close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
СПОРТ И ТРАДИЦИИ
В
СОУ ‘’ХРИСТО ЯСЕНОВ’’
ГР. ЕТРОПОЛЕ
2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА
СОУ “Христо Ясенов” е най-голямото училище в
София област.
Обучават се 845 ученици от цялата страна.
Участието на учениците в ученическите игри в
годините и постигнатите резултати от многократни
участия в световни ученически игри - волейбол и
футбол, стимулират ученици и учители за все повисоки спортни изяви.
Единодействие между колегите по ФВС за
издигане авторитета на училището, чрез
постигане на високи спортни резултати.
Грижи и внимание за всеки наш ученик.
Поддържане на приятна творческа атмосфера
в училище и на спортните терени.
Добро взаймодействие учители – ученици –
родители.
Разбиране и оказване помощ от страна на
административното ръководство на училището и
община Етрополе.
Популяризиране на спортовете, традиция за
училището и града ни.
Укрепване здравето на учениците и повишаване
физическата им активност.
Равнопоставеност на момичета и момчета за
уастие в УИ.
Социално приобщаване в спорта и чрез него.
Добрата информираност - фактор за развитието
на спорта на ниво община.
Ученическите игри – поле за изява на таланти.
Засилване привлекателността към училището,
посредством спортната дейност, като фактор за
изграждане на двигателни умения и навици,
утвърждаване на здравословен начин на живот,
преференция срещу негативните явления в
обществото и възможност за формиране и
усъвършенстване на социални качества.
Подобряване на физическата кондиция,
пълноценно използване на свободното време.
Повишаване на самочувствието им и създаване на
по-добри взаймоотношения в отборите.
Стремеж да покажат по-добри умения от
съучениците си.
Укрепване на здравето, подобряване на
техническите умения и емоционалния статус.
Добри постижения и резултати в различните етапи
на УИ.
Участие в Световни ученически игри.
Награди, отличия и получаване на Национална
диплома.
Ученическите игри са основна изява в областта
на ученическия спорт. Те са част от държавната
политика за организиране и провеждане на
състезания с оглед развитие на индивидуалните
способности и дарования, както и дееспособността
на учениците в областта на спорта.
Ученическите спортни игри, както и правилата
за провеждането им, се утвърждават за всяка учебна
година със заповед на Министъра на образованието,
младежта и науката.
Правилата уреждат организирането и
провеждането на Ученическите игри(УИ) през
определения период.
Организацията и координацията на състезанията
във всички етапи от УИ се осъществява от Българска
асоциация спорт за учащи(БАСУ), със съдействието на
Министерството
на
образованието,
младежта
и
науката(МОМН), Регионалните инспекторати по образование на
МОМН(РИО НА МОМН), Министерството на физическото
възпитание и спорта(МФВС), РИО НА МФВС, Български футболен
съюз(БФС), областните и зонални съвети на БФС, Националното
сдружение на общините в Република България(НСОПБ) и
Българските спортни федерации(БСФ).
Както всяка година, в УИ 2011/2012г, участваха отбори от
СОУ“ХРИСТО ЯСЕНОВ“ГР. ЕТРОПОЛЕ
СПОРТОВЕТЕ, С КОИТО УЧАСТВАХА НАШИТЕ ОТБОРИ:
ОТБОРНИ УЧАСТИЯ :
ВЪТРЕШНО-УЧИЛИЩЕН КРЪГ НА УИ 2012г –СОУ“ХРИСТО ЯСЕНОВ“-гр.
ЕТРОПОЛЕ
V - VII клас
МОМИЧЕТА
VIII – X клас
МОМЧЕТА
ДЕВОЙКИ
XI – XII клас
ЮНОШИ
ДЕВОЙКИ
ЮНОШИ
БРОЙ
СЪСТЕЗ
А-ТЕЛИ
БАСКЕТБОЛ
2
10
2
10
-
-
2
10
-
-
2
10
ВОЛЕЙБОЛ
2
20
2
20
2
20
2
20
2
20
2
20
2
36
2
36
2
36
2
8
2
8
2
8
8
74
8
74
СПОРТ
БРОЙ
БРОЙ
БРОЙ
БРОЙ
БРОЙ
БРОЙ
БРОЙ
БРОЙ
БРОЙ
СЪСТЕЗА
СЪСТЕЗА
СЪСТЕЗА
СЪСТЕЗА ОТБОР
ОТБОРИ
ОТБОРИ
ОТБОРИ
ОТБОРИ
-ТЕЛИ
-ТЕЛИ
-ТЕЛИ
-ТЕЛИ
И
БРОЙ
СЪСТЕ
ЗАТЕЛИ
БРОЙ
ОТБОР
И
ХАНДБАЛ
ФУТБОЛ
ЛЕКА
АТЛЕТИКА
ТЕНИС НА
МАСА
БАДМИНТО
Н
2
8
6
38
2
8
4
28
ШАХМАТ
ОБЩО:
8
74
2
20
ОБЩИНСКИ КРЪГ НА УИ 2012г. – СОУ“ХРИСТО ЯСЕНОВ“
V - VII клас
МОМИЧЕТА
СПОРТ
ВОЛЕЙБОЛ
МОМЧЕТА
БРОЙ
БРОЙ
БРОЙ
СЪСТЕЗА ОТБОР
ОТБОРИ
-ТЕЛИ
И
БАСКЕТБОЛ
1
10
VIII – X клас
ДЕВОЙКИ
XI – XII клас
ЮНОШИ
ДЕВОЙКИ
ЮНОШИ
БРОЙ
БРОЙ
БРОЙ
БРОЙ
БРОЙ
БРОЙ
БРОЙ
БРОЙ
СЪСТЕЗ
СЪСТЕЗА
СЪСТЕЗА
СЪСТЕЗА
ОТБОРИ
ОТБОРИ
ОТБОРИ
ОТБОРИ
А-ТЕЛИ
-ТЕЛИ
-ТЕЛИ
-ТЕЛИ
1
10
1
10
1
10
1
10
1
18
1
1
10
БРОЙ
СЪСТЕЗ
А-ТЕЛИ
1
10
1
10
18
1
18
1
4
1
4
4
42
4
42
1
10
ХАНДБАЛ
ФУТБОЛ
ЛЕКА
АТЛЕТИКА
ТЕНИС НА
МАСА
1
4
1
4
2
14
4
42
БАДМИНТ
ОН
ШАХМАТ
ОБЩО:
1
10
1
10
ОБЛАСТЕН КРЪГ НА УИ 2012г. –СОУ“ХРИСТО ЯСЕНОВ“
V - VII клас
МОМИЧЕТА
БРОЙ
СПОРТ
ОТБОРИ
БРОЙ
СЪСТЕЗ
А-ТЕЛИ
МОМЧЕТА
VIII – X клас
ДЕВОЙКИ
БРОЙ
БРОЙ
БРОЙ
ОТБОР СЪСТЕЗ
ОТБОРИ
И А-ТЕЛИ
XI – XII клас
ЮНОШИ
БРОЙ
БРОЙ
СЪСТЕЗ
ОТБОРИ
А-ТЕЛИ
ДЕВОЙКИ
БРОЙ
БРОЙ
СЪСТЕЗ
ОТБОРИ
А-ТЕЛИ
ЮНОШИ
БРОЙ
БРОЙ
СЪСТЕЗ
ОТБОРИ
А-ТЕЛИ
БРОЙ
СЪСТЕЗ
А-ТЕЛИ
БАСКЕТБО
Л
ВОЛЕЙБОЛ
1
10
1
10
1
10
1
18
2
38
ХАНДБАЛ
ФУТБОЛ
1
18
1
4
2
22
1
18
1
18
ЛЕКА
АТЛЕТИКА
ТЕНИС НА
МАСА
БАДМИНТ
ОН
ШАХМАТ
ОБЩО:
1
10
1
10
ЗОНАЛЕН КРЪГ НА УИ 2012г. –СОУ“ХРИСТО ЯСЕНОВ“
V - VII клас
СПОРТ
МОМИЧЕТА
МОМЧЕТА
БРОЙ
БРОЙ
ОТБОР СЪСТЕЗ
И А-ТЕЛИ
БРОЙ
БРОЙ
ОТБОР СЪСТЕЗ
И А-ТЕЛИ
VIII – X клас
ДЕВОЙКИ
БРОЙ
ОТБОР
И
БРОЙ
СЪСТЕЗ
А-ТЕЛИ
ЮНОШИ
БРОЙ
ОТБОР
И
БРОЙ
СЪСТЕЗ
А-ТЕЛИ
XI – XII клас
ДЕВОЙКИ
БРОЙ
ОТБОР
И
БРОЙ
СЪСТЕЗ
А-ТЕЛИ
1
10
ЮНОШИ
БРОЙ
БРОЙ
СЪСТЕЗА
ОТБОРИ
-ТЕЛИ
БАСКЕТБОЛ
ВОЛЕЙБОЛ
1
10
1
10
1
18
2
28
ХАНДБАЛ
1
ФУТБОЛ
18
1
18
18
1
18
ЛЕКА
АТЛЕТИКА
ТЕНИС НА
МАСА
БАДМИНТ
ОН
ШАХМАТ
ОБЩО:
1
10
1
1
10
ФИНАЛЕН КРЪГ НА УИ 2012г. – СОУ“ХРИСТО ЯСЕНОВ“
V - VII клас
МОМИЧЕТА
СПОРТ
БРОЙ
ОТБОР
И
БРОЙ
СЪСТЕЗ
А-ТЕЛИ
VIII – X клас
МОМЧЕТА
БРОЙ
ОТБОР
И
БРОЙ
СЪСТЕЗ
А-ТЕЛИ
ДЕВОЙКИ
БРОЙ
ОТБОР
И
БРОЙ
СЪСТЕЗ
А-ТЕЛИ
XI – XII клас
ЮНОШИ
БРОЙ
ОТБОР
И
БРОЙ
СЪСТЕЗ
А-ТЕЛИ
ДЕВОЙКИ
БРОЙ
ОТБОР
И
БРОЙ
СЪСТЕЗ
А-ТЕЛИ
ЮНОШИ
БРОЙ
ОТБОРИ
БРОЙ
СЪСТЕЗА
-ТЕЛИ
1
10
1
10
БАСКЕТБОЛ
ВОЛЕЙБОЛ
ХАНДБАЛ
ФУТБОЛ
1
18
1
18
ЛЕКА
АТЛЕТИКА
ТЕНИС НА
МАСА
БАДМИНТО
Н
ШАХМАТ
ОБЩО:
КЛАСИРАНЕ:
Поздравяваме всички участници и
отличилите се състезатели в
Ученическите игри!
Пожелаваме ви много спортни успехи !
СПОРТЪТ ИЗГРАЖДА ЛИЧНОСТТА !
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
ЕМИЛИЯ МОНОВСКА
ГЛАВЕН УЧИТЕЛ
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
7
Размер файла
3 866 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа