close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Telerik School Academy

код для вставкиСкачать
Тренировъчен тест по
информационни технологии
Подготовка за ИТ олимпиадата
[Име Фамилия]
Telerik Corp.
www.telerik.com
Компютърни системи
Хардуерни въпроси
Компютърни системи – конспект
Компютърни системи (хардуер)
Основни компоненти: процесор, дънна платка,
шини, памет, периферни устройства
Запомнящи устройства (CD, DVD, HDD, …),
видеокарта, звукова карта, мрежова карта
Основни принципи на работа, особености,
характеристики, взаимодействие
Входно-изходни интерфейси и стандарти
Серийни и паралелни интерфейси, PCI, ATA,
SATA, USB, eSATA, SCSI, FireWire
Настолни, лаптопи, таблети, телефони
3
Въпрос
…
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
4
Отговор
…
…
…
…
…
Информация:
…
…
…
5
Софтуерни системи
Компютърен софтуер
Софтуер – конспект
Компютърни програми (софтуер)
Същност, функции, класифициране
Създаване, начини на използване (инсталиране,
стартиране, деинсталиране)
Фокусът е най-вече върху Windows
Системен и приложен софтуер, firmware, cloud
computing
Инсталиране и конфигуриране на ОС, драйвери
и приложен софтуер
Езици за програмиране, компилатори,
интерпретатори, среди за разработка
7
Въпрос
…
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
8
Отговор
…
…
…
…
…
Информация:
…
…
…
9
Работа с компютърни
системи и програми
Инсталиране, използване, поддръжка, …
Работа със софтуер – конспект
Работа с компютърни системи и програми
Правила, пускане и спиране, тестване
Поддържане, диагностика, откриване и
поправяне на проблеми
Злонамерен софтуер
Компютърни вируси и антивирусен софтуер
Диагностика на хардуера
Работа
с Windows Task Manager, Windows
Registry, Windows Event Log
11
Въпрос
…
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
12
Отговор
…
…
…
…
…
Информация:
…
…
…
13
Пренос на данни и
бройни системи
Канали за пренос на данни, единици за
измерване, работа с бройни системи
Пренос на данни и
бройни системи – конспект
Средства на ИТ за пренос на данни:
Подходи и методи, физически среди за пренос,
характеристики, предимства и недостатъци
Коаксиален, UTP, STP и оптичен кабел,
конектори, безжичен пренос
Единици за измерване на информация
Бит, байт, килобайт, мегабайт, мегабит, ...
Бройни системи
Пресмятания в различни бройни системи
15
Въпрос
…
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
16
Отговор
…
…
…
…
…
Информация:
…
…
…
17
Операционни системи
Архитектура, процеси, потребители,
потребителски интерфейс, файлови системи
Операционни системи – конспект
Операционни системи (ОС)
Понятия, основни функции и задачи, видове
Ядро, обвивка, драйвери, процеси,
многозадачност, потребители
Потребителски интерфейс – конзолен и
графичен интерфейс
Графичен интерфейс (GUI) – понятия, основни
обекти, операции, организация, настройки
Файлова система – видове, организация,
обекти и действия с тях
Windows, Linux и други ОС
19
Въпрос
…
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
20
Отговор
…
…
…
…
…
Информация:
…
…
…
21
Софтуерно инженерство
Анализ, спецификация, проектиране, прототип,
имплементация, тестване, поддръжка, …
Софтуерно инженерство –
конспект
Софтуерно инженерство
Фази от изпълнението на проект – анализ,
моделиране, имплементация, QA (тестване),
документиране, внедряване, съпровождане
Методи за моделиране на софтуер и UML
Планиране и управление на проекти
Инструменти за разработка, работа в екип,
сорс контрол системи, инструменти за
тестване, непрекъсната интеграция
Процеси за разработка на софтуер, гъвкави
методологии (agile development)
23
Въпрос
…
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
24
Отговор
…
…
…
…
…
Информация:
…
…
…
25
Компресиране на данни
Алгоритми за компресия, софтуер за архивиране
Компресия на данни – конспект
Компресиране и декомпресиране на данни
Кодиране без и със загуба, компресия на текст и
мултимедия, аудио и видео
Алгоритми: линейно предсказване, ШенънФано, Хъфман, аритметично кодиране,
речниково кодиране, LZ-77, LZW, JPEG кодиране
Кодиране на аудио и видео: JPEG и MPEG
Архивиращи програми: WinZIP, WinRAR, 7-Zip
Архивни файлови формати: zip, rar,
7z, gz, tar, tar.gz, bz2, iso, cab
Саморазархивиращи се архиви
27
Въпрос
…
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
28
Отговор
…
…
…
…
…
Информация:
…
…
…
29
Текстообработка
Работа с текстотобработващ софтуер, файлови
формати, кодирания, текст, таблици, фигури, …
Текстообработка – конспект
Компютърна обработка на текстове
Файлови формати за текст (TXT, DOC, DOCX,
ODT, RTF, PDF) и конвертиране между тях
Многоезичност, кодиращи таблици и стандарти –
Unicode, Windows-1251, ASCII, ...
Tекстово оформление, абзаци, шрифтове,
подравняване, стилове, изображения, фигури,
символи, таблици, тесктови полета
Оформяне на страници и секции, формат, рамка,
фон, номериране, съдържание
MS Word, OpenOffice.org Writer и Google Docs
31
Въпрос
…
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
32
Отговор
…
…
…
…
…
Информация:
…
…
…
33
Компютърна графика
Растерна и векторна графика, графични файлови
формати, графични редактори, цветови гами
Компютърна графика – конспект
Компютърна графика
Векторна и растерна графика
Цветови гами, RGB, CMYK, Panton, дълбочина на
цвета, 16-битови цветове, цветови канали
Графични файлови формати (JPG, GIF, PNG, TIFF,
EPS, PSD, AI, CDR) и конвертиране между тях
Графични примитиви (точка, линия, елипса, крива,
правоъгълник, текст), запълване, текстури, градиент,
прозрачност, слоеве, селекция, филтри и ефекти
Графични редактори: Photoshop, CorelDraw,
Illustrator, анимация, компютърно изкуство
35
Въпрос
…
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
36
Отговор
…
…
…
…
…
Информация:
…
…
…
37
Бази от данни
Модели на данните, таблици, релации, SQL
Бази от данни – конспект
RDBMS системи и релационни бази от данни
Таблици, релации, първичен ключ, външен
ключ, обекти в базите от данни
Моделиране на бази данни, типове данни,
E/R диаграми, инструменти за моделиране
Език SQL
SQL (DDL и DML), команди SELECT, INSERT,
UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP, ...
Работа
с MS Access, SQL Server и MySQL
39
Въпрос
…
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
40
Отговор
…
…
…
…
…
Информация:
…
…
…
41
Информационни системи
ERP, CRM, BI, BPM, FMIS, CAD/CAM, CMS,
софтуерни архитектури
Информационни
системи – конспект
Информационни системи (ИС)
Основни функции и задачи
Видове ИС – ERP, CRM, BI, CAD, CMS, BPM, ...
Жизнен цикъл на ИС – основни етапи в
създаването и използването
Системни архитектури
Двуслойна (клиент/сървър), трислойна,
многослойна, разпределена, peer-to-peer
Облачни технологии (cloud computing)
43
Въпрос
…
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
44
Отговор
…
…
…
…
…
Информация:
…
…
…
45
Сигурност и защита на
информацията
Симетрични и асиметрични кодиращи алгоритми,
криптографско хеширане, електронен подпис,
цифрови сертификати
Сигурност и защита на
информацията – конспект
Криптография
Симетрични криптографски алгоритми
3DES, AES, RC4, IDEA, ...
Aсиметрични криптографски алгоритми
(с публичен и частен ключ)
RSA, DSA, ECDSA
Криптографски хеширащи алгоритми
SHA-1, MD5, SHA-256
Електронен (цифров) подпис
47
Сигурност и защита на
информацията – конспект (2)
Инфраструктура на публичния ключ (PKI)
Доставчик на удостоверителни услуги,
цифров сертификат, X.509, PGP, смарт карта
Соверен сертификат, сертификационна
верига, саморъчно подписан сертификат,
анулиран сертификат
Протоколи TLS, SSL, S/MIME
Уязвимости
в софтуера и мрежите
Мрежова сигурност, уязвимости (exploits),
социално инженерство, криптоанализ
48
Въпрос
…
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
49
Отговор
…
…
…
…
…
Информация:
…
…
…
50
Презентационни системи
Софтуер за презентации, изготвяне на
презентации, слайдове, ефекти, бележки,
цветове, изображения, звук, видео
Презентационни
системи – конспект
Презентиране чрез средствата на ИТ
Компютърна презентация – слайд, текст, ефекти,
бележки, цветова схема, шаблони
Дизайн на презентации: използване на цветове,
текст, изображения, звук, анимация и видео
Софтуер за презентации
MS PowerPoint, OpenOffice Impress, Google Docs
Презентационни умения и изнасяне на
презентации
52
Въпрос
…
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
53
Отговор
…
…
…
…
…
Информация:
…
…
…
54
Мултимедия
Софтуер за създаване / обработка на
мултимедия: звук, видео, файлови формати
Мултимедия – конспект
Софтуер за създаване на мултимедийни
продукти – анимация, музика, филми
Създаване на анимация и филми: вмъкване и
обработка на изображения, звук, текст
Мултимедийни файлови формати, кодеци и
конвертиране (MPEG, MP3, OGG, AAC, AC3, WMA,
MP4, AVI, MOV, FLV, MKV, WMV, DivX, VP8, …)
Компресия на мултимедийни файлове
Софтуер за възпроизвеждане на мултимедия
Софтуер за създаване и редактиране на музика и
филми: Windows Movie Maker, Adobe Premiere
56
Въпрос
…
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
57
Отговор
…
…
…
…
…
Информация:
…
…
…
58
Компютърни мрежи
OSI модел, мрежови модели, протоколи,
стандарти, хардуерно оборудване
Компютърни мрежи – конспект
Архитектура на OSI модела
Мрежови протоколи: TCP/IP, IP, TCP, UDP,
ICMP, ARP, DHCP, IPv6, NetBIOS
Локални мрежи
Видове, топология, хардуерни
компоненти, стандарти IEEE 802.x
Ethernet, LAN, WLAN, безжични мрежи
Глобални мрежи
Начини на свързване, адреси, основни услуги
60
Компютърни мрежи –
конспект (2)
Мрежови компоненти
Мрежов адаптер, мрежов интерфейс,
концентратор, комутатор, маршрутизатор
TCP/IP базирани
мрежи
IP адресация, мрежова маска, подмрежи
Мобилни мрежи и
протоколи
GPRS, UMTS, HSDPA, EDGE, WiMAX
Мрежови потребители и достъп до ресурси
61
Въпрос
…
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
62
Отговор
…
…
…
…
…
Информация:
…
…
…
63
Устройство на Интернет
Интернет, протоколи, услуги, WWW, HTTP, FTP,
SMTP, POP3, IMAP, WebDAV, IP, DNS, …
Устройство на
Интернет – конспект
Интернет
Технически и технологични аспекти,
клиент-сървър архитектура
Интернет услуги и протоколи
HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, HTTPS, SSH
Достъп до Интернет
Dial-up, ISDN, LAN, DSL/ADSL, Wi-Fi, 3G
Адреси и домейни в Интернет
IP адреси, IPv6 адреси, DNS услуга, домейни
65
Устройство на
Интернет – конспект (2)
Хостинг на Интернет услуги
Виртуални сървъри (VPS), наети сървъри,
колокация на сървър, облачен хостинг
Центрове за данни
Виртуални
мрежи и VPN
VPN технологии и протоколи: IPSec, L2TP,
PPTP, OpenVPN, SSL и SSH тунели
Отдалечен достъп и администрация
VNC, Remote Desktop, SSH, Team Viewer
66
Въпрос
…
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
67
Отговор
…
…
…
…
…
Информация:
…
…
…
68
Електронна комуникация
E-mail, Skype, ICQ, IRC, MSN Messenger, Yahoo
Messenger, социални мрежи, форуми, …
Електронна комуникация –
конспект
Електронна поща
Инфраструктура и протоколи: SMTP, POP3, IMAP
E-mail клиенти и уеб базирани интерфейси
Разговори в реално време (chat)
IRC, ICQ, Skype, MSN Messenger, Google Talk, …
Социални мрежи:
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+
Peer-to-Peer (P2P) мрежи
Торенти, торент тракери, eDonkey, Kad Network
Мобилна комуникация: SMS, MMS, …
70
Въпрос
…
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
71
Отговор
…
…
…
…
…
Информация:
…
…
…
72
World Wide Web (WWW)
Как работи WWW? Протоколът HTTP, GET, POST,
URL, уеб браузър, уеб страница, уеб сайт, …
World Wide Web – конспект
Глобална информационна система World Wide
Web (WWW)
Същност, устройство и функциониране на WWW
Уеб сървъри и уеб браузери, URL и URI
Протокол HTTP, методи GET и POST, cookies
Хиперлинк технология (Интернет препратки)
Уеб страница – същност, предназначение, URL
адрес и елементи на URL адресите
Хостинг на уеб сайтове
Работа с уеб сървъри Apache и IIS
74
Въпрос
…
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
75
Отговор
…
…
…
…
…
Информация:
…
…
…
76
Уеб дизайн, HTML, CSS
Уеб дизайн, HTML, CSS, текст, графика,
препратки, таблици, формуляри, …
Изграждане на уеб сайтове,
HTML, CSS – конспект
Проектиране, дизайн, разработване и
тестване на уеб сайтове с HTML и CSS
Вмъкване на форматиран текст,
изображения, връзки (препратки)
Заглавия, параграфи, шрифтове, цветове
Таблици, списъци, форми и контроли за вход
от потребителя, HTML5
Език за стилизиране на уеб сайтове
CSS, селектори и дефиниции на стилове,
позициониране, отмествания, CSS3
78
Изграждане на уеб сайтове,
HTML, CSS – конспект (2)
Характеристики на страница
Фон, цвят, изображения, подравняване,
заглавиe, кодировка, meta тагове
Подравняване на съдържанието
в уеб страница (layout)
Рязане на сайтове
Превръщане на уеб дизайн към уеб сайт
Системи за управление на съдържание (CMS)
Рамки
(frames) и навигация в рамки
79
Въпрос
…
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
80
Отговор
…
…
…
…
…
Информация:
…
…
…
81
Скриптови езици
и JavaScript
Разработка на скриптове с JavaScript, основни
JavaScript конструкции, оператори, обекти,
манипулация на DOM дървото
Скриптови езици за
Интернет – конспект
JavaScript,
Perl, VBScript
Основи на JavaScript
Типове данни, променливи, операции и
изрази, условен оператор, цикли, функции
Асоциативни масиви, класове и обекти
Date, Math, document, window, navigator
Обектен модел DOM и манипулация с
JavaScript, обработка на събития
Библиотека jQuery, използване на
AJAX заявки, REST услуги и JSON
83
Въпрос
…
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
84
Отговор
…
…
…
…
…
Информация:
…
…
…
85
Тренировъчен тест по ИТ
Въпроси?
http://schoolacademy.telerik.com
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
18
Размер файла
5 744 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа