close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ОСНОВОНО УЧИЛИЩЕ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”

код для вставкиСкачать
ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР
НАЙ-ГОЛЯМОТО УЧИЛИЩЕ В
ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
В НЕГО СЕ ОБУЧАВАТ 1370 УЧЕНИЦИ В 54
ПАРАЛЕЛКИ и ДВА ПОТГОВИТЕЛНИ
КЛАСА
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ
УЧИЛИЩЕТО СЕ ПРЕВЪРНА В
ПРИТЕГАТЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:
УЧЕБНА БАЗА СЪС 7 КОРПУСА, ВКЛЮЧВАЩА:
40 КЛАСНИ СТАИ И КАБИНЕТИ, ПЛУВЕН
БАСЕЙН, ХОРЕОГРАФСКА ЗАЛА,
КОМПЮТЪРНИ КАБИНЕТИ, ДВА
ФИЗКУЛТУРНИ САЛОНА,АКТОВА ЗАЛА,
ОТКРИТИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ И
ВЪТРЕШЕН ДВОР
УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА СЪС СОП
ОСИГУРЕНА Е ДОСТЪПНОСТ И СПЕЦИАЛНИ
УСЛОВИЯ В ЦЯЛАТА СГРАДА
ОУ”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” - БУРГАС
Кабинети по информационни
технологии
Кабинет
Безопасност на движението
ОУ”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” -БУРГАС
ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН
ФИТНЕС ЗАЛА
ОУ”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” -БУРГАС
МАТЕРИАЛНАТА
БАЗА СЕ
ПОДДЪРЖА И
ОБНОВЯВА
ПОСТОЯННО
СГРАДАТА Е
ГАЗИФИЦИРАНА И
САНИРАНА
БИБЛИОТЕКА
МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ
УЧИЛИЩЕН СТОЛ
ОУ”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” -БУРГАС
БАСЕЙН
ВЪТРЕШЕН ДВОР
ОУ”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” -БУРГАС
ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ПАРАЛЕЛКИ
ПЪЛНОЦЕННА ПОДГОТОВКА ЗА
УЧИЛИЩЕ
ПЕРИОД НА АДАПТАЦИЯ В
ПРЕДРАЗПОЛАГАЩА АТМОСФЕРА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО
ИЗБОР
ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС
класни стаи
ПЪРВИ клас
Класни стаи
ПЪРВИ клас
Хореографска
паралелка
Паралелка изобразително изкуство
НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:
ЦЕЛОДНЕВЕН РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН КУРС
РАЗВИВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ И
СПОСОБНОСТИТЕ В РАЗЛИЧНИ
ОБЛАСТИ НА ИЗКУСТВОТО –
ПАРАЛЕЛКИ С ИЗУЧАВАНЕ НА
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И
ХОРЕОГРАФИЯ
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА
ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ОТ V КЛАС
СИП И ЗИП ПО РАЗЛИЧНИ
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, ОТГОВАРЯЩИ
НА ИНТЕРЕСИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
РАЗНООБРАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО
ИНТЕРЕСИ В ИЗВЪНУЧЕБНО ВРЕМЕ
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ ПО
РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СПОРТ:
ПЛУВАНЕ, ВОДНА ТОПКА,
ВОЛЕЙБОЛ, БАДМИНТОН
РАЗНООБРАЗНИ ФОРМИ НА
КУЛТУРНИ ПРОДУКЦИИ:
ИЗЛОЖБИ, КОНЦЕРТИ, КОНКУРСИ
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЛЕНЕРИ,
ЕКСКУРЗИИ, ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ:
ДЕТСКИ ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ
“МИЛАДИНА”
МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ
ФАНФАРНА МУЗИКА
ВОКАЛНА ГРУПА
ОТБОРИ ПО: ПЛУВАНЕ, ВОДНА
ТОПКА, БАДМИНТОН И ВОЛЕЙБОЛ
СИМВОЛИ, РИТУАЛИ И ТРАДИЦИИ:
УЧИЛИЩЕН ХИМН
УЧЕНИЧЕСКА УНИФОРМА
ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ, КОЕТО СЕ
ВРЪЧВА ЕЖЕГОДНО ОТ
УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
ОТЛИЧИE
УЧЕНИЧЕСКИ УНИФОРМИ
Национален конкурс – ревю
“Униформата в моето
училище”
НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ:
УЧИЛИЩЕТО КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТИ ПО
ПРОГРАМИ НА МОМН, МИНИСТЕРСТВО НА
КУЛТУРАТА, МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА, МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И
СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ, МИНИСТЕРСТВО НА
ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ
ЩЕ ПРЕВЪРНЕ УЧИЛИЩЕТО В ЕВРОПЕЙСКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
УЧЕБНИЯ ДЕН І клас
На основание Заповед РД – 09 / 199 от 24.02.2010 г.
на Милка Коджабашиева - зам.-министър на МОМН
училището организира целодневна организация на
учебния ден за І клас
УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ – ДО ОБЯД
ОРГАНИЗИРАН ОБЯД И ОТДИХ
САМОПОДГОТОВКА /под ръководстовото
на възпитател подготовка за следващия ден, според
седмичното разписание, занимателни игри, отдих/
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
УЧЕБНИЯ ДЕН І клас
Дейности по интереси:
Изкуства – музика, изобразително
изкуство, хореография
2. Образователни игри
3. Занимателни игри
1.
Информация
1.
2.
3.
На 8-ми юни /вторник/ от 18 часа ще се
проведе родителска среща по класове.
Носете:
Оригинала на Удостоверението за
завършен подготвителен клас;
Ксерокопие от Акта за раждане на
детето;
16 лева и уточняване номера на
елечето./ 30, 32, 34, 36, 38.../
Класни стаи 1 клас
2010/2011 учебна година
Клас
І А клас
Класен
ръководител
Д. Димова
І Б клас
Н. Дженанян
І В клас
В. Зафирова
І Г клас
Ив. Димова
І Д клас
К. Иванова
І Е клас
Ф. Тотева
І Ж клас
М. Панайотова
Стая
№
3
4
5
6
7
9
10
ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР
WWW.BR-MILADINOVI.HIT.BG
BR_MILADINOVI@ABV.BG
Документ
Категория
Презентации по физкультуре
Просмотров
23
Размер файла
8 724 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа