close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
СИСТЕМА ТА СТАН
МОНІТОРИНГУ
ДОВКІЛЛЯ
Яворська О.Г., Мокін В.Б.,
Ліпінський В.М., Шмурак А.Л.
Всеукраїнська науково-практична конференція з екологічних проблем
сталого розвитку України, м. Одеса, 6-7 жовтня 2005 р.
СИСТЕМА ТА СТАН
МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ
ЯВОРСЬКА Олена Григорівна – заступник міністра
охорони навколишнього природного середовища
України
ЛІПІНСЬКИЙ В'ячеслав Миколайович – голова
Гідрометеорологічної служби України
МОКІН Віталій Борисович – завідувач кафедри моделювання та
моніторингу складних систем Вінницького національного
технічного університету Міністерства освіти і науки України
ШМУРАК Анатолій Леонідович – начальник відділу Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України
Світові підходи в галузі охорони
навколишнього природного середовища та
покращення умов проживання населення:
1)
створення системи зворотного зв’язку - моніторинг, моделювання та
прогнозування усіх складових моделі:
Техноген. ел-ти – Вплив – Стан – Наслідки - Заходи
2)
3)
4)
5)
6)
7)
вибір та аналіз різних інтегральних індикаторів, показників та індексів, що
характеризують складові моделі для різних груп користувачів
участь громадськості в прийнятті управлінських рішень та розробці планів,
програм і політичних документів, пов’язаних з навколишнім середовищем
визначення екологічних ризиків та їх врахування під час прийняття рішень
природні ресурси є товаром, за який слід платити і який дешевше раціонально
використовувати та не забруднювати
оперативне інтерактивне інформування населення про стан довкілля через
Internet
використання світових стандартів із сучасних інформаційних технологій у цій
сфері, якими, наприклад для Європи, є такі: ЮНЕП, EEA, EIONET
3
МОДЕЛЬ
Техногенні елементи – Вплив – Стан – Наслідки - Заходи
- DPSIR (ЄС/ЕАОС)
- PSR (ОЕСР)
- DSR (Всесвітній банк).
4
Оргуська конвенція
Екологічна інформація означає будь-яку інформацію в письмовій,
аудіовізуальній, електронній чи будь-якій іншій матеріальній формі про:
a) стан складових навколишнього середовища, таких як повітря й
атмосфера, вода, грунт, земля, ландшафт і природні об'єкти, біологічні
різноманіття та його компоненти, включаючи генетично змінені
організми, та взаємодію між цими складовими;
b) фактори, такі як речовини, енергія, шум і випромінювання, а також
діяльність або заходи, включаючи адміністративні заходи, угоди в галузі
навколишнього середовища, політику, законодавство, плани і програми,
що впливають або можуть впливати на складові навколишнього
середовища, зазначені вище в підпункті a) і аналіз затрат і результатів та
інший економічний аналіз та припущення, використані в процесі
прийняття рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища;
c) стан здоров'я та безпеки людей, умови життя людей, стан об'єктів
культури і споруд тією мірою, якою на них впливає або може вплинути
стан складових навколишнього середовища або через ці складові,
фактори, діяльність або заходи, зазначені вище в підпункті b);
5
Орхуська конвенція
:
стан складових навколишнього
середовища,
фактори, такі як речовини, енергія, шум і
випромінювання
діяльність або заходи, включаючи
адміністративні заходи, в галузі
навколишнього середовища,
вплив на складові навколишнього
середовища,
стан здоров'я та безпеки людей, умови
життя людей,
Техногенні
Driving
елементи
forces
Вплив
Pressure
Стан
State НПС
Наслідки
Impact
Заходи
Responce
6
Причинно-наслідковий зв’язок
D
Рухомі сили
наприклад,причини
P
Навантаження наприклад, забруднюючі
речовини
S
Стан
наприклад,
якість
I
Вплив
наприклад,
екосистеми,
здоров’я,матеріали
RD
RP
RS
RI
R
Реагування
наприклад,
курс дій
та намічені
показники, заборони,
обмеження ,
програми зниження,
Перехід на нові
технології
7
Вибір та аналіз різних
інтегральних індикаторів,
показників та індексів,
що характеризують складові моделі для
різних груп користувачів
8
Інформаційна піраміда
Індикатор
Профіль
Одиничні
Індикатори
Статистика
Початкові дані
Стиснення і
спрощення даних
Укрупнення
Диференціація
Індикатор
Індекс
Населення
Політики
Керівники
Вчені
9
Що таке показник?
Показник – це те, що дає уявлення про більш
значимі події та речі, чи дозволяє відчути
тенденцію чи явище, котрі поки ще
неможливо виявити (Хаммонт та ін., 1995)
Показник повинен:
Спрощувати інформацію таким чином, щоб
допомогти особам, які приймають рішення,та
громадскісті зрозуміти проблему.
Бути практично здійснюваним та реальним;
10
Про показники
Основна функція показників - інформування
Для того, щоб донести інформацію, необхідна простота.
Показники спрощують складну реальність.
– Показник являється вижимкою інформації, отриманої в процесі
аналізу даних моніторингу та добору даних.
– Необробні чи статистичні дані не являються показниками без
проведення аналізу та синтезу.
Ув’язка з іншими показниками та створення загальної
картини у відношенні конкретної екологичної проблеми
чи навантаження від діяльності якої-небудь галузі
дозволяють краще зрозуміти показник.
Більшість показників ЄАНС потрібно розглядати у
нерозривному зв’язку з іншими відповідними
показниками.
11
Навіщо необхідно
розробляти показники?
Для допомоги у розробленні політики
• відслідковувати зміни в стані навколишнього
середовища, виникаючі проблеми, дієвість
курсів, що проводяться..
Для порівняння країн та регіонів
Для формування розуміння проблеми
Для вивчення взаємного зв’язку з
діяльністю промисловості, причиннослідчих зв’язків та сінергізма
12
Питання на політичному рівні?
Що нам необхідно знати?
Які оцінки потрібні?
Які показники потрібні?
Які дані необхідні на європейському,
національному, муніципальному рівні?
Який моніторинг необхідний для
отримання даних?
13
Типологія показників ЄАНС
A – описові показники
Доля органічного землеробства на усіх сільгосп угіддях, %
B – показники виконання
Хід виконання намічених цілей: викиди парникових газів та
Кіотські показники
C – показники ефективності
Еко- ефективність: рівень викидів на одиницую ВВП
D – показники політичної ефективності
Зв’язок змін навколишнього середовища з політичними
заходами ( реагування)
E – сумарні показники добробуту
Показники стійкого розвитку
14
Участь громадськості
в прийнятті управлінських рішень
та розробці планів, програм і політичних
документів, пов’язаних з навколишнім
середовищем
15
Вимоги Оргуської конвенції щодо надання інформації
Ст.
4 та
5
Ст.
6
Доступ до екологічної інформації,
збір та поширення екологічної
інформації
Участь громадськості в прийнятті
рішень щодо конкретних видів
діяльності
Ст.
7
Участь
громадськості
в
питаннях
розробки
планів,
програм
і
політичних
документів,
пов'язаних
з
навколишнім середовищем
Ст.
8
Участь громадськості в підготовці
нормативних актів виконавчої
влади і/або загальнообов'язкових
юридичних актів
Ст.
9
Доступ до правосуддя
D
P
S
Екологічна інформація
I
Інформація
для
участі
громадськості
в
процесі
прийняття рішень
Інформація
для
участі
громадськості
в процесі
підготовки планів і програм,
пов'язаних з навколишнім
середовищем
Інформація
для
участі
громадськості в підготовці
державними
органами
нормативних положень
Інформація про процедури,
якщо особа чи громадськість
незадоволені інформацією
16
Оперативне інтерактивне
інформування населення про стан довкілля
через Internet
Використання світових стандартів
із сучасних інформаційних технологій
у цій сфері, якими, наприклад для Європи, є такі:
ЮНЕП, EEA, EIONET
17
Специфікації можливих рішень
ОС – Linux
БД – MySQL
Мережна
система
ГІС – ArcView, ArcInfo
Інтернет-картографія - ArcIMS, ArcServer
ОС – Windows
БД – MS Access
Клієнтська
система
ГІС – ArcView, ArcInfo
18
Головна сторінка веб-ресурсу Американської екологічної агенції
Для інформування населення США про якість повітря
використовуються шість легко зрозумілих градацій
20
Населення США отримує інформацію про стан якості повітря
та відповідний прогноз на наступний день
21
Кожний громадянин США може створити власне картографічне вікно
для відображення екологічної інформації
22
Депутати
Демографічні
Поштові
Мікрорайони
Моніторинг
Повітря
Моніторинг
Води
Моніторинг
Підземних
Вод
Забруднені
Місця
Первинні
водні
Басейни
Підприємства
забруднювачі
Мешканець Нью-Йорку може отримати інформацію щодо різних
аспектів екологічної інформації в місці своєго їснування
23
Аналогічно Мешканець Англії та Уельсу може отримати відповідну
екологічну інформацію через мапсервери
Також користувач може обирати шари інформації для відображення
24
Інтерактивні
Web-системи регіонального
державного моніторингу
в Україні
25
Експериментальна інтерактивна
екологічна карта міста Київ
26
Підприємства забруднювачі – інтерактивне отримання інформації
по кожному підприємству
27
Інформація по об’єктах поблизу точки запиту
28
Інформація про підприємство та речовини
забруднювачі в точці запиту
29
Користувач керує інформаційними шарами
30
INTERNET-САЙТ
ДЕРЖУПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ
РЕСУРСІВ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Розробник: Вінницький національний технічний університет (ВНТУ)
31
INTERNET-ПОРТАЛ
СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВНТУ
32
INTERNET-ПОРТАЛ
СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запит
по
річках
ВНТУ
33
INTERNET-ПОРТАЛ
СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запит
по
районах
ВНТУ
34
INTERNET-ПОРТАЛ
СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запит
по
створах
(пунктах)
ВНТУ
35
ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВНТУ
Ведеться робота зі створення таких систем за даними
усіх областей України
36
Для забезпечення населення України інформацією про стан
довкілля за європейськими стандартами доцільним є побудова
українського Web-сервісу на загальнодержавному рівні.
Для цього необхідно розв’язання певних проблем:
приведення концептуальних положень системи моніторингу
довкілля України у відповідність загальносвітовим стандартам;
вдосконалення нормативно-правової та законодавчої бази;
створення комп’ютерної мережі регіональних та відомчих
систем моніторингу довкілля, які оперативно передаватимуть дані
спостережень в єдиний банк даних країни для подальшої їх
обробки та інформування населення
37
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
11
Размер файла
9 866 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа