всички 246 града на Република България, както следва:
Име на града, област, население, пощенски код, телефонен код, надморска височина, географски координати, код на МПС (моторни
превозни средства) - всички изброени и на английски език.
4. Статистическа информация за всички регистрирани обекти по предметна област и градове. Възможност за разширено търсене на
обекти.
5. Възможност за избиране на всички телефонни номера отнасящи се към публи-куваните обекти т.е. "превключване" на телефона
browser - телефон с възможност за вписване на избран номер във Phone book на мобилния телефон.
6. В зависимост от модела на мобилния телефон (терминала) на потребителя, възможности за изпращане и получаване на E-Mail и
зареждане на документи с HTML съдържание т.е. разглеждане на фирмени сайтове - 61% от предлаганите към момента на пазара
мобилни телефони го притежават като екстра.
7. Регистрация на потребители в качеството на работодатели (лице за контакти): име, адрес, телефон, факс, E-Mail, Web адрес,
допълнителна информация (до 300 символа) - на български и английски език. Публични данни за системата са име и E-Mail, като за
останалите потребителя сам определя дали са публично достъпни.
8. Пълен потребителски профил за потребителя с възможност за манипулация на въведените данни.
9. Персонална страница за всеки регистриран работодател (лице за контакт).
10. Регистрация на неограничен брой бизнес обекти услуги и събития в тях.
11. Публикуване на данни за бизнес обекти, както следва: име на обекта, адрес, телефон, факс, E-Mail, Web адрес, допълнителна
информация (до 300 символа) - на български и на английски език. Впредвид предназначението на информационната система
посочените данни са задължителни и публично достъпни.
12. Регистрация на неограничен брой предлагани услуги за период от 3 дни до 3 г.
13. Възможност за манипулация с въведените данни, както и публикуване на новини, промоции, специални условия и др. за
предлаганите услуги.
14. Регистрация на неограничен брой събития, съпътстващи бизнес мероприятия и форуми в регистрираните бизнес обекти или на
друг посочен от работодателя адрес. Обобщена справка за всички събития на територията на страната за даден ден, както и
възможност за получаване на детайлна информация за всяко едно.
15. Автоматично следене срока на валидност на направените обяви и автоматично изпращане на съобщение за подновяване,
гратисен период на валидност.
16. Подновяване на направени обяви за нов срок от 3 дни до 3 г. с "one mouse click".
17. Месечен бюлетин отразяващ развитието на информационната система.
18. Ежемесечен абонамент на статии с образователен характер в областта на мобилните комуникации и компютърните технологии
свързани с тях.
DanySto Info запазва правата си да разширява и(или) подобрява предлаганите от нея услуги за потребителите съгласно правилата
за използване на сайта, като пълен списък можете да намерите на адрес: http://info.danysto.info/demo.php
home съдържание
Демонстрация на работата на системата
За да използвате ефективно информационната система е препоръчително използването на
мобилен браузер Opera Mini. Как се използва Opera Mini и откъде можете да се сдобиете с нея,
можете да научите тук. За да се демонстрира използването на DanySto Info е използван симулатор
на програмата.
home съдържание
10 причини, които ни карат да мислим,
че сме Ви полезни...
1. Информацията, която е публикувана на сървъра ни, е достъпна за Вас практически навсякъде, където
има покритие Вашия GSM оператор- M-Tel, Globul и Vivatel.
2. DanySto Info предлага информация за бизнес обекти от 119 сфери на бизнеса от всичките 246 града на
страната.
3. Когато провеждате някакво мероприятие – всичко ли върви гладко? (не се ли налага понякога спешно да
открие-те свободни места в хотел, да поправите автомобил) Чрез нашите услуги тези проблеми са лесно
решими!
4. В областта на туризма, специалистите в бранша знаят, как се моделира туристическият поток от клиенти
между фаворитите на пазара. Обикновено е нисък броят на директните резервации, клиент – бизнес обект и
освен туристическите групи с точна предварителна програма има около 12% „свободен” контингент от
туристи – защо и те да не се явят Ваши клиенти!
5. Съвременните Hand held устройства в близките няколко години ще бъдат основните лични терминални
устройства за достъп до информация, услуги и персонална идентификация на индивида в обществото.
6. На сървъра ни е публикувана информация с указания за начин на поведение при кризи и природни
катаклизми.
7. Животът ни поднася изненади. За съжаление понякога те са неприятни – остра болка в корема или
сърцето, внезапна повреда или ПТП. Ние Ви предлагаме контактна информация със звената за обществена
защита: полиция, бърза помощ, KAT, гражданска защита, планинска спасителна служба, лекарски кабинети,
стоматолог ...
8. Когато сте в качеството на турист в населен пункт, който не познавате, Вие можете да направите справка
за природни забележителности, местни туристически атракции или текущи събития (фестивали, премиери,
чествания), справки за обекти за настаняване, хранене, пазаруване, обекти за забавления ... данни за
населения пункт.
9. Информационната система е още един начин за реклама и популяризиране на Вашия бизнес в сравнително неразвита област на рекламния мениджмънт в Мрежата и бизнес средата за района на България.
10. Услугата е напълно безплатна.
home съдържание
Социална принадена стойност от проекта.
1. Информационната система предлага безплатен достъп на информация до бизнес обекти свързани с
ежедневни човешки нужди, с което подпомага деловите хора по-ефективно да организират работния си ден.
2. Информационната система предлага месечен абонамент на статии с учебно съдържание по мобилни
комуникации и компютърните технологии свързани с тях, с което подпомага гражданите в усвояването на
съвременни информационни технологии от обществото.
3. Информационната система предоставя контактна информация със звената за обществена защита:
полиция, бърза помощ, KAT, гражданска защита, планинска спасителна служба, лекарски кабинети,
стоматолог ...
4. За да използват възможностите на информационната система потребителите генерират Интернет трафик
с всички мобилни оператори в страната, което по същество е хоризонтална връзка между бизнеса и
неправителствени организации с идеални цели в държавата.
5. На сървъра ни е публикувана информация относно поведението на отделния индивид в условия на кризи
и природни бедствия, което подкрепя дейността на Гражданска защита.
home съдържание
Контактна информация
Интернет сайт: http://info.danysto.info/
E-Mail: infosystem@danysto.info
ICQ 1342637246
Обратна връзка
home съдържание
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
25
Размер файла
1 608 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа