close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Древногръцкият философ Талес

код для вставкиСкачать
Талес е древногръцки
математик, философ и
учен. Роден е в
йонийския град Милет и
се смята, че е с
финикийски произход.
Името на Талес се
свързва с основаването
на Милетската школа.
Талес има познания в областта на
египетската митология, етиката,
метафизиката, астрономията и
математиката.
За древногръцкия учен се твърди, че бил заможен
търговец, който много пътувал. Именно чрез тези
пътувания успял да обогати знанията си в областта
на астрономията и математиката. Счита се, че
именно той е пренесъл геометрията от Египет и
запознал с нея гърците. Смята се, че той открил на
гърците съзвездието “Малката мечка” като
пътеводен инструмент. Пръв посочва, че Луната
свети с отразена светлина и създава математически
метод за изследването на движението на небесните
тела.
Талес успял да предскаже слънчевото затъмнение
на 28 май 585г.пр.Хр. Това е единствената сигурна
дата от живота на древногръцкия учен. За
прогнозирането на слънчево затъмнение било
необходимо използването на сложни геометрични и
тригонометрични изчисления и сложни таблици.
Талес има големи
заслуги в геометричните
теореми. Една от тях
носи неговото име и
гласи: Успоредни прави
отсичат от раменете на
даден ъгъл
пропорционални
отсечки.
Чрез тази теорема може
да се намери точният
център на една
окръжност.
Въвежда и метод за изчисляване височината на
пирамидата.
Според Талес “Пространството е най-великото
нещо, защото съдържа всички неща”.
Той успява да измери
пирамидите в Египет,
приемайки че в
определен момент на
деня сянката на всеки
обект се равнява на
неговата височина.
Прави опит да обясни и
земетресенията.
Някои автори твърдят, че
Талес пръв открил
годишните сезони и
редуването им и разделил
годината на 365 дни.
Той е родоначалникът на философията. Смята се, че е найизтъкнатият от Седемте гръцки мъдреци.
Талес е първият в Древна Гърция, който се опитва да даде
натуралистични обяснения на света.
Талес предполагал, че Земята плава върху водата.
Според него водата е всичко, тя е началото.
Смъртта на Талес е
настъпила по време на
спортно състезание. Не е
известно дали причината
е била силната горещина
или паническото бягство
на тълпата.
Върху надгробната плоча
на Талес опечалените
милетски граждани
изписали:
"Погледни, това е
малък гроб, но славата
му достига небесата.
Талес, най-мъдрият от
всички мъже, спи тук
своя вечен сън."
• Времето е най-големият мъдрец, защото разкрива всичко.
• Блаженството на тялото е в здравето, блаженството на ума-в
знанието.
• Най-трудно е да познаеш себе си, най-лесно е да проучваш
другите.
• Трябва да помним приятелите си, не само когато присъстват,
но и в тяхно отсъствие.
• Кое е лесно ли? Да даваш съвети на другите.
• Най-добрият път към добродетелите- избягвай това да
порицаваш другите.
• Бъди умерен.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
45
Размер файла
8 738 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа