close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ICW PowerPoint 2006 Guidelines - ehealth

код для вставкиСкачать
Електронни карти – представяне на пилотен
проект в България, електронни рецепти –
внедряване и перспективи
Норбърт Олзахер, 07 февруари 2007
За InterComponentWare (ICW)
История:
• ICW е основана през 1998г.
• 2000г. - офис в САЩ
Офиси:
• Валдорф, Германия (централен офис)
• Сан Матео, Калифорния (САЩ) – Продуктов мениджмънт и продажби САЩ
• София (България) – софтуерна лаборатория
• Виена, Австрия
• Москва, Русия
• Цюрих, Швейцария
Персонал: >500
За InterComponentWare (ICW)
Сфера на дейност:
• Интегриране на първични здравни системи с цел безпрепятствен обмен на
здравни данни.
• Реализация и прилагане на уеб-базиран персонален здравен запис с
контролиран достъп за доставчици на здравни услуги (болници, лекари,
аптеки и др. ) и пациенти с цел осигуряване на висококачествени услуги.
Членство в организации:
• BIT4Health-Консорциум за въвеждане на електлонни карти в Германия,
пилотни региони
• Електронноздравна инфраструктура вкл. електронни здравни карти
• Австрия – електронни рецепти
Структура на акционерното дружество:
• Независима
• Изцяло частни инвестиции
Главен инвеститор:
• Дитмар Хоп (съосновател и бивш изпълнителен директор на SAP AG)
Електронна здравна карта за Германия
Административни данни
Осигуряване+пол+плащане
Снимка, ЕГН
Донорство
Данни при спешност
Карти на бременността
Трансплантации
Медикаменти
eGK
Кръвна група
Управление на заболявания
Алергии, рискови фактори
Електронни нареждания
Имунизации
Електронни рецепти
Автентикация и сигурност
за електронната карта
Върху картата
В Картата и ПЗЗ
Импланти
В Персоналния здравен запис
Пилотен проект в България – въвеждане на
електронни карти. Обхват на проекта
1. Въвеждане на електронни карти
A) Участие на 7 лекари (ОЛП);
B) участие на 4 аптеки;
C) участие на НЗОК;
D) участие на 1000 пациенти (от пациентските списъци на горните седем
общопрактикуващи лекари).
2. Осигуряване на необходимата инфраструктура
A) Изграждане на мрежа (вкл. Интернет връзка) между НЗОК и различните
групи доставчици на медицински услуги.
B) изграждане на VPN връзки за участниците в проекта;
C) решения за сигурност на достъпа до необходимите данни.
Пилотен проект в България – въвеждане на
електронни карти. Обхват на проекта
3. Изграждане на специфични решения необходими за работа с електронните
карти
A) Софтуерни приложения – софтуер за управление на картови приложения,
софтуер за управление на лекарска практика, софтуер за аптеки, софтуер за
информация от НЗОК, софтуер за конектор, софтуер за сървъра за
електронни рецепти;
B) Хардуерно оборудване – сървъри, конектори, рутери, VPN концентратор,
картови четци, работни станции.
Пилотен проект в България.
Бизнес процеси и функционалност
1. ОЛП практика
А) Пациент и ОЛП – оторизация
B) Достъп до пациентските данни
C) Проверка осигурителния статус на пациента и присъствието му в
пациентския списък на ОЛП
D) Издаване на електронна рецепта
E) Записване на пациентските данни в профила на пациента
2. Аптека
A) Пациент и фармацевт – оторизация
B) Достъп до сървъра за електронни рецепти и проверка на рецептата
C) Отбелязване на изпълнената рецепта в сървъра и в пациентския профил
3. НЗОК
А) Оторизация достъпа на ОЛП
B) Проверка в пациентския списък и застрахователния статус на пациента
4. Корпоративен офис
А) Процедури по оторизацията
B) Хостинг на системата
Партньори и отговорности по проекта
1. Основни партньори – Cisco Systems и Kontrax
2. Отговорности:
A) ICW – ситемен интегратор и основен доставчик на софтуерни решения –
стандартни софтуерни и / или локализирани решения, CAMS, SDK, софтуер
за електронни рецепти, софтуер за конектор;
B) Cisco Systems – мрежи и инфраструктура за проекта;
C) Kontrax – издаване на електронни карти, интеграция със софтуера на ОЛП,
интеграция със софтуера на фармацевтите, обучение на доставчиците на
здавни услуги, поддръжка на системата след изграждането й;
D) Други партньори – Oracle (лицензи) и WiSeKey (сертификати, сигурност).
Обща схема на предложената система
VPN връзка
CISCO CATALSY GBIT Комутатор
ICW ГЕРМАНИЯ
НЗОК
ORACLE Сървър
НЗОК
CISCO
ASA 5510
C.D. Сървър
Cisco ASA
ICW БЪЛГАРИЯ
CISCO CATALSY GBIT Комутатор
PS. Сървър
CAM СЪРВЕР
HP DL 380 G5
HP DL 380 G5
ИНТЕРНЕТ
CISCO ASA 5510
Личен Лекар
CISCO Комбо бокс
АПТЕКА
Контракс
STORAGE
HP DL 380 G5
Tape Library
CISCO Комбо бокс
CISCO Mаршрутизатор
Rev. 1.0 BG
HP StorageWorks
1/8 Tape
Autoloader
Ultrium 460 drive
Очаквани ползи от проекта за електронни
карти в България
•
Предотвратяване на възможни грешки в процеса на автентикация на
лекари, фармацевти и пациенти в системата;
•
максимална защита на информацията при трансфера на данни между
участниците в системата;
•
унифициране на обменяната информация - между всички участници в
системата – по късно чрез предложената инфраструктура ще бъде
възможна интеграцията на системите на различните доставчици на
здравни услуги;
•
възможност за обмен на данни в реално време и онлайн, което значително
ще подобри качеството на данните;
Очаквани ползи от проекта за електронни
карти в България
•
за договорните партньори на НЗОК – с електронните здравни карти и
описаната инфраструктура ще могат постоянно да проверяват, изпращат и
получават информация относно работата си и договорните си отношения с
касата;
•
за пациентите – съкращаване на необходимото време за получаване на
медицински услуги;
•
за НЗОК и МЗ – повече възможности за отчетност и контрол.
Какво не е наша цел
Благодарим Ви за вниманието!
Норбърт Олзахер, 07 февруари 2007
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
4
Размер файла
2 912 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа