close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Комуникациоона етика
Комуникационен климат
• комуникационния климат – това е
атмосферата на комуникация (и поточно атмосферата на създаване,
предаване, приемане и използване на
писмените и устни послания), то тя
зависи от установения от висшите
мениджъри (собственик) стил на
управление, както и от тяхната етика за
комуникация.
Професия
• Професията е вид трудова дейност
(служба или занятие), която изисква
продължително и интензивно обучение
и владеене на специализирани знания и
умения и обикновено се регулира от
професионална организация, етически
кодекс и процес на лицензиране или
сертификация .
Офис мениджър - изискванията
за комуникативност
• Изисквания:
- Завършено средно образование
- Английски език
- Отлична компютърна грамотност
- Отлични комуникативни умения
- Организираност и умения за работа
както индивидуално, така и в екип и
динамична среда
Офис мениджър – организационо
ядро във фирмата
• При фирмите управлението определя
вътрешните граници на всяка цел
подпомагане на мениджърите и
служителите при вземането на решения
различни проблеми с хората както
личностно, така и на организационно
равнище
Офис мениджър – информационо
ядро във фирмата
• Информационните системи във
фирмата могат да бъдат най-общ вид с
цел подпомагане на мениджърите и
служителите при вземането на решения
или Например програмни продукти за
фронт-офис системи в туризма, То
използва ключ-«ядро»
• Изготвил : АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ
БОРИСОВ
• X Б клас
№2
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
13
Размер файла
223 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа