close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Recommending a Strategy

код для вставкиСкачать
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТД НА НАП ВАРНА
офис на НАП РУСЕ
07.10.2013г.
УК
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
ТД НА НАП ВАРНА
офис на НАП РУСЕ
ОТДЕЛ „УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИ“
ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ РУСЕ
НАП - модерна и ефективна приходна администрация в
услуга на обществото
2
Съдържание
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
Електронни услуги на НАП
Обслужване на клиенти в ТД на НАП
Варна, офис за обслужване Русе
Прием на декларации и документи
НАП - модерна и ефективна приходна администрация в
услуга на обществото
3
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
ТД НА НАП ВАРНА
офис на НАП РУСЕ
Офис на НАП Русе подкрепя реализацията на
Националния проект за електронно
правителство, чрез предоставяне на нови
електронни услуги за гражданите и бизнеса,
област в която НАП e най-динамично
развиващата се централна администрация.
НАП - модерна и ефективна приходна администрация в
услуга на обществото
4
ТД НА НАП ВАРНА
офис на НАП РУСЕ
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
Електронни услуги на НАП
Е-услуги със свободен достъп
Е-услуги с електронен подпис
Е-услуги с ПИК
Лихвен калкулатор
Инструкции
НАП - модерна и ефективна приходна администрация в
услуга на обществото
5
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
ТД НА НАП ВАРНА
офис на НАП РУСЕ
Е-услуги със свободен достъп
/е-услуги , за които не се изисква електронен
подпис/
Справка за здравноосигурителния статус
Ползване на здравноосигурителния калкулатор
Справка за фирми, регистрирани по ЗДДС
Оnline плащания на задължения
Изтегляне на образци на документи, но без възможност за
електронно подаване
НАП - модерна и ефективна приходна администрация в
услуга на обществото
6
ТД НА НАП ВАРНА
офис на НАП РУСЕ
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
Е-услуги с електронен подпис
/е-услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис
(КЕП)/
ИНТРАСТАТ
ДАННИ ЗА ФУ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ/ВНОСИТЕЛ НА ФУ ИЛИ
СЕРВИЗНА ФИРМА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА
Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г.
СПРАВКА ЗА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИСКАЛНИ
УСТРОЙСТВА С ДИСТАНЦИОННА ВРЪЗКА, РЕГИСТРИРАНИ НА
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ
ДИРЕКТИВА 2003/48/ЕО ЗА СПЕСТЯВАНИЯТА
ЕСФП
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ОТ ДОСТАВЧИЦИ И ПОЛУЧАТЕЛИ НА
ТЕЧНИ ГОРИВА ПО ЧЛ. 118 АЛ. 10 ОТ ЗДДС
ИСКАНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС ОТ ТЪРГОВЦИ,
УСТАНОВЕНИ В СТРАНАТА, КЪМ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС
НАП - модерна и ефективна приходна администрация в
услуга на обществото
7
ТД НА НАП ВАРНА
офис на НАП РУСЕ
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
Е-услуги с ПИК
/персонален идентификационен код /ПИК/, издаден от
компетентния офис на НАП/
Искане за издаване на документи
Справка за осигурителния доход
Справка за Допълнително задължително пенсионно
осигуряване /ДЗПО/
Актуално състояние на трудовите договори
Задължения
Извършени плащания и погасени задължения с тях
НАП - модерна и ефективна приходна администрация в
услуга на обществото
8
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
ТД НА НАП ВАРНА
офис на НАП РУСЕ
Лихвен калкулатор
Изчислява лихви за период от …….. до, за определено
задължение.
НАП - модерна и ефективна приходна администрация в
услуга на обществото
9
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
ТД НА НАП ВАРНА
офис на НАП РУСЕ
Инструкции
Инструкции за декларации и документи по ЗДДС
Инструкции за декларации
Инструкция за справка по чл.73 от ЗДДФЛ
Филмче за подаване на декларации по Интернет
НАП - модерна и ефективна приходна администрация в
услуга на обществото
10
Клиенти на офис на НАП Русе
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
Регистрирани стопански субекти – 45 010 бр.
Самоосигуряващи се лица
– 11 169 бр.
Регистрирани по ЗДДС/активни/
–
6 885 бр.
/данни към 31.08.2013 г./
Население/физически лица/ в осемте общини на
Русенска област по статистически данни към
31.12.2011г., обслужвани от офис на НАП Русе
– 233 767 души.
НАП - модерна и ефективна приходна администрация в
услуга на обществото
11
ОТДЕЛ “УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИ”
ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ РУСЕ
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
Издадени персонални идентификационни кодове /ПИК/
3 400
3 452
2 200
2 361
1 218
1 000
30.06.2012г.
31.12.2012г.
30.06.2013г.
31.08.2013г.
НАП - модерна и ефективна приходна администрация в
услуга на обществото
12
ОТДЕЛ “УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИ” ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ РУСЕ
Прием на декларации и документи
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
ПОДАДЕНИ ГДД ЧЛ.50 ЗДДФЛ
ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
1 881
7.4
2 271
10.6
23 000
25 322
21 377
3 000
2011г.
2012г.
7.4
10.6
По Интернет
1 881
2 271
Чл.50 ЗДДФЛ
25 322
21 377
Отн.дял %
НАП - модерна и ефективна приходна администрация в
услуга на обществото
13
ОТДЕЛ “УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИ” ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ РУСЕ
Прием на декларации и документи
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
ПОДАДЕНИ ГДД ЧЛ.92 ЗКПО
ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
5 213
4 239
42.7
47.2
11 037
9 937
3 000
2011г.
2012г.
Отн.дял %
42.7
47.2
По Интернет
4 239
5 213
Чл.92 ЗКПО
9 937
11 037
НАП - модерна и ефективна приходна администрация в
услуга на обществото
14
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
Офис на НАП Русе
7000 Русе, ул. “Майор Атанас Узунов” № 19,
тел.082/808 100, факс 082/808 308,
e-mail td_ruse@ro18.nra.bg
ОТДЕЛ „УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИ“
oтдел “Анализи и планиране”, ИРМ Русе
НАП - модерна и ефективна приходна администрация в
услуга на обществото
15
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
12
Размер файла
159 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа