close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Церебрална парализа - Факултет по Математика и Информатика

код для вставкиСкачать
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Договор № BG051PO001-3.3.06-0052
МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Технологиите в помощ на
децата със специални нужди
Теменужка Зафирова-Малчева
Катедра Информационни Технологии
Факултет по Математика и Информатика
СУ “Св. Климент Охридски”
Ден на младият учен математик и информатик във ФМИ * 4 декември 2012 * София
Децата със специални нужди
Детска церебрална
парализа
Ден на младият учен математик и информатик във ФМИ * 4 декември 2012 * София
Съвременни тенденции
Деца със
специални нужди
Интеграция
Технологии (компютри)
Ден на младият учен математик и информатик във ФМИ * 4 декември 2012 * София
Достъпност
Подпомагащи
технологии
ДОСТЪПНОСТ
Деца със
специални нужди
Компютър
Ден на младият учен математик и информатик във ФМИ * 4 декември 2012 * София
Нужди на преподавателите
Запознаване с
компютърната система
Управление на
компютърната система
Работа с текст
Работа в Интернет
Игрите
Естествен начин на
учене
Ясни педагогически подходи
Подходящ образователен софтуер
Компютърно обучение на
деца със специални
Преподаватели
нужди
Ден на младият учен математик и информатик във ФМИ * 4 декември 2012 * София
Умения за работа с компютър
Необходимо условие
Компютърно обучение на
деца със специални нужди
Умения за работа
с компютър
Ден на младият учен математик и информатик във ФМИ * 4 декември 2012 * София
Компютърът като цел на обучението
Умения за работа
с компютър
Основни цели
Ден на младият учен математик и информатик във ФМИ * 4 декември 2012 * София
Игрова основа
Г-н Мишок
Г-жа Книжкова
Г-н Сметалко
Г-н Моливко
Ден на младият учен математик и информатик във ФМИ * 4 декември 2012 * София
Обучение на преподаватели
Информационните технологии в обучението на деца със
специални образователни потребности
Изборен курс за специалност Математика и Информатика,
редовно и задочно обучение, ФМИ
Технологии в обучението на деца със специални образователни
потребности – основни аспекти
Модул към курса Аудио-визуални и информационни технологии в
обучението, задължителен за специалност Математика и
Информатика, ФМИ
Технологиите в обучението на деца със специални
образователни потребности
СДК курс, Софийски университет – Център по образователни
технологии
Ден на младият учен математик и информатик във ФМИ * 4 декември 2012 * София
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Договор № BG051PO001-3.3.06-0052
МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Благодаря за вниманието!
Теменужка Зафирова-Малчева
СУ “Св. Климент Охридски”
e-mail: tzafirova@fmi.uni-sofia.bg
Ден на младият учен математик и информатик във ФМИ * 4 декември 2012 * София
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
8
Размер файла
2 810 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа