close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Математик шкатулка (6 – 7 сыйныф

код для вставкиСкачать
Математик шкатулка
(6 ? 7 сыйныф укучылары ?чен
класстан тыш чара)
Б?рбаш урта м?кт?бене?
математика укытучысы
Мифтахова Н. С.
Математик уенны? т?ртибе
Уен ?Угадай мелодию? т?ртибенд? бара. Уенда
катнашучы командалар алты этапны? берсен, ?зе
тел?г?нен сайлап ала. ??р этапта т?рле
авырлыктагы ?ч?р м?сь?л?не чиш?рг? кир?к.
Этапларны сайлау ирекле. И? к?п очко ?ыйган
команда ?и??че була. У?ышлар сезг? кадерле
укучылар!
Уенны башлыйбыз.
Тел?г?н теманы сайлап алыгыз
Борынгы м?сь?л?л?р
Планлаштыруга м?сь?л?л?р
Атаклы математиклардан биремн?р
??р адымда математика
Математика м?кт?пт?
Кызыклы геометрия
Финиш
Борынгы м?сь?л?л?р
Ахмес папирусына язылган
Мисыр м?сь?л?се ( 2 балл)
Балчык табличкага язылган
Вавилон м?сь?л?се (3 балл)
Чжан Цюцзянь
м?сь?л?се (4 балл)
Ахмес папирусына язылган
Мисыр м?сь?л?се
7 ху?аны? 7 ш?р песие бар, ??р песи 7 ш?р тычкан
тота, ??р тычкан 7 ш?р башак ашый, ??р башактан 7
ш?р ?лч?м арпа ?с? ала. ?леге песил?р к?пме
ашлыкны коткарып кала алыр?
Балчык табличкага язылган
Вавилон м?сь?л?се
Бер кеше бер кисм?к эчемлекне ?зе ген? - 14 к?н
эченд?, ? хатыны бел?н - 10 к?н эченд? эчеп бетер?,
хатыны ?зе ген? шул кисм?кт?ге эчемлекне нич?
к?нд? эчеп бетерг?нен белерг?.
Чжан Цюцзянь м?сь?л?се
1 ?т?ч б?ясе 5 цянь, 1 тавык 3 цянь, 3 чебеш 1 цянь
ик?нлеге билгеле. 100 цяньг? 100 баш кош алынган
булса, барысы нич? ?т?ч, тавык ??м чебеш алынган?
Планлаштыруга м?сь?л?л?р
Пешекчег? ярд?м итик (2 балл)
С?ях?тчег? ярд?м итик (3 балл)
Хезм?тчег? ярд?м итик (4 балл)
Пешекчег? ярд?м итик
3 телем икм?к кыздырып алырга кир?к. Табага 2 ген?
телем сыя. Телемне? бер ягын кыздыру ?чен 1 минут
вакыт кир?к. Барлык ?ч телемне ике яклап кыздыру ?чен
китк?н и? аз вакытны табыгыз. (Телемне ?йл?ндер? ??м
алыштыру ?чен китк?н вакытны ис?пк? алмаска)
С?ях?тчег? ярд?м итик
Тикшер?че с?ях?тчег? 6 к?н барырга кир?к. С?ях?тче
?зе д? ??м аны озатучы кеше д?,1 кешег? 4 к?нг?
?ит?рлек кен? азык-т?лек к?т?р? алалар. Бу к?чеш
?чен ким диг?нд? нич? озата баручы кеше кир?к
булыр?
Хезм?тчег? ярд?м итик
Бер?? ?зен? 1 елга хезм?тче яллый ??м шуны? ?чен 12
сум акча ??м бишм?т в?гъд? ит?. ? тегесе, 7 ай
эшл?г?ч, кит?рг? уйлый ??м бишм?т бел?н тиешле
акчаларны сорый. Ху?а бишм?тне д? тиешле 5 сумны
да биреп ?иб?р?. Бу бишм?тне? б?ясе нич? сум?
Атаклы математиклардан
м?сь?л?л?р
Пифагордан м?сь?л? (2 балл)
?бугалисинадан м?сь?л? (3
балл)
Леонард Эйлердан м?сь?л? (4 балл)
Пифагордан м?сь?л?
Борынгы грек математигы Пифагор, сине? нич?
ш?керте? бар,- диг?н сорауга, болай дип ?авап бирг?н:
?Минем ш?кертл?ремне? яртысы математика ?йр?н?,
чиреге табигатьне ?йр?н?, ?иденче ?леше уйланып
утыра, калган ?чесе ? кызлар?. Пифагорны? нич?
укучысы булган?
?бугалисина м?сь?л?се
9 га б?лг?нд? калдыгы 1 яки 8 булган, ? аны?
квадратын 9 га б?лг?нд?, калдыгы 1 г? тигез
булган санны табарга.
Леонард Эйлер м?сь?л?се
С??д?г?р 1770 талерга атлар ??м ?гезл?р сатып
ала. ??р ат ?чен 31 талер, ? ??р ?гез ?чен 21 талер
т?л?г?н булса, с??д?г?р нич? ат , нич? ?гез сатып
алган?
??р адымда математика
Кошлар ? безне? дуслар (2 балл)
Балык тоту серл?ре (3 балл)
Хайваннар д?ньясында ( 4 балл)
Кошлар ? безне? дуслар
Ике куакта 16 кош утыра. Икенче куактан 2 кош очып
кит?, ? со?ыннан беренче куакка 5 кош к?чеп утыра.
Моннан со? ??р куакта кошлар саны бертигез булып
кала. Башта ??р куакта нич? кош утырган?
Балык тоту серл?ре
Балыкчы балык тоткан. Тоткан балыгыны? массасы
к?пме ик?нен сорагач, ул: ?Минем уйлавымча, аны?
койрыгы - 1 кг, башы - койрыгы бел?н ярты г??д?се
кад?р, ? г??д?се - койрыгы бел?н башы кад?р?, -диг?н.
Бу балыкны? массасы к?пме со??
Хайваннар д?ньясында
Эт ?зенн?н 120 метр ераклыкта торган куянны куа
башлый. ?г?р куян минутына 320 метр, ? эт ? 350
метр юл ?тс?, эт куянны к?пме вакыттан со? куып
?ит?р?
Математика м?кт?пт?
Биология д?ресе (2 балл)
Физкультура д?ресе ( 3 балл)
Р?сем д?ресе (4 балл)
Биология д?ресе
Бер биолог амебаларны к?з?тк?н. Ул аларны? ??ркайсы
минут саен икег? б?лен?ен к?рг?н. Биолог пробиркага 1
амеба сала, 1 с?гатьт?н со? б?тен пробирка амебалар
бел?н тула. ?г?р башта пробиркага берне т?гел, ? икене
салган булса, б?тен пробирка амебалар бел?н тулсын
?чен к?пме вакыт кир?к булыр иде?
Физкультура д?ресе
Спортзалда тигез озынлыкта бернич? эск?мия тора. ?г?р
укучылар алтышарлап утырса, бер эск?мия тулып бетми,
а?а ?ч кеше ген? утыра. ?г?р биш?рл?п утырсалар, д?рт
укучыга урын калмый. Спортзалда нич? укучы ??м нич?
эск?мия?
Р?сем д?ресе
Алсуны? т?сле карандашлары Зил?некенн?н ике
тапкырга к?бр?к, ? Саниянеке Зил?некенн?н ун?чк?
кимр?к. ?г?р кызлардагы барлык карандашларны
кушкач, гади сан чыкса, аларны? ??рберсенд? нич?ш?р
карандаш булган? (Барлык карандашлар саны 50 д?н
ким, цифрлар суммасы 11).
Кызыклы геометрия
Зир?кл?р - бик кир?кл?р (2 балл)
?иде кат ?лч?, бер кат кис (3 балл)
?авап табар кем тизр?к (4 балл)
?чпочмак
Яклары 18 см, 17 см, 35 см булган ?чпочмакны?
периметры нич?г? тигез булыр?
?иде кат ?лч?, бер кат кис
? метрлы шнурдан ?лч?мич? ген?, 50 см лы
шнурны ничек кисеп алырга?
Аркан озынлыгы
150 м озынлыктагы ?йл?н?не? ?з?генд?ге казыкка б?йл?нг?н
сыер ?йл?н? читенд?ге ч?ч?кл?рне ашамасын ?чен, аны
б?йл?рг? кир?кле арканны? максималь озынлыгын табыгыз.
Б?генге уенда и? гыйлемле, и? зир?к
укучыларыбыз катнашты, р?хм?т аларга!
Акыллы ??м тапкыр кеше бар ?ирд? д?
кир?к.
К?п укыгыз, к?п белегез, булыгыз сез
зир?к!
Документ
Категория
Презентации по биологии
Просмотров
33
Размер файла
1 428 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа