close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ақпанның жиырма бірі

код для вставкиСкачать
А?панны? жиырма б?р?
Cынып ж?мысы
VII ?ыс?ы Азиада ойындары
Жа?а с?зд?ктер
?
?
?
?
?
?
?
?
Астам - более
Салтанатты ? торжественный(-ая,-ое)
Орын ? место
?йымдастырушы ? организатор
Алау ? факел
Р?с?м- церемония
Ресми ? официальный(-ая,-ое)
Табыс етт? - вручили
1 . М?т?нд? о?ып, аудары?дар. М?т?н бойынша с?ра?тар
??растыры?дар
?
?
?
?
?
?
?
.
VII ?ыс?ы Азия Ойындары 2011 жылы 30 ?а?тар мен 7 а?пан арасында
?аза?станны? ек? ?алаларында (Алматы мен Астанада) ?тт?. VII ?ыс?ы Азия
ойындарына ?аза?станда 17-ден астам ел ?атысты, жарыстар спортты? 11т?р?нен ?тк?з?лд? ж?не 59-дан астам медаль жиынты?ы ойнатылды.
?ыс?ы Азия ойындарыны? логотип? (эмблемасы) ? ?ар барысы.
2011 жылды? 12 ?а?тарында Алматыда басталып, 30 ?а?тарда Астананы?
?Астана-Арена? стадионында ая?талатын эстафета?а ел?м?з бойынша 1020
Алау ?стаушы ?атысты. Оларды? ?ш?нде 100 адам Астанадан, 80 адам
Алматыдан ж?не ?рб?р облыста 60 адамнан Азиада эстафетасын ж?г?р?п ?тт?.
VII ?ыс?ы Азия Ойындарыны? Салтанатты ашылу р?с?м? Астана ?аласында
?Астана-Арена? футбол стадионында 2011 жылы 30 ?а?тарда Астана уа?ыты
бойынша 18.00. басталды.
Б?л Азия ойындарында ?аза?стан спортшылары командалы? есепте б?р?нш?
орын?а шы?ты. ?аза?станды?тар 70 (32 алтын, 21 к?м?с, 17 ?ола) медаль алды.
Ек?нш? орында Жапония. Олар 54 (13 алтын, 24 к?м?с, 17 ?ола) медальды ?тып
алды. ?ш?нш? орында О?т?ст?к Корея командасы. Олар 38 (13 алтын, 12 к?м?с,
13 ?ола) медаль ?тып алды.
Азия ойындарыны? жабылу салтанаты Алматы ?аласында?ы Балуан Шола?
атында?ы спорт сарайында 2011 жылды? 6 а?панында ?тт?. Ойынны?
жабылуыны? е? жар?ын кезе?? ? Азиялы? Олимпиада Ке?ес?н?? туын келес? VIII
?ыс?ы Азия Ойындарын ?йымдастырушы-мемлекетке ресми т?рде табыс етт?.
М?т?ннен сан ес?мдерд? ек?
ба?ан?а б?л?п жазы?дар
Есепт?к сан ес?мдер Ретт?к сан ес?мдер
17-он жет?
VII-жет?нш?
С?зж?мба?
?
?
А З А
?
С
т а н
ж
а
П
о н и я
к
О
р е я
?
а
Р
б а р ы с
л м
а
Т
ы
а
ы
Документ
Категория
Презентации по физкультуре
Просмотров
7
Размер файла
106 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа