close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Slide 1

код для вставкиСкачать
• Гияс ад Дин Абу л
Фатх Омар ибн
Ибрахим Хаям
Нишапури
ирански
енциклопедист,
математик, поет,
философ, лекар и
астроном.
Известен е със
своя Рубаят
сборник от рубаи.
• През 1073г., вече
придобил известност
в Иран и
Трансоксиана, той е
поканен от
селджукския султан
Малик Шах и неговия
везир Низам-ал-Мулк
в тяхната столица
Исфахан. Там той
ръководи
изграждането на
голяма обсерватория,
работейки заедно с
други изтъкнати
учени.
• Франсоа Виет е
френски
математик, който
е известен с
алгебричните
формули, носещи
неговото име.
• Франсоа Виет е роден през 1540 година
в Фонтен ле Конг, френската провинция
Пуату. По образование е юрист. От 19
годишен се занимава с адвокатска
практика в родния си град.
Преподавайки на дъщерята на един от
своите клиенти се увлякъл по
астрономията и математиката. През
1579 година издал "Математически
канон на геометрията" в Париж. От 1584
до 1589 година се посветил на
изследвания в областта на
математиката. Франсоа Виет умира през
1603 година.
• Питагор е древногръцки математик
и философ създател на
религиозно-философската школа
на питагорейците.
• Биографията на Питагор трудно
може да се отдели от легендите,
които го представят като полубог и
чудотворец, посветен във всички
тайни на гърците и варварите.
Херодот го е наричал „най-великия
от елинските мъдреци“.
Името – Πυθαγόρας
идва от гръцкото πεἰθω = убеждавам +
ἀγορά = площад, или
името има значение
на: онзи който
убеждава площада,
т.е. убеждава
тълпата.
• Архимед е древногръдски математик,
астроном, философ, физик и инженер.
Въпреки че не са известни много факти
и детайли, свързани с неговия живот,
счита се, че той е един от найизвестните учени на класическия
период на античността. Някои от
неговите приноси са в областта на
хидростатиката, статиката и принципа
на работа на лоста. Той изобретява и
няколко машини.
• Приема се, че
Архимед е найголемият математик
на древността.
Малкото запазени
писмени работи на
Архимед, които
успяват да оцелеят по
време на
Средновековието,
след това стават
изключително важно
вдъхновение за
инженерите от
времето на Ренесанса.
Рене Декарт известен още като
Картезий, е френски философ,
математик и физик. Спечелил световна
слава най-вече със своите новаторски
философски идеи.
• Декарт е роден през 1596 в Ла Е,
Централна Франция, в семейството
на Жоашен Декарт - юрист с дребна
благородническа титла,
притежаващ земи в Шатерло в
хугенотската област Поату. Майката
на Рене Декарт умира през 1597 и
след като баща му се жени повторно
в Рен, той е отгледан в Ла Е от баба
си по майчина линия.
Декарт е известен
и като създателя
на декартовата
координатна
система, която
повлиява върху
развитието на
съвременната
аналитична
геометрия и
математически
анализ.
• Николай Иванович Лобачевски е руски
математик, създател на неевклидовата
геометрия на Лобачевски. През 1802 г.
Николай Лобачевски започва да учи във
финансираната от държавата Казанска
школа.
• Пет години по-късно
постъпва в
новооткрития
Казански университет.
Създаден е през 1804
г. с указ на император
Александър Първи.
Професорите са
предимно немски
учени.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
18
Размер файла
1 127 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа