close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Задачки-закачки - ..:: Английска

код для вставкиСкачать
Задачки-закачки
Презентазия на Тома Павлов,
АГ “Гео Милев”, гр. Русе, 9г кл.
• Математика:
наука, в която никога не знаем за какво говорим и до
колко е правилно онова, за което говорим.
Бертран Ръсел
(виден
британски математик, философ, логик)
Условие на задачата:
1. Правоъгълен триъгълник (ABC) с катети:
AC= 8 cm
BC= 6 cm
2. Построена е височината: CD
3. Вписани са окръжности в ACD и BCD
Да се намери:
Разстоянието между центровете на
вписаните окръжности
Намираме хипотенузата
(AB) по Питагоровата
теорема.
2
2
2
AC + BC = AB
64+36= 100
AB= 10 cm
ADC – пр.
AB= AD+DB
Метричнa зависимост :
10= 6.4+DB
DB= 10-6,4 = 3,6 cm
2
2
2
CD = ?
a.b= c.hc
BC.AC= AB.CD
6 x 8 = 10 x CD
AC = AD. AB
48 = 10 x CD
64 = AD.10
CD = 4,8 cm
AD = 6,4 cm
Постр. EI – r1
ADC- пр
r = a + b- c
2
r1 = AD + CD – AC
2
r1= (10+ 4,8- 8) / 2
r1 = EI = 1,6 cm
Аналогично:
Постр. FH- r2
r2 = CD+BD-BC
2
r2=(4,8 + 3,6- 6) / 2
r2= FH = 1,2 cm
Постр. EI и EJ = r1
Аналогично:
IDJE – квадрат със страна r1= 1,6 cm
Постр. FH и FK
DHFK – квадрат
E
ED – d
(диагонал)
ED= r1√2
ED = 1,6 √2
a = 1.6
J
със страна
r2= 1,2 cm
DF- d (диагонал)
a
a
I
D
DF= 1,2 √2
a
в ADC :
ED= 1,6 √2 = l1
в BDC
DF= 1,2 √2 = l2
EDF- правоъгълен :
1) < ADC= 90° ; <EDC( ED- l1) = 90° / 2= 45°
2) <BDC=90°; <CDF (DF-l2) = 90° / 2= 45°
3) <EDF = <EDC + <CDF = 45° +45° = 90°
2
2
2
EF = ED + FH
2
2
2
EF = (1.6 √ 2) + (1,2 √2)
2
2
2
EF = (3,2) + (2,4)
Отг. 4
• Математика:
единственият съвършен метод,
който дава възможност да водиш
сам себе си за носа.
А. Айнщайн
Благодаря Ви за вниманието!
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
7
Размер файла
989 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа