close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

УЧЕНИЧЕСКО ПОРТФОЛИО

код для вставкиСкачать
УЧЕНИЧЕСКО ПОРТФОЛИО
I – IV клас
ИТ инструменти
el_koleva@abv.bg
гл.ас. Елена Колева
Основни акценти
Формулиране на репродуктивни и
творчески измерими цели на
обучението;
Писмени методи за контрол и оценка.
Цели на обучението
ДОИ
Учебна програма
Формулиране на измерими цели
Инструменти:
Интернет – сайта на МОНТ, портали...
Офис пакет (текстообработка,
електронни таблици, презентационен
софтуер и др.)
Контрол и оценка
Учебници
Сборници
Други източници на тестове, задания...
Инструменти
Интернет – образователни портали и др.;
Офис пакет – създаване на хартиени
тестове;
Многомишкова технология;
Дистанционни за събиране на отговори;
Уеб базирани електронни тестове.
Софтуерни средства
Офис пакет
Prezi
Zooburst (Augmented reality)
Графични средства (Pоpplet и др.)
Презентации с много мишки
GeoGebra
Офис пакет
Prezi.com
ZOOBURST.COM
тук
Popplet.com
Други графични средства
http://www.mindmeister.com/
http://freemind.sourceforge.net
http://www.text2mindmap.com/
http://www.wisemapping.com
http://www.mindomo.com/
https://bubbl.us/
http://mind42.com
http://www.mindmaple.com/event/mappi
ng-contest-2nd/
http://educate.intel.com/en/ThinkingTools
/VisualRanking
Презентации с много мишки
Оценяване-форми
Проверовъчен лист (Чек лист)
Оценъчни таблици (Рубрики, скàла)
Бележки
Тест
Анкети
Проверовъчен лист
Проверовъчен лист
Създаване на чеклисти: http://pblchecklist.4teachers.org/index.shtml
Оценъчна таблица
Оценъчна таблица
Създаване на оценъчни таблици: http://rubistar.4teachers.org
Бележки
Тест
Създаване на електронни тестове с
HotPotatoes
QuizStar
Анкети
Подходящи за групова оценка.
Създаване на електронни анкети:
SurveyMonkey.
Анкети с много мишки: MS Mischief,
Envision.
Съвременни тенденции в
българското образование:
Оценяване на повече практически дейности
на учениците спрямо теоретичните знания
(40%:60%).
Създаване на умения у учениците за учене
през целия живот.
Самооценяване (ученическо портфолио).
Развиване на умения по предприемачество.
Екологична култура.
Толерантно отношение към различните.
Благодаря за вниманието!
гл.ас. Елена Колева, ДИКПО-Варна
el_koleva@abv.bg
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
12
Размер файла
1 923 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа