close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Telerik School Academy - Telerik Mobile App Development

код для вставкиСкачать
Тренировъчен тест по
информационни технологии
Тест за подготовка за ИТ олимпиадата (май 2011)
Светлин Наков
Telerik Corp.
www.telerik.com
ИТ тест от НОИТ 2010
 Въпросите от настоящия ИТ тест силно
наподобяват официалния тест от НОИТ 2010
(Варна, 29.05.2010 г.)
 Въпросите са възстановени по спомен на
участници в олимпиадата
 На места са леко променени и допълнени
 Поправени са някои грешки и двусмислици
 Посочени са верните отговори
 Предложени са обяснения по въпросите и
източници за допълнителна информация
2
Въпрос
 Кое от следните твърдения НЕ се отнася за
паралелните интерфейси?
a) гарантират висока скорост
b) сигналите индуцират смущения
c) осигуряват качествен пренос на данни на
ограничено разстояние до 3 м
d) използват една линия за предаване, една за
приемане и няколко за управление
3
Отговор

Паралелните интерфейси предават няколко
потока данни паралелно (група битове)

Примери за паралелни интерфейси:
 ISA, ATA, SCSI, PCI

Информация:
 http://mcvbstudio.com/krasi/?page=2.1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_communication
4
Въпрос
 Коя от посочените клавиатурни
подредби е
специално съобразена с честотното
разпределение на буквите и анатомията на
ръката с цел да гарантира максимална
скорост на писане?
a) QWERTY (латиница, английски език)
b) AZERTY (латиница, френски език)
c) БДС 5237 (кирилица, български език)
d) ГОСТ (кирилица, руски език)
5
Отговор

БДС подредбата е разделена на две половини
 Лява – съдържаща предимно гласни букви
 Дясна – съдържаща предимно съгласни букви
 QWERTY е по-удобна за левичари

Информация:
 http://tiny.cc/bds-keyboard
 http://en.wikipedia.org/wiki/QWERTY
 http://en.wikipedia.org/wiki/AZERTY
 http://en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_layout
6
Въпрос
 Абревиатурата
PCMCIA като термин в
компютърните системи произлиза от:
a) Personal Center for Motherboard Client
Information Architecture
b) Personal Computer Memory Card
International Association
c) Personal Computer Media and Classification of
International Accessories
d) Personal Computer Memory Classification of
Input Algorithm
7
Отговор
 PC Card
(PCMCIA Card)
 Периферен интерфейс за преносими
компютри (лаптопи)
 Използва се за включване на мрежови карти,
модеми, твърди дискове и друга периферия
 Съкращение от Personal Computer Memory
Card International Association
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/PC_Card
 http://www.techterms.com/definition/pcmcia
8
Въпрос
 Колко пъти USB 2.0 е по-бавно от FireWire
800?
a) около 2
b) около 10
c) не е по-бавен
d) зависи от компютъра
9
Отговор

Firewire (IEEE 1394) е високоскоростен сериен
интерфейс за закачане на видеокамери,
външни твърди дискове и друга периферия

USB е сериен интерфейс за включване на
всякаква периферия (принтер, камера, …)

Firewire 800 има скорост от 800 Mbit/s

USB 2.0 има скорост от 480 Mbit/s

Информация:
 http://www.firewire-1394.com/what-is-firewire-800.htm
 http://www.directron.com/firewirevsusb.html
10
Въпрос
 Как могат да се диагностицират проблеми с
RAM паметта?
a) чрез премахване на системните джъмпери
b) чрез специални софтуерни тестове
c) чрез премигванията на монитора
d) чрез специална клавишна комбинация
11
Отговор

Съществуват множество софтуерни
приложения за диагностика на RAM памет
 Например Windows Memory Diagnostic, която е
част от Windows 7
 Memtest86+ (www.memtest.org)

Информация:
 http://tinyurl.com/RamDiagnose
 http://tinyurl.com/BadRamDiagnose
12
Въпрос
 Какво представлява процесът на
фрагментиране?
a) записване на данни от един файл на
различни сектори от твърдия диск
b) разхвърляне на данни от един файл в
различни файлове на твърдия диск
c) записване на служебна информация на един
файл в различни сектори на твърдия диск
d) реиндексиране на системните файлове в
различни сектори от твърдия диск
13
Отговор

Фрагментирането при дисковете е феномен,
при който паметта не се използва ефикасно
 Намалява се качеството и бързината на достъп

Един файл е фрагментиран, когато не заема
последователни сектори
 Различните му част са записани в различни
сектори по диска
 При четене / писане и главата трябва да прескача
от сектор на сектор, а това е бавно

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Fragmentation_(computer)
14
Въпрос
 Кое от изброените НЕ представлява заплаха
за сигурността в компютърната система?
a) троянският кон
b) черната вдовица
c) червеят
d) вирусът
15
Отговор

Няма такова нещо като "черната вдовица"
 Троянските коне, вирусите и червеите
представляват зловреден софтуер (malware)

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Trojan_horse_(comput
ing)
 http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_worm
 http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_virus
 http://en.wikipedia.org/wiki/Malware
16
Въпрос
 Терминът "преносима медия" (removable
media) се отнася за:
a) преносими графични изображения, които се
вземат от външни библиотеки
b) микрофони и слушалки, които пренасят
звука
c) графични изображения, които се пренасят
от един документ в друг
d) дискове, CD, лентови носители, флашпамет, които могат да бъдат включвани към
компютъра и изваждани от него
17
Отговор

Преносима медия е медиен носител, който е
проектиран, за да бъде премахван от
компютъра без той да се изключва
 Например USB флашки, външни дискове, CD,
DVD носители, дискети и други

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Removable_media
18
Въпрос
 Колко е разликата
на числото 11001100(2) и
СА(16) в десетична бройна система?
a) 2
b) 1
c) 0
d) 21
19
Отговор
 Най-лесния начин да пресмятаме с числа от
различни бройни системи е като ги
превърнем в десетична:
 11001100(2) = 204(10)
 СА(16) = 202(10)
 204 - 202 = 2

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_numeral_system
20
Въпрос
 Как се представя числото 11011(2) във
осмична бройна система?
a) 24
b) 33
c) 22
d) 36
21
Отговор

За да превърнем число от двоична към осмична
бройна система можем да разделим числото на
тройки от цифри:
 11011(2) = 011 011
 Превръщаме всяка тройка в съответната цифра в
десетична бройна система: 011(2) = 3(10)
 Получаваме цифрите на числото в осмична
бройна система
 По подобен начин можем да превърнем число
от двойчна към шеснайсетична бройна система
 1111(2) = 15(10) = F(16)
22
Въпрос

Преместването на файл от една папка в друга
папка на същото логическо устройство при
NTFS файлова система се извършва от
операционната система чрез:
a) копиране на блокове със съдържанието на
файла на новото място и изтриване на старите
b) промяна в системната част на файловата
система с описанието на файла, а самите данни
от файла се запазват на старото място
c) преместване само на първия блок от файла
d) създаване на връзка от новата папка към файла
от оригиналната
23
Отговор

Преместването на файл в друга директория и
преименуването на файл е една и съща операция
 Това важи за почти всички файлови системи

Всеки файл се състои от:
 Данни (бинарно съдържание)
 Служебна информация (метаданни): директория,
име, списък от сектори, права за достъп, …

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/NTFS
24
Въпрос
 Ядрото на операционната система се
зарежда:
a) непосредствено след стартиране на
компютърната система
b) непосредствено след успешно преминаване
на POST
c) непосредствено след зареждане на BIOS
d) непосредствено след зареждане на
обвивката (shell)
25
Отговор

При стартиране на компютъра се случва
следното (процес известен като boot-ване):
 Стартира се служебна програма, наречена BIOS
 Тя намира активния твърд диск или друго boot
устройство и изпълнява неговата boot програма
 Тя зарежда и стартира операционната система,
като започва първо от ядрото (kernel)

Информация:
 http://www.programmerworld.net/articles/window
s/osboot.php; http://en.wikipedia.org/wiki/Booting
26
Въпрос
 Компютърното прекъсване (computer
interrupt) е:
a) изключване на компютъра при токов удар
b) получаване на сигнал по интернет да се
затвори нелицензиран софтуер
c) съобщение, че няма достатъчно място на
диска за въвеждане на още данни
d) механизъм, който заставя процесора да
спре за кратко изпълнението на текущата
програма и да обработи получената заявка
27
Отговор

Прекъсването (interrupt) е:
 Асинхронен сигнал, който иска внимание
 Синхронно събитие в софтуера, което показва,
че трябва да се промени нещо в изпълнението
 Хардуерните устройства предизвикват
прекъсване, за да може процесорът да им
обърне внимание, когато имат нужда

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Interrupt
28
Въпрос
 Какво представлява UML?
a) универсален език за създаване на 3D
модели на архитектурни съоръжения
b) универсален език за описание на графичния
дизайн
c) универсален език за моделиране на
траектории
d) универсален език за описание на модели на
софтуерни системи
29
Отговор

Unified Modeling Language (UML) e графичен
език за:
 визуализиране, специфициране, конструиране и
документиране на елементите на една
софтуерна система

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Lan
guage
30
Въпрос
 Кое от твърденията за алгоритъма LZW НЕ е
вярно?
a) LZW е алгоритъм за компресиране,
създаден през последните 10 години
b) Наименованието на алгоритъма е
съкращение от имената на авторите
c) LZW е алгоритъм, който компресира без
загуба на данни
d) LZW се използва в графичния формат GIF за
създаване на анимации
31
Отговор

LZW компресията (Lempel–Ziv–Welch):
 Компресия без загуба
 Създаден през 1984 г.
 Речниково кодиране
 Кодира 8-битова поредица с 12-битов код
 GIF формата за картинки използва като
компресия LWZ алгоритъма

Информация:
 http://tinyurl.com/y846mw6
32
Въпрос
 Кой е най-подходящият
файлов формат за
компресиране на цифрова снимка с красив
планински пейзаж, така че да се запази
качеството й?
a) GIF
b) TIFF
c) MPEG
d) JPEG
33
Отговор

Снимките по традиция се компресират в JPEG
формат
 Той ползва висока компресия със загуба
 При високо качество загубите са незабележими
 Форматите GIF и TIFF са много
по-обемни
 Форматът MPEG е за видео компресия

Информация:
 en.wikipedia.org/wiki/JPEG; en.wikipedia.org/wiki/Gif
 http://tiny.cc/tiff-wiki; en.wikipedia.org/wiki/Mpeg
34
Въпрос
 Кое от следните разширения НЕ е
разширение на архивен файл?
a) tar
b) tar.gz
c) CSV
d) zip
35
Отговор

CSV e файлов формат, който представа
табуларна информация във формата на текст
 Може да бъде отворен с текстов редактор

Форматът zip e компресиран архив с файлове

Форматът tar съдържа некомпресиран архив

Форматът tar.gz e компресиран tar архив

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_archive_formats
 http://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values
36
Въпрос
 Коя двойка термини представя видовете
ориентация на страница в един документ?
a) горе – долу
b) портрет – пейзаж
c) ляво – дясно
d) хоризонтално – вертикално
37
Отговор

Ориентациите на страниците в системите за
текстообработка са
 Портрет (portrait)
 Пейзаж (landscape)

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Page_orientation
38
Въпрос
 В колко бита може да се запише символ,
кодиран с UTF-16?
a) 24
b) 4
c) 8
d) 16
39
Отговор

UTF-16 е кодиране на символи базирано на
Unicode
 За всеки символ се заделят по 16 бита (2 байта)
 Някои символи се записват чрез поредица от два
16-битови символи (т.е. с 32 бита)

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/UTF-16/UCS-2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode
40
Въпрос
 Кой от следните текстови формати НЯМА
стандартна поддръжка на цветово
оформление на символ?
a) doc
b) txt
c) rtf
d) odt
41
Отговор

.txt е файлов формат, който съдържа текст с
много малко форматиране
 Отместване (интервали и табулации) + нов ред
 Няма bold, italic, font size, color, paragraph, …
 Могат да бъдат прочетени с текстов редактор

.doc, .rtf, .odt са текст с форматиране
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Text_file#.TXT
 http://www.fileinfo.com/filetypes/text
42
Въпрос
 C коя
от цветовите системи могат да се
възпроизвеждат флуоресцентни цветове?
a) RGB
b) CMYK
c) HSV
d) Pantone
43
Отговор

Pantone Matching System (PMS) е:
 Индустриална цветова палитра (не е съвместима
със CMYK) – множество от номерирани цветове
 Поддържа "специални" цветове като метален и
флуоресцентен

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/RGB
 http://en.wikipedia.org/wiki/CMYK
 http://en.wikipedia.org/wiki/HSV_color_model
 http://en.wikipedia.org/wiki/Pantone
44
Въпрос
 CMYK е абревиатура от:
a) Color, meta, y-rays, brightness
b) Cyan, magenta, yellow, black
c) Cyan, magenta, yellow, blue
d) Color, mosaic, yard, brightness
45
Отговор

CMYK е съкращение от:
 Cyan, Magenta, Yellow, Key (blacК)

Реално няма верен отговор, но има близък до
верния
 'K' се свързва с Key, не с blacK
 Cyan, Magenta и Yellow сечетават даден цвят, а
ключа определя светлината
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/CMYK
46
Въпрос
 Кой от изброените графични файлови
формати поддържа прозрачност?
a) jpg
b) bmp
c) png
d) jpeg
47
Отговор

PNG графичен формат, наследник на BMP
 Използва компресия без загуба (DEFLATE)
 Използва всеки цвят заделя 1..64 бита (Red +
Green + Blue + Alpha)
 Поддържа прозрачност (пълен alpha канал)
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
 http://www.fileinfo.com/extension/png
 http://www.fileinfo.com/filetypes/raster_image
48
Въпрос

Изображение, което е съставено от независими
линии, форми, обекти, дефинирани с
математическа формула, се нарича:
a) растерно
b) векторно
c) фотографско
d) пикселно
49
Отговор

Какво е векторна графика?
 Всяка форма във векторна графика е представен
чрез математическа формула
 Формулата се изчислява всеки път когато
графиката се увеличи / намали
 Максимално добро качество, независещо от
резолюцията
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_graphics
50
Въпрос
 Кои са четирите основни операции за
манипулиране на данни в SQL?
a) SELECT, CREATE, UPDATE, REMOVE
b) SELECT, CREATE, CHANGE, DELETE
c) SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
d) GET, INSERT, UPDATE, REMOVE
51
Отговор
 DML (Data Manipulation
Language) е тази
част от SQL, с която се манипулират данни:
 SELECT (извличане), INSERT (добавяне),
UPDATE (промяна), DELETE (изтриване)
 DML операциите са познати още като CRUD
операции
 Create, Read, Update and Delete
 Информация:
 http://tinyurl.com/SQLCRUD
 http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Manipulation_Language
52
Въпрос
 Дадена е следната таблица, съдържаща
данни за оценени проекти:
Колко записа ще извлече заявка с условна
клауза (Град = „Варна" OR Клас="10")?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
Град
Клас Проект Оценка
София
София
София
Пловдив
11
11
10
11
Проект!
Проект2
ПроектЗ
Проект4
98
95
90
97
Пловдив
Варна
Варна
10
10
9
Проект5
Проектб
Проект7
93
96
92
53
Отговор

Заявката ще извлече следните 4 записа:
Град
Клас Проект Оценка
София
10
ПроектЗ
90
Пловдив
10
Проект5
93
Варна
10
Проектб
96
Варна
9
Проект7
92

Операцията OR има резултат TRUE когато поне
една от двете страни е TRUE

Информация:
 http://www.w3schools.com/Sql/sql_and_or.asp
54
Въпрос
 Създаването на индекси в една релационна
база от данни НЕ увеличава
бързодействието при:
a) осъществяване на релация, използваща
индексираното поле
b) записване на стойности в индексираното
поле
c) сортиране по индексираното поле
d) търсене по индексираното поле
55
Отговор

Индекс в база данни е структура от данни която
 Подобрява бързината на операциите за търсене
в дадена таблица
 Води до по-бавна промяна на таблицата
 При записване трябва да се обновят не само
данните, но и индексите (това отнема време)

Индексираните таблици заемат повече памет

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Index_(database)
 http://en.wikipedia.org/wiki/Relational_database
56
Въпрос
 В софтуерното инженерство компонентите
на трислойната архитектура са:
a) файлова система, база от данни, клиент
b) база от данни, приложение, клиент
c) файл, таблица, база от данни
d) операционна система, браузър, клиент
57
Отговор

Трислойната архитектура се състои от
 Клиентски слой (презентационен)
 Показва информация на клиента и си
взаимодейства с него
 Приложение (междинен слой)
 Състои се от бизнес логика (обработка на данните)
и слой за връзка с базата данни
 Информационен слой
 Съхранява данните (най-често е база данни)

Информация: http://tiny.cc/3tier-architecture
58
Въпрос
 CRM е система за управление на:
a) приходи
b) счетоводство
c) клиенти
d) спортни залагания
59
Отговор

CRM (Customer Relationship Management)
 Система за управление на взаимодействиета на
фирма с потребители, клиенти и продажби
 Управлява процесите на маркетинг и продажби в
дадена организация
 Информация:
 http://preview.tinyurl.com/CRMSystem
60
Въпрос
 Електронно подписване се извършва с:
a) частния ключ на изпращача
b) публичния ключ на изпращача
c) частния ключ на получателя
d) публичния ключ на получателя
61
Отговор

Електронното подписване ползва
криптография с публичен и частен ключ
 Подписът се полага с частния ключ
 Може да се провери с публичния ключ

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_signature
62
Въпрос
 При криптиране на съобщение с дължина до
264 бита чрез алгоритъма SHA-1 се получава
резюме, чиято дължина е:
a) 40 бита
b) 150 бита
c) 160 бита
d) 180 бита
63
Отговор

При SHA-1 резюмето (message digest) е винаги
160 бита (20 байта)

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/SHA-1
64
Въпрос
 Какво представлява електронният подпис?
a) електронен документ със сканирано копие
на нормален подпис
b) електронен сертификат, удостоверяващ
личността на държателя му
c) електронен сертификат, удостоверяващ
наличието на необходим софтуер
d) електронен документ, удостоверяващ
принадлежността към социална група
65
Отговор

Електронния подпис удостоверява по електронен
път, че даден документ е подписан (създаден) от
определено лице

Електронен (цифров) сертификат е документ, който
свързва определено лице с определен публичен ключ
 Издава се (и се подписва) от сертификационен орган
 Лицето притежава и пази в тайна частния си ключ

Въпросът няма верен отговор и следователно
трябва да изберем най-малко грешния

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_signature
66
Въпрос
 Ако даден слайд съдържа видеоматериал,
времетраенето му зависи от:
a) настройките на слайда
b) продължителността на видеоматериала
c) формата на видеофайла
d) размера на видеофайла
67
Отговор

Въпросът е спорен
 Стандартно като вмъкнем видео в даден слайд,
то запазва оригиналната си продължителност
 Може да се отреже чрез операцията "Trim Video"
 Дали тази операция може да се счита за настройка
на слайда е леко спорно

Информация:
 http://tiny.cc/ppt-trim-video
68
Въпрос
 За кого са предназначени бележките в една
презентация?
a) за този, на когото я представят
b) за този, който я представя
c) за проектора
d) за програмата
69
Отговор

Бележките в презентация (speaker notes) са за
помощ на презентатора
 Само той ги вижда, не се показват на слайда
 Това са неща, който лекторът трябва да разкаже

Информация:
 http://www.powerpoint-2010.com/powerpoint-notes/
70
Въпрос
 Мярката
"fps" в мултимедията се свързва с:
a) броя видео кадри в секунда
b) степента на компресия на аудио сигнал
c) синхронизацията между звук и картина
d) потока с аудио или видео данни
71
Отговор

Fps (Frames Per Second)
 Колко кадъра минават за една секунда

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Frame_rate
72
Въпрос
 MPEG е вид компресия, приложима:
a) при всички видове мултимедийни файлове
b) основно при видеофайлове
c) основно при аудиофайлове
d) основно при графични файлове
73
Отговор

MPEG е фамилия мултимедийни формати
 Разработват се от Moving Picture Experts Group
 MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 се използват за видео
(картина + звук)
 MPEG-3 (MP3) се използва за звук
 MPEG-7 е контейнер-формат за мултимедия (звук,
видео, ефекти, субтитри и др.)
 MPEG-21 е DRM framework (copyright защита)

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG
74
Въпрос
 В кой от изброените формати да бъде
запазена информация, така че файлът да
има най-малък размер?
a) .wav
b) .snd
c) .mp2
d) .mp3
75
Отговор

MP3 поддържа най-силна компресия от
изброените

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Mp3
76
Въпрос
 Единицата за данни, с която работи
каналният слой на OSI мрежовия модел се
нарича:
a) кадър
b) пакет
c) сегмент
d) бит
77
Отговор

Каналният слой (data-link layer) от 7-слойният
референтен OSI модел
 Предаване и приемане кадри (frames)
 Например Ethernet frames, PPP frames, ISDN
frame, …

Информация:
 http://tiny.cc/osi-datalink-layer
 http://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model
78
Въпрос
 Кой слой от OSI модела обслужва
криптирането и форматирането на данните?
a) приложен слой
b) представителен слой
c) транспортен слой
d) мрежови слой
79
Отговор

Представителният слой (presentation layer) от 7слойният референтен OSI модел
 Извършва конвертиране и “превеждане” на
данните, компресиране и криптиране
 Примерни протоколи / формати от
представителния слой: ASCII, MIME, TLS

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Presentation_Layer
 http://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model
80
Въпрос
 Към какъв порт НЕ може да бъде свързван
модем?
a) PCI слот
b) СОМ порт
c) LPT порт
d) USB порт
81
Отговор

Модемите използват серийна комуникация
 Стандартно се закачат за някой от серийните
(COM) портове
 Вътрешните модеми обикновено се пъхат в
някой от PCI слотовете
 Има и външни USB модеми
 Модемите не ползват LPT (паралелен порт)

Информация:
 http://tiny.cc/modem-wiki-bg
82
Въпрос

Терминът фолксономия означава:
a) класификация на интернет-материали, базирана
на ключови думи, асоциирани с материалите от
техните автори
b) интернет общност, в която свободно могат да се
включват потребители със сходни интереси или
професионални занимания
c) система на категоризация на интернет
материали, базирана на етикети, асоциирани с
материалите от интернет-общност или широк
кръг потребители
d) речник, тип „народно творчество", съдържащ
специфични за жаргона на интернетпотребителите думи и тяхното значение
83
Отговор

Фолксономията е метод за:
 съвместно създаване и управление на тагове
 за поясняване и категоризиране на съдържание

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Folksonomy
 http://tinyurl.com/FolksonomyBG
84
Въпрос
 Оригиналното значение на думата
"аватар" е:
a) визуална компютърна представа за
потребител
b) физическо въплъщение на божество
c) персонаж, в който се превъплъщава участник
в интернет игра
d) същество, което живее в хармония с
природата
85
Отговор

Аватар, или аватара
 от санскрит "अवतार" означава "слизане"
 въплъщение на божество в индуизма

Най-често понятието се свързва с различните
въплъщения на Вишну на земята
 Където той под различни образи извършва
подвизи

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Avatar
 http://preview.tinyurl.com/AvatarBG
86
Въпрос
 Кой от следните протоколите НЕ е протокол
за електронна поща?
a) SNMP
b) РОРЗ
c) SMTP
d) IMAP
87
Отговор

Simple Network Management Protocol (SNMP)
 Internet протокол за манажиране на устройсва по IP
мрежи (проследява им жизнените функции)
 Устройствата са предимно рутери, суичове,
сървъри, принтери, set-top box (STB) и т.н.

Информация:
 http://it.med.miami.edu/x1111.xml
 https://www.servage.net/wiki/Email_protocols
 http://tinyurl.com/SNMPProtocol
88
Въпрос
 Кой протокол се използва за автоматично
конфигуриране на мрежови устройства?
a) IPCONFIG
b) DHCP
c) DNS
d) ARP
89
Отговор

Dynamic Host Configuration Protocol
 Протокол за динамично конфигуриране на
хостове (устройства в IP мрежа)
 Kомуникационен протокол, чрез който
устройствата получават IP адрес от DHCP сървър
 компютър, телефон, компютърно устройство
 маршрутизатор или всякакъв друг вид устройство
използващо IP адрес

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/DHCP
 http://bg.wikipedia.org/wiki/DHCP
90
Въпрос
 Коя безжична технология работи с
максимална скорост на предаване на данни
540 Mbps?
a) 802.11а
b) 802.11b
c) 802.11g
d) 802.11n
91
Отговор
 Фамилията стандарти
IEEE 802.11x достига
следните скорости:
Протокол
Оперативна
честота
Типична Максимална
скорост
скорост
Обхват
(в сграда)
802.11
2.4 GHz
0.9 Mbit/s
2 Mbit/s
~20 метра
802.11a
5 GHz
23 Mbit/s
54 Mbit/s
~35 метра
802.11b
2.4 GHz
4.3 Mbit/s
11 Mbit/s
~38 метра
802.11g
2.4 GHz
19 Mbit/s
54 Mbit/s
~38 метра
802.11n
802.11y
2.4 GHz / 5 GHz 130 Mbit/s 300-600 Mbit/s
3.7 GHz
23 Mbit/s
54 Mbit/s
~70 метра
~50 метра
 Информация:
 http://bg.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
92
Въпрос
 Коя от изброените програми НЕ е пощенски
клиент?
a) Mozilla Thunderbird
b) Windows Live Mail
c) Mozilla Firefox
d) Outlook Express
93
Отговор

Mozilla Firefox e уеб браузър

Mozilla Thunderbird е e-mail клиент за Windows /
Linux и други платформи

Outlook Express е e-mail клиент за Windows XP

Windows Live Mail е e-mail клиент за Windows
 Наследник на Outlook Express

Информация:
 http://bg.wikipedia.org/wiki/Firefox
 http://en.wikipedia.org/wiki/Email_client
94
Въпрос
 Кой от изброените портове се използва при
комуникация чрез IRC?
a) UDP 69
b) TCP 443
c) TCP/UDP 531
d) TCP/UDP 161
95
Отговор

IRC (Internet Relay Chat) e услуга в Интернет за
общуване в реално време с хора от цял свят
 TCP / UDP port 194 – стандартен порт зададен от
IANA за услугата IRC
 TCP ports 6665-6669 са на практика найизползваните портове за IRC
 Неофициално се ползва и порт 531

Информация:
 http://bg.wikipedia.org/wiki/IRC
 http://tiny.cc/tcp-udp-port-numbers
96
Въпрос
 Изписването на пощенски адреси като
joe.dow {АТ} example.com вместо
обичайното joe.dow@example.com, е:
a) за съвместимост с текстови браузери, при
които няма символа @
b) за защита на адреса от автоматично събиране
от спам-роботи
c) за красота, понеже и двата начина на
изписване са верни
d) грешка на този, който е създавал страницата
97
Отговор

Спам-роботите събират e-mail адреси от
страници в Интернет, разпознавайки ги по
техния характерен формат
 Заместването на символа “@” с еквивалентен
текст (напр. {AT}) прави адресите разбираеми за
хора, но не и за спам-роботите
 Друг начин за защита е да се ползва картинка

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Spam_robot
 http://en.wikipedia.org/wiki/Address_munging
98
Въпрос

Когато в уеб страница проследите хиперлинк,
дефиниран с тага <а>, какъв HTTP метод се
използва за изпращане на заявката:
a) HEAD
b) LINK
c) GET
d) POST
99
Отговор

HTTP GET методът се използва когато ни трябва
някаква информация от сървъра
 Когато кликнем на хипервръзка, се изпълнява
GET заявка

Когато изпратим HTML форма, тя може да се
прати с GET или POST
 Най-често уеб формите използват POSТ заявка
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_GET#Request_
methods
100
Въпрос
 Възможно ли е използването на символа ";"
в URL адрес?
a) не
b) зависи от браузъра
c) да
d) зависи от уеб сървъра
101
Отговор

Символът ";" е разрешено да се ползва в URL
адреси, както други специални символи
 ".", "-", …

Информация:
 http://stackoverflow.com/questions/1178024/cana-url-contain-a-semi-colon
 http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt
 http://tools.ietf.org/html/rfc1738
102
Въпрос
 Използването на относителни вместо
абсолютни адреси към вътрешни страници
на даден уеб сайт се прави:
a) за опростяване на разклоненията в
дървовидната структура на сайта
b) за улесняване преместването на уеб сайта на
друг хостинг
c) за намаляване на обема на статистиката на
посещения
d) за спазване на ограничение за максимална
дължина на връзки
103
Отговор

Относителните адреси остават валидни дори,
когато уеб сайтът бъде преместен на друг
хостинг или в друга директория на сървъра
 Това прави относителните адреси предпочитан
подход при създаване на локални линкове

Информация:
 http://www.coffeecup.com/help/articles/absolutevs-relative-pathslinks/
 http://www.boogiejack.com/server_paths.html
104
Въпрос
 В URL адреса
sftp://goshko@mente.org:2222/
числото 2222 означава:
a) номер на порта, асоцииран с изпращащото
приложение или услуга
b) номер на порта, асоцииран с получаващото
приложение или услуга
c) броят посещения от страна на потребителя
goshko
d) общия брой посещения на адрес mente.org
105
Отговор

Номерът на изполвания порт може да бъде
дефиниран в URL адрес в следния формат:
 http://www.example.com:8000/path/

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Port_number#Use_in_
URLs
106
Въпрос
 HTTP протоколът се използва основно за:
a) обработка на хипертекст през Интернет
b) обработка на картинки през Интернет
c) пренос на хипертекст през Интернет
d) пренос на картинки през Интернет
107
Отговор

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) e е мрежов
протокол за пренос на информация в
компютърни мрежи
 Пренася hypertext – текст с форматиране и
хиперлинкове (препратки към друг URL)

Информация:
 http://bg.wikipedia.org/wiki/Http
108
Въпрос
 Коя от изброените маски определя групата
на HTTP съобщения за преадресация?
a) 1хх
b) 2хх
c) Зхх
d) 4хх
109
Отговор

HTTP кодовете за статус биват:
 1xx – информация
 2xx – успешно действие
 3xx – преадресация
 4xx – грешка от страна на клиента
 5xx – грешка от страна на сървъра

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_
codes
110
Въпрос
 Чрез кой
HTML таг се указват ключови думи
за дадена страница, използвани от
търсачките?
a) <meta>
b) <keywords>
c) <object>
d) <!DOCTYPE>
111
Отговор

Тагът <meta> предоставя метаинформация за
HTML документа
 Метаинформацията се използва за описание на
страницата, ключови думи, автор, последна
модификация и др.
 <meta name="keywords" content="nakov, blog"/>

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/HTML_element#Docu
ment_head_elements
 http://www.w3schools.com/TAGS/tag_meta.asp
112
Въпрос
 Даден е следният код на уеб страница:
<html>
<body bgcolor="#00FF00">
</body>
</html>
Какъв цвят ще бъде фонът на страницата?
a) червен
b) зелен
c) син
d) сив
113
Отговор

Цветовете в уеб страниците се представят със
шестразредни шестнадесетични числа
 Започват със символа "#" – например #COBB56
 Първите двойка цифри в числото означават
количеството на червения цвят, вторите на
зеления, а третите – на синия

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Hex_colors
 http://www4u.search.bg/HTML/colors.phtml
114
Въпрос
 В контекста на уеб дизайн
абревиатурата
CSS е съкращение от:
a) Cascading Style Sheets
b) Computer Style Sheets
c) Colorful Style Sheets
d) Creative Style Sheets
115
Отговор

CSS (Cascading Style Sheets) е език за описание
на стилове
 Използва се за описване на представянето на
документ, написан на език за маркиране (HTML
или XML)

Информация:
 http://bg.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
116
Въпрос
 Посочете синтактично правилния запис на
условен оператор в JavaScript, в чието
условие се проверява дали променливата i
има стойност 5.
a) if i==5 then
b) if (i==5)
c) if i=5
d) if i=5 then
117
Отговор

Условният оператор if в JavaScript има
следния синтаксис:
if (condition)
{
// Code to be executed if condition is true
}

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript
 http://www.w3schools.com/js/js_if_else.asp
118
Въпрос
 Посочете синтактично коректния начин за
дефиниране на масив в JavaScript.
a) var txt =
new Array(1:"tim",2:"kim",3:"jim")
b) var txt =
new Array="tim","kim","jim"
c) var txt =
new Array: 1=("tim")2=("kim")3=("jim")
d) var txt =
new Array("tim","kim","jim")
119
Отговор

В JavaScript масив може да бъде дефинирен по
следните три (почти еквивалентни) начина:
var txt = new Array();
txt[0] = "tim";
txt[1] = "kim";
txt[2] = "jim";
var txt = new Array("tim","kim","jim");
var txt = ["tim","kim","jim"];

Информация:
 http://www.w3schools.com/jS/js_obj_array.asp
 http://tinyurl.com/jsarrays
120
Въпрос

Какъв ще бъде резултатът от изпълнението на
следния JavaScript код
"document.write(alert('asd'));" в уеб
страница?
a) на екрана ще се изведе текстовото съобщение
"alert('asd')"
b) ще се създаде диалогов прозорец със съобщение
и на екрана ще се покаже съобщението, показано
и в диалоговия прозорец
c) на екрана ще се изведе съобщение за грешка
d) ще се създаде диалогов прозорец със съобщение
и на екрана ще се покаже "undefined"
121
Отговор

Функцията alert('asd') показва модален
диалог със съобщение "asd" в него
 Не връща нищо като резултат

Чрез document.write(…) печатаме в тялото на
документа
 Ако отпечатаме стойността на недефинирана
променлива / стойност, се отпечатва undefined

Информация:
 http://tinyurl.com/jsmessage
 http://tinyurl.com/jsalerts
122
Тренировъчен тест по ИТ
Въпроси?
http://schoolacademy.telerik.com
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
33
Размер файла
1 099 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа