close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Старопрестолна

код для вставкиСкачать
46
Да вземем произволно десетично число, например
, и за него да изпълним
всички възможни последователни преобразувания от една бройна система в
друга
46
10
56
2E
8
16
2
101110
2E
101110
10
2
46
16
56
8
8
10
56
46
101110
2
16
10
2E
46
Преобразуване на число от 10-ична бройна система в
2-ична
1 способ
2 способ
524 3
2
1
1
1 20
2
2 2 2
46=32 + 8 + 4 + 2
0
1
1
4610→1011102
0
Преобразуване на число от 10-ична в 8-ична бройна
система
4610→568
Преобразуване от 10-ична в 16-ична бройна с-ма
4610→2E16
Преобразуване от 2-ична в 8-ична бройна система
1011102→568
Преобразуване от 2-ична в 10-ична бройна система
32
8
4
2
32+8+4+2
1011102→4610
Преобразуване от 2-ична в 16-ична бройна система
14
(E)
1011102→2E16
Преобразуване от 8-ична в 2-ична бройна система
5
6
568→1011102
Преобразуване от 8-ична в 10-ична бройна система
568→4610
Преобразуване от 8-ична в 16-ична бройна система
568→2E16
Преобразуване от 16-ична в 2-ична бройна система
2E16→101110 2
Преобразуване от 8-ична в 2-ична бройна система
568 → 1011102
Преобразуване от 16-ична в 10-ична бройна система
2E16→ 4610
Аритметични действия в двоична бройна система
Над числата в двоична бройна система може да се изпълняват
аритметически действия.
При това се използва следната таблица :
Преобразуване на дробни числа от 10-ична бройна
система в 2-ична
Превод на дробно число от десетична бройна система в двоична се
осъществява по следния алгоритъм :
Отначало се преобразува цялата част на десетичната дроб в двоична
бройна система ;
После дробната част на десетичната дроб се умножава по основата
на двоичната бройна система ;
В полученото произведение се отделя цялата част, която се приема в
качеството на значението на първия след запетаята разряд на
числото в двоична бройна система ;
Алгоритъма завършва, ако дробната част на полученото
произведение е равна на нула или ако е достигната необходимата
точност на изчисление. В противен случай изчислениията
продължават с предишната стъпка.
Пример: Да се преобразува дробното десетично число 206,116 в дробно
двоично число.
Преобразуването на цялата част дава 20610=110011102 по горния
алгоритъм; дробната част умножаваме по основата 2, вземайки цялата
част на произведението в разрядите след запетаята на исканото дробно
двоично число:
.116 • 2 = 0.232
.232 • 2 = 0.464
.464 • 2 = 0.928
.928 • 2 = 1.856
.856 • 2 = 1.612
.612 • 2 = 1.224
.224 • 2 = 0.448
.448 • 2 = 0.456
.456 • 2 = 0.912
.912 • 2 = 1.82 и т.н.
Получаваме : =11001110,00011100012
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
5
Размер файла
126 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа