close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Единадесети урок

код для вставкиСкачать
Проект „Изгорени калории“
Създайте форма със следните обекти
• Вмъкнете следните
етикети, текстово каре,
падащ списък
(ComboBox) и бутон със
съответните имена;
• Задайте произволни
характеристики и
свойства на формата и
контролите;
cmbSports
txtMinutes
btnCalculate
Контролата ComboBox
• I начин. Добавяне на стойности от свойството Items
(Collection);
• II начин. Чрез Visual Basic инструкции при начално
въвеждане на формата:
cmbSports.Items.Add("Аеробика")
Където: cmbSports е името на контролата „Аеробика“
е стойността, която се добавя;
• Задайте и останалите стойности: Боулинг,
Волейбол, Тенис на корт и Футбол
• Декларирайте променлива К от целочислен
тип с област на действие – формата;
• Създайте процедура на бутона Изчисли:
K = Val(txtWeight.Text) / 60
Оператор за многовариантен избор
• Операторът Select… Case
• Действие на оператора:
• Изчислява стойността на
текстовия израз (селектор);
• Ако стойността е равна на
стойност1, изпълнява се
Група_инструкции_1;
• Ако неговата стойност е
равна на стойност2,
изпълнява се
Група_инструкции_2 и т. н.;
Select Case Израз
Case стойност1
Група_инструкции_1
Case стойност2
Група_инструкции_2
…………………………………….
End Select
Редактирайте процедурата на бутона
• Изразходените калории
в зависимост от спорта
са:
СПОРТ
Футбол
Аеробика
Select Case cmbSports.Text
Case "Акробатика"
K = 500 * K
Case "Боулинг"
K = 200 * K
Case "Волейбол"
K = 220 * K
Case "Тенис на корт"
КАЛОРИИ ЗА 60 МИН.
K = 450 * K
Case "Футбол"
420
K = 420 * K
500
End Select
Боулинг
200
Тенис на корт
540
Волейбол
220
Задачи
• Да извежда на екрана текстово съобщение
с резултата за изразходваните калории за
съответното време;
• Допълнете проекта с още два вида спорт.
Тестване
• От меню Build избирате Build Proejects_10;
• Ако изграждането е успешно ще се появи
съобщение Build Succeeded;
• Тествайте проекта от меню Debug / Start
Debugging или клавиша F5 (от бутона Start
Debugging).
• lblBMI.Text = Format(Val(txtWeight.Text) /
(Val(txtHeight.Text)) ^ 2, "##")
• If lblBMI.Text < 19 Then MsgBox("Вашето
тегло е под нормата", 0, "Внимание")
• If lblBMI.Text >= 19 And lblBMI.Text < 25 Then
MsgBox("Вашето тегло е идеално", 0,
"Внимание")
• If lblBMI.Text >= 25 And lblBMI.Text < 30 Then
MsgBox("Вие имате надморнено тегло", 0,
"Внимание")
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
15
Размер файла
1 004 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа