close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

celemaimariimperiidinistorie

код для вставкиСкачать
CELE MAI
MARI IMPERII
DIN ISTORIE
• Imperiu - Stat monarhic care are în
frunte un Г®mpДѓrat. Teritoriu cuprinzГўnd
un stat dominant (marea metropolДѓ) И™i
posesiunile lui coloniale, este definiЕЈia
din DEX. ГЋn acest top sunt imperiile
care s-au bazat pe influenЕЈДѓ, longevitate
Еџi putere faЕЈДѓ de imperiile diferite.
Aici nu veЕЈi gДѓsi imperii din istoria
modernДѓ, cum ar fi SUA Еџi URSS.
10. Imperiul Otoman
• Imperiul Otoman a fost o supra-putere imperială, care şi-a
manifestat dominaЕЈia Г®n zona mediteraneanДѓ Еџi care a existat
din 1299 pГўnДѓ Г®n 1922. ГЋn momentul de maximДѓ putere Г®n
secolul al XVI-lea, Imperiul Otoman stДѓpГўnea Anatolia, Orientul
Mijlociu, pДѓrЕЈi din Africa de Nord, Balcanii Еџi Caucazul, adicДѓ o
suprafaЕЈДѓ de circa 19.9 milioane de kmВІ.
Imperiul a fost fondat de tribul turcilor oghuzi Г®n vestul
Anatoliei Еџi a fost condus de dinastia Osmali. ГЋntre secolele al
XVI-lea Еџi al XVII-lea, Imperiul Otoman a fost una dintre cele mai
puternice entitДѓЕЈi politice Еџi statale ale lumii, ЕЈДѓrile europene
simЕЈindu-se ameninЕЈate neГ®ncetat de Г®naintarea continuДѓ a
acestuia prin Balcani Еџi spre sudul Uniunii polono-lituaniene.
ГЋn momentul de maximДѓ Г®ntindere, imperiul stДѓpГўnea multe
dintre cele mai importante ЕЈinuturi ale antichitДѓЕЈii clasice,
inclusiv Olimpul homeric, Europa lui Zeus, Bosforul lui Io,
templul Dianei din Efes, sarcofagul lui Alexandru cel Mare, rГўul
Nil, Muntele Predicii Еџi dealul Golgotei.
9. Califatul Umayyad
• Califatul Umayyad a fost al doilea dintre cele patru
Califate Islamice (sisteme de guvernare), Г®nfiinЕЈatДѓ
dupДѓ moartea lui Mohammed. Califatul condus de
dinastia Umayyad, al cДѓrui nume provine de la ibn
Abd Umayya Shams , strДѓ- bunicul primul calif al
umayyazilor. DeЕџi familia umayyazilor iniЕЈial a venit
din oraЕџul Mecca, Damasc devine capitala Califatului
lor. ГЋn cele din urmДѓ, acest imperiu a avut o acoperire
mai mare de cinci milioane de mile pДѓtrate, ceea ce
ne permite sДѓ-l numim al cincilea din cele mai mari
imperii din care au existat. Umayyad a creat cel mai
mare stat arabo-musulman din istorie.
8. Imperiul Persan
sau Imperiul Ahemenid
• Înainte de romani, erau perşii. Anume ei au
unificat, practic, toatДѓ Asia centralДѓ. Imperiul
Persan e cel mai mare imperiu din istoria
anticДѓ. La apogeul sДѓu, imperiul cuprindea
aproximativ 8 milioane de km2. Cyrus al II-lea
cel Mare (559 Г®.Hr.- 529 Г®.Hr.), una din cele mai
strДѓlucite personalitДѓЕЈi ale antichitДѓЕЈii,
transformДѓ Persia, Г®n numai 3 decenii, dintr-o
putere localДѓ Г®n cel mai vast Еџi puternic imperiu
al Orientului. Un imperiu care se stabilea pe
trei continente – Asia, Africa şi Europa.
7. Imperiul Bizantin
• Imperiul Bizantin sau Imperiul Roman de Răsărit sunt termeni
folosiЕЈi, Г®n mod convenЕЈional, pentru a numi Imperiul Roman din
Evul Mediu avГўnd capitala la Constantinopol. Nu existДѓ un
consens Г®n ceea ce priveЕџte data de Г®nceput a perioadei
bizantine. Unii o plaseazДѓ Г®n timpul domniei lui DiocleЕЈian (284305), datoritДѓ reformelor administrative pe care acesta le-a
introdus, Г®mpДѓrЕЈind imperiul Г®n pars Orientis Еџi pars Occidentis.
AlЕЈii plaseazДѓ evenimentul Г®n timpul domniei lui Teodosiu I (379395) Еџi a victoriei creЕџtinismului Г®mpotriva pДѓgГўnismului, sau,
dupДѓ moartea sa din 395, Г®n momentul divizДѓrii Imperiului Г®n
jumДѓtДѓЕЈile de vest Еџi de est. AlЕЈii plaseazДѓ aceastДѓ datДѓ mai
tГўrziu, Г®n 476, cГўnd ultimul Г®mpДѓrat vestic, Romulus Augustus, a
fost forЕЈat sДѓ abdice, astfel lДѓsГўndu-l pe Г®mpДѓratul din estul
elenizat ca singur Г®mpДѓrat roman. ГЋn orice caz, schimbarea a
fost gradualДѓ Еџi, pГўnДѓ Г®n 330, cГўnd Г®mpДѓratul Constantin I Еџi-a
inaugurat noua capitalДѓ, procesul de elenizare Еџi creЕџtinare
erau deja Г®n curs.
6. Dinastia Han
• Dinastia Han a fost o dinastie care a condus China
Г®ntre 206 Г®.Hr. Еџi 220.
ГЋn acele timpuri ГЋntreaga ChinДѓ era cuprinsДѓ de un
rДѓzboi civil. Perioada dinastiei Han este consideratДѓ
o perioadДѓ de aur Г®n istoria Chinei Г®n ceea ce priveЕџte
realizarea ЕџtiinЕЈificДѓ, progresul tehnologic, economic,
cultural Еџi politic de stabil. Chiar Еџi Г®n prezent,
majoritatea chinezilor se considerДѓ poporul lui Han.
Oamenii lui Han este considerat cel mai mare grup
etnic din lume.
5. Imperiul Britanic
• Este pe bună măsură cel mai mare imperiu din lume
care a stДѓpГўnit aproximativ un sfert din suprafaЕЈa
pДѓmГўntului, controla peste 500 milioane de oameni
(Г®n evul mediu, un sfert din populaЕЈia lumii).
PДѓmГўnturile cucerite de acest imperiu sunt imense
Г®n termeni de reforme politice, schimburi culturale Еџi
moduri de viaЕЈДѓ. Limba englezДѓ este una din cele mai
vorbite limbi din lume. Imperiul Britanic este cu
siguranЕЈДѓ unul dintre cele mai influente imperii, care
cunoscute din istorie.
4. SfГўntul Imperiu Roman
• Sfântul Imperiu Roman a fost denumirea oficială a imperiului
care s-a Г®ntins Г®n Europa CentralДѓ din perioada Evului Mediu Еџi
pГўnДѓ Г®n anul 1806, cГўnd a fost desfiinЕЈat la iniЕЈiativa lui
Napoleon. SfГўntul Imperiu Roman s-a format Г®n anul 962 Г®n
partea rДѓsДѓriteanДѓ a fostului Imperiu Carolingian, odatДѓ cu
domnia lui Otto I.
OdatДѓ cu afirmarea naЕЈionalismului, la denumirea "SfГўntul
Imperiu Roman" (care era o structurДѓ supranaЕЈionalДѓ) au fost
adДѓugate cuvintele "de NaЕЈiune GermanДѓ", fДѓcГўndu-se de
atunci Г®ncolo eforturi pentru transformarea acestuia Г®ntr-un stat
naЕЈional german unitar, fapt realizat abia Г®n 1871.
ExistenЕЈa Еџi titulatura SfГўntului Imperiu Roman (de NaЕЈiune
GermanДѓ) a fost instrumentalizatДѓ de naЕЈionaliЕџtii germani, care
au vrut sДѓ vadДѓ Г®n aceasta, "Primul Reich" german. DupДѓ
prДѓbuЕџirea acestuia, au apДѓrut ЕЈДѓrile: ElveЕЈia , Olanda , Imperiul
Austriac , Belgia , Imperiul Prusac, Principatul Liechtenstein,
ConfederaЕЈiei Rinului Еџi a primului imperiu francez.
3. Imperiul Rus
• Imperiul Rus a fost un stat care a existat din
1721 pГўnДѓ la RevoluЕЈia RusДѓ din 1917. A fost
succesorul Rusiei, Еџi predecesorul Uniunii
Sovietice. Imperiul Rus este Г®n primele trei
cele mai mari imperii ale lumii, fiind Г®ntrecut
de cel Britanic Еџi cel Mongol. ГЋn 1866, acesta
se Г®ntindea din Europa de Est, Asia Еџi Г®n
America de Nord.
2. Imperiul Mongol
• Imperiul mongol a fost cel mai mare imperiu pe
uscat, de peste 100.000.000 locuitori, creat Г®ntr-un
timp scurt de Ginghis Han Еџi urmaЕџii lui. Succesul
militar al mongolilor, mai ales Г®n secolele XII-XIV,
este remarcabil. Ei au controlat imense teritorii, din
Coreea pГўnДѓ Г®n Ungaria.
Cum au putut aceЕџti "barbari" sДѓ cucereascДѓ douДѓ
continente Еџi sДѓ reziste aproape 300 de ani (11831502)? Acest lucru este cu atГўt mai surprinzДѓtor cu
cГўt armata mongolilor nu a numДѓrat niciodatДѓ mai
mult de 200.000 de luptДѓtori. Ce tehnicДѓ deosebitДѓ au
folosit ei? ГЋn ce constДѓ "misterul" lor?
1. Imperiul Roman
• Cum a reuşit un grup de fermieri, care au început să
punДѓ lupi la paza animalelor, dupДѓ care sДѓ devinДѓ cel
mai mare imperiu din lume, este subiectul legendelor.
Cu sisteme excelente militare Еџi administrative, Imperiul
Roman, sau mai bine zis Roma anticДѓ, este imperiul cu
cea mai lungДѓ duratДѓ. De la Г®nfiinЕЈarea sa la cДѓderea
Imperiului Bizantin, Roma anticДѓ a durat 2214 ani!
Roma antica a contribuit foarte mult la dezvoltarea
dreptului, rДѓzboiului, artei, literaturii, arhitecturii,
tehnologiilor, religiei Еџi a limbii Г®n lumea occidentalДѓ. De
fapt, mulЕЈi istorici considerДѓ cДѓ Imperiul Roman ar fi un
imperiu perfect-influent, corect, de lungДѓ duratДѓ, mare,
bine apДѓrat Еџi avansat economic. InfluenЕЈa Imperiului
Roman este resimЕЈit Еџi Г®n prezent, prin influenЕЈa Bisericii
Catolice.
Bibliografie :
www.jurnal.md
PROF. IULIA-MARIA STOICA
C.N. “GRIGORE GHICA”
DOROHOI, BOTOSANI
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
14
Размер файла
1 192 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа