close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Рекомендації КОІПОПК про організацію навчального процесу з

код для вставкиСкачать
"Організація
навчально-виховного процесу
з фізичної культури
в 2011/2012 н. р."
Качуровський В.С.
1
ІНВАРІАНТНА
СКЛАДОВА
Качуровський В.С.
2
Кількість годин на тиждень
• 1-4 класи - 3 год. (наказ МОН України від
29.11.2005 № 682);
• 5-7 класи –2,5 год. (2 і більше іноземних мови
у т.ч. і російська – 2 год.) (наказ МОН України
від 05.02.2009 № 66);
• 8-9 класи – 3 год. (наказ МОН України від
05.02.2009 № 66);
• 10-11 класах – 2 год. на тиждень (наказ МОН
України від 27.08.2010 № 834);
• у 10-11 класах спортивного і військовоспортивного профілів – 5 год. (наказ МОН
України від 27.08.2010 № 834)
Качуровський В.С.
3
ПЕРЕЛІК
навчальних програм, підручників та
навчально-методичних посібників,
рекомендованих Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту України для
використання в основній і старшій
школі у загальноосвітніх навчальних
закладах з навчанням українською
мовою у 2011/12 навчальному році
(http://www.mon.gov.ua/education/average/perelik)
Качуровський В.С.
4
Качуровський В.С.
(http://www.mon.gov.ua/education/average/perelik)
5
Зазначено також додаткову і методичну літературу
(http://www.mon.gov.ua/education/average/perelik)
Качуровський В.С.
6
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Державного
стандарту базової і повної загальної середньої
освіти" години фізичної культури не
враховуються при визначені гранично
допустимого навантаження учнів
Качуровський В.С.
7
Навчальна програма "Фізична культура.
5-9 класи" містить 16 варіативних модулів:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
легка атлетика,
гімнастика,
баскетбол,
футбол,
волейбол,
гандбол,
плавання,
аеробіка,
аквааеробіка,
Качуровський В.С.
• гирьовий спорт,
• лижний спорт,
• професійно-прикладна
підготовка,
• настільний теніс,
• городки,
• туризм,
• бадмінтон
8
Навчальна програма "Фізична культура.
10-11 класи" містить 10 варіативних модулів:
•
•
•
•
•
•
легка атлетика,
гімнастика,
баскетбол,
футбол,
волейбол,
гандбол,
Качуровський В.С.
• гирьовий спорт,
• професійно-прикладна
підготовка,
• настільний теніс,
• туризм
9
Кількість варіативних модулів навчальної
програми, якими мають опанувати учні
протягом навчального року:
•
•
•
•
Качуровський В.С.
5-6 класи – 4-6,
7-8 класи – 3-5,
9 класі – 3-4,
10-11 – 2-3
10
Планування навчально-виховного
процесу з фізичної культури
• державні документи;
• документацію, що складає вчитель
фізичної культури
Качуровський В.С.
11
Державні документи:
• Типові навчальні плани (зумовлюють
кількість годин, відведених на вивчення
кожного навчального предмета).
• Навчальні програми (1-4, 5-9, 10-11
класи, програми СМГ, програми для
старшої профільної школи)
Качуровський В.С.
12
Документація, яка складається
вчителем фізичної культури:
• План фізкультурно-оздоровчих і
спортивно-масових заходів
загальноосвітнього навчального
закладу;
• Графіки розподілу і проходження
навчального матеріалу;
• План-конспект уроку або системи уроків
СХЕМУ !!!
Качуровський В.С.
13
Качуровський В.С.
14
Качуровський В.С.
15
Качуровський В.С.
16
Качуровський В.С.
17
Качуровський В.С.
18
• План фізкультурно-оздоровчих і
спортивно-масових заходів
загальноосвітнього навчального
закладу;
• Графік розподілу і проходження
навчального матеріалу;
• План-конспект уроку або системи уроків
Качуровський В.С.
19
ВАРІАТИВНА
СКЛАДОВА
Качуровський В.С.
20
Під час розподілу та забезпечення годин
варіативної складової необхідно врахувати:
• накази МОН України від 24.12.2007 № 1166,
від 01.09.2009 № 806;
• накази Головного управління освіти і
науки Київської облдержадміністрації:
а) від 12.02.2008 № 44 "Про використання
навчально-методичної літератури в
загальноосвітніх навчальних закладах",
б) від 15.04.2011 № 134 "Про затвердження
Положення про навчальні програми"
Качуровський В.С.
21
Таким чином, під час реалізації варіативної складової навчальних планів потрібно використовувати
програми, навчальні та навчально-методичні посібники із спецкурсів і курсів за вибором, які мають
гриф МОНмолодьспорту України (МОН України).
В організації гурткової та інших форм позакласної і
позашкільної роботи (факультативів, групових та
індивідуальних занять) також можливе використання навчальних програми і навчально-методичних видань, схвалених науково-методичною радою
КОІПОПК
Качуровський В.С.
22
При розподілі годин варіативної складової
робочих навчальних планів, рекомендуєтся:
• Збільшення годин на вивчення окремих предметів
інваріантної складової здійснювати через упровадження поглибленого вивчення окремих предметів,
спецкурсів, курсів за вибором, які забезпечені відповідними програмами з грифом МОНмолодьспорту
України (МОН України).
• Облік спецкурсів, курсів за вибором здійснювати на
окремих сторінках класного журналу; при поглибленому вивченні предметів зазначені години заносити до
класного журналу на сторінку відповідного предмета
інваріантної складової.
• Облік факультативних, групових та індивідуальних
занять фіксувати в окремому (спеціальному) журналі
Качуровський В.С.
23
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України
№ 644 від 30.06.2010 "Про упровадження у загальноосвітніх
навчальних закладах курсу за вибором "Ми господарі Євро2012“, головного управління освіти і науки Київської
обласної державної адміністрації від 08.11.2010 № 336 "Про
вивчення курсу "Ми господарі Євро-2012" у 10-11 класах
загальноосвітніх навчальних закладах області“ із 2010/2011
н. р. в загальноосвітніх навчальних закладах Київської
області впроваджено навчальну програму курсу за вибором
"Ми господарі Євро-2012" (авт. С.Дятленко, Є.Столітенко,
А.Ільченко, В.Ганчева), яка має на меті інформування
учнівської молоді про підготовку та проведення в Україні
фінального етапу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
У 2011/2012 навчальному році вивчення курсу відбуватиметься в 10 класах за рахунок годин варіативної частини
робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних
закладів
Качуровський В.С.
24
Комісією з фізичної культури Науково-методичної ради
з питань освіти МОН України розглянуто і схвалено до
використання в загальноосвітніх навчальних закладах
наступні навчальні програми для проведення
факультативних занять, секцій (гуртків):
1. Програма факультативу (гуртка, секції) з фізичної
культури "Спортивна боротьба" для 5-9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Мельничук
Ю.В., Леончук В.В.) (Протокол № 5 від 14.12.2010);
2. Програма спецкурсу "Медико-біологічні основи фізичного
виховання та спорту" (авт. Аргунова Л.Л.) (Протокол № 5
від 14.12.2010);
3. Програма факультативу (гуртка) "Теніс" для
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Гасанова І.М.,
Настругова О.В.) (Протокол № 5 від 14.12.2010);
Качуровський В.С.
25
4. Програма факультативу з фізичної культури
"Пішоходний туризм" для загальноосвітніх навчальних
закладів (авт. Руденко О.В., Шиворов О.Ю.) (Протокол
№ 2 від 29.06.2010);
5. Програма курсу за вибором "Атлетична гімнастика" для
учнів 10-11 класів (авт. Щур В.М., Щур Л.І.) (Протокол
№ 2 від 29.06.2010);
6. Програма факультативу (гуртка, секції) фізкультурнооздоровчої спрямованості для 5-9 класів (авт. Філенко
С.А.) (Протокол № 2 від 29.06.2010);
7. Комплексна фізкультурно-оздоровча програма
"Сходинки здоров’я", система організації роботи з
дітьми з послабленим станом здоров’я (авт. Клявда В.В,
Ступенко Л.З., Гаспарян О.Л., Козо- дуб Н.В.) (Протокол
№ 2 від 29.06.2010);
8. Програма факультативу (гуртка, секції) "Баскетбол" для
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Левко І.В.)
(Протокол № 2 від 29.06.2010);
Качуровський В.С.
26
9. Програма факультативу "Оздоровчо-пізнавальний туризм
в початковій школі" для 4 класів загальноосвітніх
навчальних закладів (авт. Величенко Г.В.) (Протокол № 2
від 29.06.2010);
10. Програма факультативу (гуртка, секції) "Настільний
теніс" для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних
закладів (авт. Калінкін Ю.О.) (Протокол № 2 від
29.06.2010);
11. Програма факультативу (гуртка, секції) "Волейбол" для
5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.
Кудрявець Д.С., Афіцька І.А., Маслова І.Ю., Швець Д.Г.,
Пасічник Н.О.) (Протокол № 2 від 29.06.2010)
Качуровський В.С.
27
Документ
Категория
Презентации по физкультуре
Просмотров
73
Размер файла
896 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа