close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Декартова координатна система

код для вставкиСкачать
Декартова координатна
система. Координати на
точка
VІ клас
A
-2
координати
A(-2)
B(+3)
B
-1
0
1
2
3
x
S(m)
12
M
8
N
4
O
P
1
2
3
t(s)
Tº(температура)
A
2
B
1
0
1
2
3
4
5
6
-1
-2
C
-3
-4
D
E
t(h)
Идеята за Декартовата
координатна система принадлежи на
френския философ и математик Рене
Декарт (1596 – 1650).
Той я предлага през 1637г. в две
свои съчинения: “Разсъждение за метода”
и “Геометрия”.
y
Декартова (правоъгълна) координатна система:
Означаваме Оху.
Точката О наричаме начало на правоъгълната
координатна система.
YA
A(XA,YA)
Оста Ох - абсцисна ос (хоризонтална ос).
Оста Оу – ординатна ос ( вертикална ос).
1
абсцисна ос
O
1
XA
x
Мястото на произволна точка А се определя от числата
XА и YА (спрямо начертана правоъгълна координатна
система).
А(XА;YА)
ординатна ос
XА се нарича абсциса на точката А,
YА се нарича ордината на точката А.
Числата XА и YА се наричат координати на точката А.
Казваме, че точката А(XА;YА) има координати XА и YА.
y
Зад. 1
2
Начертана е
правоъгълна
коодинатна система
Оху. Намерете
координатите на
отбелязаните точки А,
А1, В, С, D.
B
A1
A
1
-4
-3
-2
-1
O
1
2
x
3
B(-4;2)
-1
-2
C
A(2;1)
A1(1;2)
D
-3
Казваме, че точката А има координати: хА = 2 и уА = 1,
точката А се определя с наредената двойка числа (2;1).
Двойките числа (2;1) и (1;2) определят различни точки
А(2;1) и А1(1;2), т.е. важно е кое число е първо и кое число
е второ.
C(-2;-3)
D(3;-2)
y
ІІ квадрант
І квадрант
x < 0, y > 0
x > 0, y > 0
0
x
1
ІІІ квадрант
ІV квадрант
x < 0, y < 0
x > 0, y < 0
Зад. 2
В кой квадрант се
намира всяка от точките:
ІІ кв.
І кв.
y
C(1,5;3,5)
A(-4;2)
B(-1,5;-2,5)
C(1,5;3,5)
A(-4;2)
D(2;-2)
A – Втори квадрант( x < 0, y > 0 )
0
x
1
B – Трети квадрант( x < 0, y < 0 )
C – Първи квадрант (x > 0, y > 0 )
D(2;-2)
D – Четвърти квадрант (x > 0, y < 0)
B(-1,5;-2,5)
ІІІ кв.
ІV кв.
Зад. 3
Начертана е Декартова
коодинатна система Оху.
Намерете координатите на
дадените точки A, B, C, D,
E, F, P, Q.
y
D
A
C
A(4;2)
B
B(2;1)
C(0;2)
O
E
Q
x
D(-3;3)
E(-4;0)
P
F(-2;-3)
P(0;-2)
F
Q(3;0)
Зад. 4
y
A
Начертана е правоъгълна
коодинатна система Оху.
Намерете координатите на
точките A, B, M, N. Начертайте
правите AB и MN.
B
N
а) Защо правата AB е
успоредна на оста Ox?
0
x
- Всички точки от правата AB
имат ордината 2.
б) Защо правата MN е
успоредна на оста Оу?
M
- Всички точки от правата MN
имат абсциса -3.
в) Колко мерни единици е
разстоянието между АВ и Ох?
2 м.ед.
A(0;2)
M(-3;1)
B(3;2)
N(-3;-2)
г) Колко мерни единици е
разстоянието между MN и Оу?
3 м.ед.
Зад. 5
y
C(3;4)
Дадени са точките
А(-4;0), В(3;0), С(3;4).
Намерете лицето на
ΔАВС.
b
A(-4;0)
-4
B(3;0)
a
O
3
x
S=(a.b):2
a=7 м.ед.
b=4 м.ед.
S=(7.4):2=14 кв.м.ед.
Зад. 6
Върху квадратна мрежа е
начертана правоъгълна
координатна система Oxy. Означени
са точките A, B, C, D. Определете
координатите им и намерете лицето
на фигурата ABCD.
y
D
C
b
A(-4;0)
h
B(4;0)
C(2;3)
A
a
0
B
x
D(-4;3)
S = (a+b).h
2
a = 8 м.ед.
b = 6 м.ед.
h = 3 м.ед.
S = ((8+6).3):2 = 21 кв.м.ед.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
18
Размер файла
396 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа