close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Принципно устройство на Фон

код для вставкиСкачать
Принципно устройство
на
Фон-Нойманов
компютър
Джон фон Нойман (Нойман Янос)
(1903-1957)
Унгарски математик, направил важни открития в
областта на квантовата физика, функционалния
анализ, икономиката, компютърните науки, числовия
анализ, хидродинамиката, статистиката и множество
други науки.
Най-важните постижения на Фон Нойман са
теорията на операторите и трите му принципа, които
намират приложения в съвременните компютри.
Извън областта на информатиката, той е известен с
работата си по проекта “Манхатън”- разработката на
атомната и водородната бомба.
Основни принципи на съвременния
компютър
1. Информациата в компютъра се представя в
двоична бройна система
2. Компютъра е електронно устройство и всички
операции в него се извършват от електронни
схеми.
3. Данните за обработката и програмите,
задаващи работа на компютъра, се съхраняват в
единна
последоватено
адресируема
памет.Паметта и изчислителната част на
процесора са разделени.
Централен процесор
АЛУ
Блок регистри
Външна памет
Блок за
програмно
управление
RAM
ROM
Системна шина
Периферни устрийства
Външна памет
Централен процесор
АЛУ
Блок регистри
Блок за
програмно
управление
Централен
процесор
1. АЛУ-съдържа схеми, с помощта на които се извършват всички аритметични и
логически операции, необходими за обработката на подадените данни
2. БПУ-приема заданието, отправено към компютъра и разчита машинните
инструкции, от които е съставено. След това прави обръщение към други
части на ЦП.
3. БР-набор от бързодействащи регистри. Регистрите са състевени от клетки,
съдържащи числа. Част от тези регистри са наречени адресни и осигуряват
връзката между отделните компоненти на ЦП.
Други се наричат
аритметични и се използват за съхраняване на междиннните резултати при
различни изчисления.
Характеристики на ЦП
1. Разрядност- броят на битовете, които ЦП
може да предава едновременноразличават се 8, 16, 32 и 64 битови
микропроцесори.
2. Тактова честота- броя операции, които
може да изпълнява ЦП за 1 секунда.
Измерва се в Hz.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
16
Размер файла
162 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа